Werken als Data Management Specialist

Een Data Management Specialist ontwerpt, implementeert en bewaakt systemen en processen om de kwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid en effectieve gebruik van data in organisaties te waarborgen. Data Management Specialist is een essentiële rol binnen organisaties die zich bezighouden met het beheren en organiseren van gegevens. Afhankelijk van de sector, functieomschrijving en vaardigheden kan het salaris van Data Management Specialisten aanzienlijk variëren.

Deze functie is gerelateerd aan de functies Data Governance Specialist, Master Data Management Specialist en Data Steward.

Meer weten over alle mogelijke functies in data en analytics? Bekijk dan hier onze uitgebreide beroepengids. Voor alle actuele vacatures kijk hier.

Data Management Specialist - DataJobs.nl
Wat doet een Data Management Specialist
Data Management Specialisten zijn experts op het gebied van het beheren en organiseren van gegevens. Ze zorgen ervoor dat organisaties data effectief kunnen gebruiken voor besluitvorming, bedrijfsvoering en innovatie.

Hun taken omvatten onder meer:

 • Het ontwikkelen en implementeren van data management strategieën, beleid en procedures.
 • Het waarborgen van de kwaliteit, consistentie en integriteit van gegevens binnen de organisatie.
 • Het beheren van data governance initiatieven, zoals data classificatie, data lineage en data stewardship.
 • Het samenwerken met andere afdelingen om data management best practices te integreren in bedrijfsprocessen.
 • Het identificeren en oplossen van data gerelateerde problemen en het optimaliseren van data management processen.
 • Het fungeren als liaison tussen technische en niet-technische teams om data management vraagstukken te bespreken en op te lossen.
Werken als Data Management Specialist - DataJobs.nl
Functieprofiel van een Data Management Specialist

Een typisch functieprofiel van een Data Management Specialist omvat:

 • Een relevante academische opleiding, zoals informatica, bedrijfskunde, data science of een gerelateerd vakgebied.
 • Ervaring met data management tools, technologieën en best practices.
 • Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, om complexe data management vraagstukken uit te leggen aan verschillende belanghebbenden.
 • Het vermogen om effectief samen te werken met diverse teams en afdelingen binnen de organisatie.
 • Kennis van informatiebeveiliging, privacywetgeving en risicomanagement principes is een pré.
Werken als Data Management Specialist 2 - DataJobs.nl
Welke tools gebruikt een Data Management Specialist

Databases en database management tools

Dit vormt de kern van het werk van een Data Management Specialist. Tools zoals SQL, Oracle, PostgreSQL, MongoDB en andere databases worden gebruikt voor dataopslag, terwijl databasemanagement tools zoals Microsoft SQL Server Management Studio, Oracle SQL Developer en MySQL Workbench worden gebruikt voor datamanagement en -onderhoud.

Data warehousing tools

Data warehousing tools zoals Apache Hive, Google BigQuery, Amazon Redshift, en Microsoft Azure SQL Data Warehouse worden gebruikt voor het beheren van grote hoeveelheden data en voor het uitvoeren van complexe queries op deze data.

Data cleaning tools

Data cleaning tools, zoals OpenRefine, Trifacta en Talend Data Preparation, worden gebruikt om onnauwkeurigheden en inconsistenties in datasets te identificeren en te corrigeren.

Data visualisatie tools

Tools zoals Tableau, Microsoft Power BI en Google Data Studio stellen Data Management Specialists in staat om data op een begrijpelijke manier te presenteren, zodat niet-technische medewerkers en beslissers beter inzicht krijgen in de data.

Data integratie tools

Voor het samenvoegen van data uit verschillende bronnen en het omzetten van deze data naar een uniform formaat, gebruiken Data Management Specialists tools zoals Informatica, Talend en IBM InfoSphere.

Data modelling tools

Met behulp van data modelling tools zoals ER/Studio, Sparx Systems Enterprise Architect en Toad Data Modeler kunnen Data Management Specialists de structuren van databases ontwerpen en optimaliseren.

