Werken als Chief Data Officer

Een Chief Data Officer (CDO) is verantwoordelijk voor het beheren en optimaliseren van alle datagerelateerde activiteiten binnen een organisatie om de waarde van data te maximaliseren en te waarborgen. Deze professionals zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van datastrategieën, het waarborgen van datakwaliteit en -governance, en het stimuleren van innovatie op het gebied van data-analyse en inzichten. Het salaris van CDO’s kan variëren, afhankelijk van de industrie, verantwoordelijkheden en ervaring.

Deze functie is gerelateerd aan de functies Data Governance Specialist, Data Management Specialist en Master Data Management Specialist.

Meer weten over alle mogelijke functies in data en analytics? Bekijk dan hier onze uitgebreide beroepengids. Voor alle actuele vacatures kijk hier.

Chief Data Officer - DataJobs.nl
Wat doet een Chief Data Officer
CDO's zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de datastrategie en het leiden van organisaties in het gebruik van data om bedrijfsprestaties te verbeteren.

Hun taken omvatten onder meer:

 • Het ontwikkelen en implementeren van datastrategieën en -beleid.
 • Het waarborgen van datakwaliteit, -governance en -beveiliging.
 • Het stimuleren van de adoptie van data-analyse en -inzichten in de gehele organisatie.
 • Het leiden van datagerelateerde innovatie en technologie-initiatieven.
 • Het samenwerken met andere leidinggevenden om data-gedreven besluitvorming te bevorderen.
 • Het opbouwen en onderhouden van relaties met externe partners, zoals leveranciers van data-oplossingen en -diensten.
Werken als Chief Data Officer (CDO) - DataJobs.nl
Functieprofiel van een Chief Data Officer

Een typisch functieprofiel van een CDO omvat:

 • Een relevante academische opleiding, zoals informatiemanagement, informatietechnologie, bedrijfskunde of een gerelateerd vakgebied.
 • Ruime ervaring met data management, data-analyse en data-governance.
 • Sterke leiderschaps- en managementvaardigheden.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, om complexe datakwesties op een begrijpelijke manier uit te leggen aan verschillende belanghebbenden.
 • Kennis van en ervaring met verschillende data management-tools en -technologieën, zoals Hadoop, Spark, SQL en NoSQL-databases.
Welke tools gebruikt en Chief Data Officer - DataJobs.nl
Welke tools gebruikt een Chief Data Officer

Data Management Platformen

Dit zijn tools die bedrijven helpen om data te verzamelen, te organiseren, en te analyseren. Ze worden gebruikt om de data-architectuur te structureren en bevatten functies zoals data governance, data lineage, en data cataloging. Voorbeelden hiervan zijn Collibra, Alteryx, en Informatica.

Data Warehousing en Data Lakes

Een CDO moet in staat zijn om grote hoeveelheden data op te slaan en te beheren. Tools zoals Amazon Redshift, Google BigQuery, Snowflake, en Microsoft Azure Data Lake helpen bij het beheren van deze opslagplaatsen voor gegevens.

Data Analytics en Business Intelligence Tools

Deze tools worden gebruikt om data te analyseren en inzichten te genereren die besluitvorming kunnen ondersteunen. Denk aan tools zoals Tableau, Power BI, Looker en SAS.

Machine Learning en AI Platforms

Deze platforms stellen CDO's in staat om geavanceerde analyses en voorspellingen te maken op basis van de beschikbare data. Google's TensorFlow, Microsoft's Azure Machine Learning en IBM's Watson zijn populaire keuzes.

Data Privacy en Security Tools

Bescherming van gegevens en voldoen aan de regelgeving zijn belangrijke verantwoordelijkheden voor een CDO. Tools zoals IBM Guardium, Imperva, en Varonis helpen bij het handhaven van databeveiliging en compliance.

Data Operations (DataOps) Tools

Deze tools helpen bij het automatiseren van de data-pipelines en het beheren van de data levenscyclus. Ze verbeteren de snelheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van data-analyse. Voorbeelden hiervan zijn DataKitchen, DataRobot en Nexla.

