SQL

Het beheersen van SQL (afkorting van: Structured Query Language) is essentieel voor iedere data en analytics professional. Het maakt niet uit of je een data-analist, een data scientist, een data engineer, of een business intelligence specialist bent, je zult waarschijnlijk een groot deel van je tijd besteden aan het werken met SQL.

Lees hier meer over data tools en tech.

SQL - DataJobs.nl
Wat is SQL
Om te beginnen is het belangrijk om te begrijpen wat SQL is en hoe het werkt. SQL is een gestandaardiseerde programmeertaal die specifiek wordt gebruikt in het werken met relationele databases. Relationele databases zijn databasestructuren die tabellen gebruiken om data op te slaan en te organiseren. Elk gegeven in de tabel is gerelateerd aan de andere gegevens in de tabel. SQL wordt gebruikt om deze gegevens op te vragen, te bewerken, in te voegen en te verwijderen.
SQL 1 - DataJobs.nl
Data ophalen voor analyses
In Data en Analytics wordt SQL vaak gebruikt om data op te halen voor analyse. Dit proces wordt ook wel querying genoemd. Je kunt bijvoorbeeld een SQL-query gebruiken om een specifieke set van gegevens uit een database op te halen, zoals alle verkopen van een specifiek product in een bepaalde periode.

Hier is een voorbeeld van hoe zo'n query eruit zou kunnen zien:

SELECT * FROM Sales WHERE Product_ID = 123 AND Sale_Date >= '2023-01-01' AND Sale_Date <= '2023-12-31'; In deze query geeft de SELECT * opdracht aan dat we alle gegevens willen ophalen (dat wil zeggen, alle kolommen). De FROM Sales opdracht geeft aan uit welke tabel we de gegevens willen ophalen. De WHERE clausule geeft de voorwaarden aan die de geselecteerde gegevens moeten voldoen.
SQL 2 - DataJobs.nl
Data manipuleren
SQL wordt niet alleen gebruikt om gegevens op te halen, maar ook om ze te manipuleren. Je kunt SQL bijvoorbeeld gebruiken om nieuwe gegevens in een database in te voegen, bestaande gegevens bij te werken of onnodige gegevens te verwijderen. Hier zijn voorbeelden van hoe deze operaties eruit kunnen zien:
  • Invoegen van nieuwe gegevens

    INSERT INTO Sales (Product_ID, Sale_Date, Sale_Amount) VALUES (123, '2023-05-29', 100);
  • Bijwerken van bestaande gegevens

    UPDATE Sales SET Sale_Amount = 150 WHERE Product_ID = 123 AND Sale_Date = '2023-05-29';
  • Verwijderen van onnodige gegevens

    DELETE FROM Sales WHERE Product_ID = 123 AND Sale_Date = '2023-05-29';
Het is ook belangrijk om te vermelden dat SQL kan worden gebruikt om geavanceerdere datamanipulaties uit te voeren, zoals het samenvoegen van tabellen, het groeperen van gegevens, het sorteren van gegevens en nog veel meer.
SQL 3 - DataJobs.nl
Waarom is SQL zo populair
Een van de redenen waarom SQL zo populair is in Data en Analytics, is dat het een zeer efficiënte taal is voor datamanipulatie. In tegenstelling tot andere talen, die regel voor regel worden uitgevoerd, wordt SQL set-based uitgevoerd. Dit betekent dat SQL een hele set van gegevens in één keer kan verwerken, wat het veel sneller maakt bij het werken met grote datasets.
SQL 4 - DataJobs.nl
Een andere reden voor de populariteit van SQL is dat het vrij eenvoudig te leren en te gebruiken is, vooral in vergelijking met andere programmeertalen. SQL heeft een redelijk eenvoudige syntaxis en veel van de commando's en sleutelwoorden zijn gemakkelijk te begrijpen, omdat ze lijken op gewoon Engels. Bovendien is SQL een zeer gestandaardiseerde taal, wat betekent dat de meeste relationele databasesystemen SQL ondersteunen.
Python en R
Tot slot is het belangrijk om te vermelden dat, hoewel SQL krachtig en veelzijdig is, het niet de oplossing is voor alle dataproblemen. Er zijn bepaalde soorten analyses en datamanipulaties die moeilijk of onmogelijk zijn om uit te voeren met alleen SQL. In die gevallen zou je wellicht moeten overwegen om andere hulpmiddelen en talen te gebruiken, zoals Python of R.
SQL 5 - DataJobs.nl