Werken als Analytics Translator

Een Analytics Translator fungeert als brug tussen data scientists en managers, waarbij hij/zij technische analyse vertaalt naar bedrijfsinzichten en actiegerichte oplossingen. De rol van Analytics Translator wordt steeds belangrijker binnen organisaties die data willen inzetten om bedrijfsprocessen en resultaten te verbeteren. Analytics Translators zijn de verbindende factor tussen data-analisten en andere afdelingen, zoals management, marketing en sales. Zij vertalen complexe data-analyses naar begrijpelijke inzichten en aanbevelingen die bedrijfsstrategieën kunnen ondersteunen. Het salaris van Analytics Translators kan variëren, afhankelijk van de industrie, functieomschrijving en vaardigheden.

Deze functie is gerelateerd aan de functies Data Storyteller, Business Intelligence Specialist en Informatie Analist.

Een Analytics Translator wordt soms ook aangeduid als een Business Analytics Translator, Data Translator of een Data Solution Consultant.

Meer weten over alle mogelijke functies in data en analytics? Bekijk dan hier onze uitgebreide beroepengids. Voor alle actuele vacatures kijk hier.

Analytics Translator - DataJobs.nl
Wat doet een Analytics Translator
Analytics Translators zijn experts op het gebied van het vertalen van data-analyses naar bruikbare inzichten en actieplannen voor organisaties. Ze helpen bedrijven bij het identificeren van kansen en het oplossen van problemen op basis van data-analyse.

Hun taken omvatten onder meer:

  • Het identificeren van bedrijfsproblemen en kansen die met behulp van data-analyse kunnen worden aangepakt.
  • Het samenwerken met data-analisten om analyses en modellen te ontwikkelen die aansluiten bij de bedrijfsbehoeften.
  • Het vertalen van complexe data-analyses naar begrijpelijke inzichten en aanbevelingen voor verschillende belanghebbenden.
  • Het presenteren van resultaten en aanbevelingen aan management en andere afdelingen.
  • Het begeleiden en ondersteunen van de implementatie van data-gedreven initiatieven en het meten van de impact ervan.
Werken als Analytics Translator - DataJobs.nl
Functieprofiel van een Analytics Translator

Een typisch functieprofiel van een Analytics Translator omvat:

  • Een relevante academische opleiding, zoals bedrijfskunde, economie, statistiek, data science of een gerelateerd vakgebied.
  • Ervaring met het werken met data en het toepassen van analytische methoden op zakelijke vraagstukken.
  • Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, om complexe data-analyses op een begrijpelijke manier te presenteren aan verschillende belanghebbenden.
  • Kennis van en ervaring met verschillende data-analysetools, zoals Excel, R, Python of SAS.
  • Projectmanagement- en samenwerkingsvaardigheden om effectief te werken met diverse teams binnen de organisatie.
Welke tools gebruikt een Analytics Translator

Data Visualisatie Software

Software zoals Tableau, Power BI en QlikView zijn essentieel voor Analytics Translators. Deze tools stellen hen in staat om gegevens te visualiseren in gemakkelijk te begrijpen grafieken en diagrammen.

Data Analytics Software

Analytics Translators moeten vertrouwd zijn met software zoals Python, R of SQL om data-analyses uit te voeren. Ze moeten in staat zijn om te werken met de output van deze tools om waardevolle inzichten te genereren.

Database Management Systemen

Kennis van databeheersystemen zoals Oracle, MySQL, PostgreSQL en SQL Server zijn ook waardevolle tools. Deze systemen stellen Analytics Translators in staat om gegevens op een efficiënte en effectieve manier te beheren.

Data Warehousing Tools

Analytics Translators hebben vaak te maken met grote hoeveelheden gegevens die moeten worden opgeslagen en beheerd. Tools zoals Amazon Redshift, Google BigQuery of Microsoft Azure Data Warehouse zijn vaak essentieel.

Data Collection Tools

Kennis van tools voor gegevensverzameling, zoals Google Analytics of Adobe Analytics, is nuttig. Deze tools helpen bij het verzamelen van gebruikersgegevens van websites of applicaties, wat kan bijdragen aan waardevolle inzichten.

Collaboration and Communication Tools

Omdat Analytics Translators een brugfunctie vervullen tussen technische en niet-technische teams, is het belangrijk dat ze vaardig zijn in samenwerkings- en communicatietools zoals Microsoft Teams, Slack, Asana, Trello of Jira. Deze tools stellen hen in staat om effectief te communiceren met verschillende belanghebbenden.