Programmeertalen

Kennis van programmeertalen zoals Python, R, Java of Scala is essentieel voor een Data Management Specialist om scripts te schrijven voor data-analyse, data cleaning en voor het automatiseren van bepaalde processen.

Big Data tools

Voor het werken met grote datasets en het uitvoeren van data-analyse op schaal, worden Big Data tools zoals Hadoop, Spark en Flink gebruikt.

Data governance tools

Om te zorgen voor naleving van regelgeving, datakwaliteit en privacy, kunnen Data Management Specialists gebruikmaken van tools zoals Collibra, Alation en Informatica Axon.

Machine Learning tools

Voor voorspellende modellering en andere geavanceerde analyses kunnen Data Management Specialists gebruikmaken van machine learning tools zoals TensorFlow, Scikit-Learn en Keras.
Werken als Data Management Specialist 3 - DataJobs.nl
Een dag in het leven van een Data Management Specialist
Een Data Management Specialist begint zijn dag vaak met het controleren van dataverwerkingstaken die 's nachts zijn uitgevoerd. Na het beoordelen van eventuele discrepanties, kan hij zich richten op het ontwikkelen, implementeren of optimaliseren van datamodellen en databeheerprocessen. Regelmatige interactie met andere IT-specialisten en zakelijke stakeholders is essentieel om te zorgen dat de dataconsistentie en -kwaliteit aan de bedrijfsstandaarden voldoen. Daarnaast houdt hij zich bezig met het documenteren van procedures en het bijwerken van metadatabeheer. In de loop van de dag kan hij ook training geven aan collega's over best practices en nieuwe tools. Ten slotte houdt een Data Management Specialist altijd de technologische trends en regelgeving in de gaten om het datamanagement binnen de organisatie continu te verbeteren.
Wat verdient een Data Management Specialist
Een Data Management Specialist met enkele jaren ervaring kan een salaris verwachten tussen de € 4.000,- en € 6.500,- per maand, met maxima rond € 8.000,-.
Carrièrepad en groeimogelijkheden als Data Management Specialist
Een carrière als Data Management Specialist biedt tal van groeimogelijkheden. Naarmate je ervaring opdoet en je expertise op het gebied van data management verder ontwikkelt, kun je doorgroeien naar meer senior of leidinggevende functies, zoals Data Governance Manager, Data Architect of Chief Data Officer. Je kunt er ook voor kiezen om je te specialiseren in een bepaalde industrie of sector, zoals gezondheidszorg, financiële dienstverlening of technologie. Naast het opbouwen van een succesvolle carrière binnen een organisatie, kunnen Data Management Specialisten ook als zelfstandig consultant of adviseur werken, waarbij ze hun expertise aanbieden aan verschillende klanten en bedrijven. Dit kan zorgen voor een grotere flexibiliteit en diversiteit in werkzaamheden.
Werken als Data Management Specialist 4 - DataJobs.nl
Opleiding en certificering voor Data Management Specialisten
Om succesvol te zijn als Data Management Specialist, is het belangrijk om continu te investeren in je kennis en vaardigheden. Naast een relevante academische opleiding, zijn er diverse certificeringen en cursussen beschikbaar die je kunnen helpen om je expertise op het gebied van data management verder uit te breiden. Enkele populaire certificeringen en cursussen zijn:

Certified Data Management Professional (CDMP)

Aangeboden door de Data Management Association (DAMA), is deze certificering gericht op het bieden van uitgebreide kennis over data management best practices en principes.

Certified Information Management Professional (CIMP)

Aangeboden door eLearningCurve, richt deze certificering zich op het bieden van de vaardigheden en kennis die nodig zijn om effectief data management te implementeren binnen een organisatie.