Cloud Services

Omdat veel data-gerelateerde activiteiten nu in de cloud plaatsvinden, gebruiken CDO's vaak tools van cloud service providers zoals Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) en Microsoft Azure.
Werken als Chief Data Officer (CDO) 2 - DataJobs.nl
Welke persoonlijke eigenschappen passen bij de functie van Chief Data Officer

Analytisch Denkvermogen

CDO's moeten in staat zijn om complexe gegevens te begrijpen, analyseren en interpreteren. Ze moeten patronen en trends kunnen herkennen en deze kunnen vertalen naar strategische en operationele inzichten voor het bedrijf.

Leiderschap

Een CDO moet een sterke leider zijn die een team kan inspireren en begeleiden. Dit betekent niet alleen het beheren van mensen, maar ook het stimuleren van samenwerking, het promoten van een datagedreven cultuur en het navigeren door organisatorische politiek.

Strategisch Inzicht

Ze moeten in staat zijn om de 'big picture' te zien en hoe gegevens kunnen worden gebruikt om de strategische doelen van de organisatie te ondersteunen. Dit betekent dat ze moeten kunnen denken op lange termijn en verder moeten kijken dan de huidige situatie.

Communicatieve Vaardigheden

CDO's moeten in staat zijn om complexe informatie op een begrijpelijke manier te communiceren aan een breed scala van stakeholders, van technische experts tot niet-technische leidinggevenden.

Innovatief en Creatief

Aangezien technologie en data voortdurend veranderen, moet een CDO innovatief en creatief zijn om nieuwe manieren te vinden om gegevens te gebruiken en waarde te creëren.

Oog voor Detail

Met zoveel gegevens tot hun beschikking, moeten CDO's een scherp oog hebben voor detail om ervoor te zorgen dat de gegevens nauwkeurig zijn en correct worden geïnterpreteerd.

Ethiek en Integriteit

Gezien de gevoelige aard van veel data, is het van cruciaal belang dat een CDO hoge ethische normen heeft en toont, met respect voor privacy en de juiste behandeling van gegevens.

Geduld en Volharding

Het werken met data kan tijdrovend en uitdagend zijn, en een CDO moet het geduld en de volharding hebben om deze uitdagingen het hoofd te bieden.
Werken als Chief Data Officer (CDO) 3 - DataJobs.nl
Een dag in het leven van een Chief Data Officer
Een Chief Data Officer (CDO) speelt een strategische rol in organisaties door de waarde en het beheer van data te maximaliseren. De dag van een CDO wordt gekenmerkt door het overzien van datagerelateerde strategieën, het waarborgen van datakwaliteit en -integriteit, en het zorgen voor dataveiligheid. Ze hebben regelmatig overleg met afdelingshoofden om ervoor te zorgen dat data optimaal wordt ingezet ter ondersteuning van bedrijfsdoelen. Daarnaast begeleiden ze dataprojecten, sturen ze datateams aan en blijven ze op de hoogte van de laatste technologische trends. De CDO zorgt voor de brug tussen technische data-expertise en zakelijk inzicht en speelt een cruciale rol in besluitvormingsprocessen door inzichtelijke analyses en rapportages. Elk besluit wordt genomen met een visie op datagerichtheid en innovatie.
Wat verdient een Chief Data Officer
Het brutosalaris van een CDO begint bij ongeveer € 7.000,- per maand exclusief extra voordelen. Een CDO met meer wat ervaring kan een salaris verwachten tussen de € 10.000,- en € 15.000,- per maand, met maxima rond € 20.000,-.
Werken als Chief Data Officer (CDO) 4 - DataJobs.nl
Carrièrepad en groeimogelijkheden als Chief Data Officer
Een carrière als CDO biedt tal van groeimogelijkheden. Naarmate je ervaring opdoet en je expertise op het gebied van data management verder ontwikkelt, kun je doorgroeien naar meer senior of leidinggevende functies, zoals Chief Information Officer (CIO) of Chief Technology Officer (CTO). Je kunt je ook specialiseren in een bepaald domein, zoals data privacy, data security of artificial intelligence.
Opleiding en certificering voor Chief Data Officers
Om succesvol te zijn als CDO is het belangrijk om continu te investeren in je kennis en vaardigheden. Naast een relevante academische opleiding zijn er diverse certificeringen en cursussen beschikbaar die je kunnen helpen om je expertise op het gebied van data management verder uit te breiden. Enkele populaire certificeringen en cursussen zijn:

Certified Data Management Professional (CDMP)

Deze certificering is een algemene data management certificering die data governance, datakwaliteit en master data management omvat.