Project Management Tools

Om projecten effectief te kunnen beheren, kunnen Analytics Translators profiteren van projectmanagementtools zoals Microsoft Project, Basecamp of Smartsheet. Deze tools helpen bij het bijhouden van mijlpalen, deadlines en taken, zodat projecten soepel verlopen.
Werken als Analytics Translator 2 - DataJobs.nl
Een dag in het leven van een Analytics Translator
Een Analytics Translator fungeert als de cruciale schakel tussen zakelijke behoeften en data-expertise. Hun dag draait om het vertalen van complexe data-analyse naar praktische bedrijfsinzichten. Ze werken nauw samen met data scientists en -analisten om ervoor te zorgen dat analytische oplossingen in lijn zijn met bedrijfsdoelstellingen. Deels strateeg, deels projectmanager, zij stellen prioriteiten aan vragen, definiëren projectomvang en waarborgen dat analyses aanbevelingen worden omgezet in concrete acties. Communicatie is essentieel; zij presenteren hun bevindingen aan verschillende stakeholders, zowel technisch als niet-technisch. Continu leren is de norm, gezien de snelle ontwikkeling binnen het veld. Het doel? Bedrijfsimpact realiseren door de kracht van data te benutten.
Wat verdient een Analytics Translator
Een Analytics Translator met enkele jaren ervaring kan een salaris verwachten tussen de € 3.800,- en € 5.500,- per maand, met maxima rond € 7.000,-.
Werken als Analytics Translator 3 - DataJobs.nl
Carrièrepad en groeimogelijkheden als Analytics Translator
Een carrière als Analytics Translator biedt tal van groeimogelijkheden. Naarmate je ervaring opdoet en je expertise op het gebied van data-analyse en vertaling verder ontwikkelt, kun je doorgroeien naar meer senior of leidinggevende functies, zoals Data Strategist, Data Science Manager of Chief Data Officer. Je kunt je ook specialiseren in een bepaald domein, zoals marketinganalyse, financiële analyse, supply chain-analyse of klantgedragsanalyse.
Werken als Analytics Translator 4 - DataJobs.nl
Opleiding en certificering voor Analytics Translators
Om succesvol te zijn als Analytics Translator, is het belangrijk om continu te investeren in je kennis en vaardigheden. Naast een relevante academische opleiding, zijn er diverse certificeringen en cursussen beschikbaar die je kunnen helpen om je expertise op het gebied van data-analyse en vertaling verder uit te breiden. Enkele populaire certificeringen en cursussen zijn:

Data Science Professional Certificate

Deze certificering richt zich op de methoden, tools en technieken die nodig zijn om data effectief te analyseren en te interpreteren.

Business Analytics Certificate

Deze certificering richt zich op het gebruik van analytics om zakelijke beslissingen en strategieën te ondersteunen en te verbeteren.

Certified Data Analyst

Deze certificering richt zich op het ontwikkelen van geavanceerde data-analysevaardigheden en het toepassen ervan op zakelijke vraagstukken.
Werken als Analytics Translator 5 - DataJobs.nl
Door het volgen van deze cursussen en het behalen van certificeringen, toon je aan potentiële werkgevers en klanten dat je over de nodige kennis en expertise beschikt om succesvol te zijn als Analytics Translator en bij te dragen aan de effectiviteit van data-gedreven strategieën en initiatieven binnen hun organisatie.
Netwerken en brancheorganisaties

Brancheorganisaties

Tenslotte is het belangrijk om actief betrokken te blijven bij de data-analyse community en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, best practices en trends op het gebied van data-analyse en vertaling. Dit kan worden bereikt door lid te worden van brancheorganisaties, zoals de Data Science Association, de International Institute for Analytics, of de Association for Business Process Management Professionals, het bijwonen van conferenties en seminars, en het opbouwen van een professioneel netwerk met andere Analytics Translators en professionals in de industrie. Door actief betrokken te blijven, vergroot je niet alleen je kennis en vaardigheden, maar vergroot je ook je zichtbaarheid en kansen op carrièregroei binnen het vakgebied.

Online

Bovendien zijn er tal van online forums, LinkedIn-groepen en andere sociale mediaplatforms waar Analytics Translators en professionals op het gebied van data-analyse ervaringen, kennis en inzichten kunnen delen. Deze platforms bieden ook mogelijkheden om te netwerken en contacten te leggen met gelijkgestemde professionals, wat kan leiden tot samenwerkingsmogelijkheden, het delen van best practices en toegang tot nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.
Werken als Analytics Translator 6 - DataJobs.nl
Impact en maatschappelijke relevantie
Een Analytics Translator speelt een cruciale rol in het overbruggen van de kloof tussen technische data-analisten en de zakelijke kant van een organisatie. Ze vertalen complexe data-insights naar begrijpelijke en bruikbare informatie voor besluitvormers. De impact hiervan is significant: beslissingen worden beter geïnformeerd, wat leidt tot betere bedrijfsresultaten en concurrentievoordeel. Maatschappelijk gezien draagt de Analytics Translator bij aan een efficiëntere en meer datagedreven economie. Organisaties kunnen sneller inspelen op trends, innovaties stimuleren en risico's verminderen. In sectoren als gezondheidszorg, energie of openbaar vervoer kan dit resulteren in betere dienstverlening, duurzamere oplossingen en een hogere kwaliteit van leven voor de samenleving. Het werk van de Analytics Translator draagt zo bij aan zowel zakelijk succes als maatschappelijke vooruitgang.
Werken als Analytics Translator 7 - DataJobs.nl
Case Study: Analytics Translator bij SolarTech

Achtergrond

SolarTech, een marktleider in zonne-energietechnologieën, was vastbesloten om zijn data-analyse te benutten om de productie-efficiëntie te verhogen. Ondanks het bezit van grote hoeveelheden operationele en productiedata, worstelde het management met het begrijpen van de analyses die werden gepresenteerd door hun team van data scientists.

De uitdaging

Het bedrijf zocht naar manieren om de vertaalslag te maken van complexe data-analyses naar praktische bedrijfsinzichten. Ze wilden duidelijke, actiegerichte aanbevelingen die hun bedrijfsdoelstellingen zouden ondersteunen.

Actie

Een Analytics Translator werd ingeschakeld. Deze specialist werkte nauw samen met data-analisten en identificeerde kansen om de productie te optimaliseren. De Translator vertaalde technische analyses naar duidelijke strategieën, waaronder het aanpassen van productielijnschema's en het benutten van piekuren voor maximale productie.

Resultaat

Dankzij de inzichten en aanbevelingen van de Analytics Translator kon SolarTech zijn productie-efficiëntie met 15% verhogen binnen een jaar, wat resulteerde in hogere winstmarges en een sterkere marktpositie.
Vacatures voor Analytics Translators
Bekijk hier alle actuele vacatures op DataJobs.nl