Data Management Certificeringen en cursussen aangeboden door leveranciers van data management tools en technologieën

Data Management certificeringen en cursussen die worden aangeboden voor organisaties zoals IBM, Microsoft en SAS.
Werken als Data Management Specialist 5 - DataJobs.nl
Door het volgen van deze cursussen en het behalen van certificeringen, toon je aan potentiële werkgevers en klanten dat je over de nodige kennis en expertise beschikt om succesvol te zijn als Data Management Specialist en bij te dragen aan het effectief beheren van gegevens binnen hun organisatie.
Netwerken en brancheorganisaties

DAMA

Tenslotte is het belangrijk om actief betrokken te blijven bij de data management community en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, best practices en trends op het gebied van data management. Dit kan worden bereikt door lid te worden van brancheorganisaties, zoals DAMA, het bijwonen van conferenties en seminars, en het opbouwen van een professioneel netwerk met andere Data Management Specialisten en professionals in de industrie. Door actief betrokken te blijven, vergroot je niet alleen je kennis en vaardigheden, maar vergroot je ook je zichtbaarheid en kansen op carrièregroei binnen het vakgebied.

Online

Bovendien zijn er tal van online forums, LinkedIn-groepen en andere sociale mediaplatforms waar Data Management Specialisten en professionals op het gebied van data management ervaringen, kennis en inzichten kunnen delen. Deze platforms bieden ook mogelijkheden om te netwerken en contacten te leggen met gelijkgestemde professionals, wat kan leiden tot samenwerkingsmogelijkheden, het delen van best practices en toegang tot nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.
Impact en maatschappelijke relevantie
Een Data Management Specialist speelt een cruciale rol in de hedendaagse datagedreven samenleving. Ze waarborgen de integriteit, beschikbaarheid en veiligheid van gegevens, wat essentieel is voor organisaties om geïnformeerde beslissingen te nemen. Hun expertise draagt bij aan de transparantie en betrouwbaarheid van informatie, wat van onschatbare waarde is in sectoren zoals gezondheidszorg, financiën en onderwijs. Maatschappelijk gezien stelt hun werk organisaties in staat om diensten efficiënter aan te bieden, innovatie te stimuleren en de privacy van burgers te beschermen. Daarnaast bevordert hun rol ethisch en verantwoord datagebruik, wat helpt bij het opbouwen van vertrouwen in een tijdperk waarin dataprivacy en -beveiliging centraal staan. Kortom, de Data Management Specialist is een sleutelfiguur in het waarborgen van de kwaliteit en integriteit van de gegevens die onze moderne wereld sturen.
Werken als Data Management Specialist 6 - DataJobs.nl
Case Study: De Rol van Data Management Specialist

Achtergrond

Bij HealthCorp, een innovatieve speler in de gezondheidszorg, was er een uitdaging op het gebied van datakwaliteit en -beheer. Met een veelheid aan patiëntgegevens en onderzoeksdata, verspreid over diverse systemen, was het waarborgen van integriteit en compliance een complexe taak.

De Uitdaging

HealthCorp beheerde een uitgebreide reeks aan data: patiëntinformatie, klinische gegevens, en onderzoeksresultaten. Met deze omvang en diversiteit werd het borgen van datakwaliteit, veiligheid en naleving van de AVG en andere relevante wetgeving een serieuze uitdaging.

Actie door de Data Management Specialist

Jeroen, aangenomen als Data Management Specialist, initieerde een robuuste datastrategie. Hij implementeerde een geavanceerd Data Management Platform en stelde procedures op voor consistente data-invoer, -opslag, en -analyse, met bijzondere aandacht voor privacy en compliance. Bovendien faciliteerde hij trainingen om het bewustzijn en de competenties van medewerkers op het gebied van databeheer te verhogen.

Resultaat

De door Jeroen geïnitieerde veranderingen leidden tot een verhoogde datakwaliteit, geoptimaliseerde data-processen en verbeterde compliance binnen HealthCorp. Het bedrijf kon nu data-gedreven beslissingen nemen met vertrouwen in de betrouwbaarheid en legaliteit van hun data, waarbij Jeroen’s expertise in data management onmisbaar bleek voor het waarborgen van de integriteit en veiligheid van bedrijfskritische informatie.
Vacatures voor Data Management Specialisten
Bekijk hier actuele vacatures voor Data Management Specialisten op DataJobs.nl.