Certified Information Privacy Professional (CIPP)

Deze certificering richt zich op de principes van data privacy en de naleving van privacywetgeving.

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

Deze certificering richt zich op de beveiliging van informatiesystemen en data. Door het volgen van deze cursussen en het behalen van certificeringen toon je aan potentiële werkgevers en klanten dat je over de nodige kennis en expertise beschikt om succesvol te zijn als Chief Data Officer en bij te dragen aan de waardecreatie van hun data.
Netwerken en brancheorganisaties

DAMA of DGPO

Tenslotte is het belangrijk om actief betrokken te blijven bij de data management community en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, best practices en trends op het gebied van data management. Dit kan worden bereikt door lid te worden van brancheorganisaties, zoals de Data Management Association (DAMA) of de Data Governance Professionals Organization (DGPO), het bijwonen van conferenties en seminars, en het opbouwen van een professioneel netwerk met andere CDO's en professionals in de industrie. Door actief betrokken te blijven, vergroot je niet alleen je kennis en vaardigheden, maar vergroot je ook je zichtbaarheid en kansen op carrièregroei binnen het vakgebied.

Online

Bovendien zijn er tal van online forums, LinkedIn-groepen en andere sociale mediaplatforms waar Chief Data Officers en professionals op het gebied van data management ervaringen, kennis en inzichten kunnen delen. Deze platforms bieden ook mogelijkheden om te netwerken en contacten te leggen met gelijkgestemde professionals, wat kan leiden tot samenwerkingsmogelijkheden, het delen van best practices en toegang tot nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.
Werken als Chief Data Officer (CDO) 5 - DataJobs.nl
Impact en maatschappelijke relevantie
De functie van Chief Data Officer (CDO) heeft een aanzienlijke impact en maatschappelijke relevantie in het digitale tijdperk. In organisaties fungeert de CDO als de bewaker van datagerichte besluitvorming, waarbij hij ervoor zorgt dat gegevens ethisch, accuraat en effectief worden gebruikt. De maatschappelijke relevantie ligt in de capaciteit van de CDO om transparantie te bevorderen, bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en bij te dragen aan technologische innovaties die ten goede komen aan de samenleving. Daarnaast speelt de CDO een cruciale rol in het bestrijden van informatie-asymmetrie, het verhogen van het datagestuurd bewustzijn in de samenleving en het faciliteren van datagedreven oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Kortom, de CDO bevordert een cultuur waarin data op een verantwoorde manier wordt gebruikt voor zowel zakelijke groei als het grotere maatschappelijke goed.
Case Study: De Rol van Chief Data Officer bij TechGlobal

Introductie

TechGlobal, een toonaangevend technologiebedrijf, stond voor de uitdaging om de enorme hoeveelheid data die ze dagelijks verzamelden te stroomlijnen en waarde te halen uit deze data. Ze namen een Chief Data Officer (CDO) aan om deze taak op zich te nemen.

Strategische Visie

Bij zijn aantreden identificeerde de CDO enkele kernproblemen: gefragmenteerde dataopslag, inconsistentie in rapportage en een gebrek aan data-gestuurde besluitvorming. Hij stelde een strategie voor om een uniform dataplatform te creëren en stimuleerde de samenwerking tussen verschillende afdelingen om datagedreven besluitvorming te bevorderen.

Implementatie

De CDO leidde de invoering van geavanceerde data-analyse tools, zorgde voor opleidingen voor medewerkers en initieerde een cultuur van continu leren. Hierdoor kon TechGlobal innovatieve producten ontwikkelen en hun marktaandeel vergroten.

Resultaat

Onder leiding van de CDO werd data een centrale pijler van TechGlobal's strategie, wat resulteerde in efficiëntere processen, een sterkere marktpositie en een jaarlijkse omzetstijging van 20%.
Vacatures voor Chief Data Officers
Bekijk hier alle actuele vacatures op DataJobs.nl