Carrièregids

Wie doet wat met data? Wat zijn de verschillende data functies en rollen? Deze carrièregids wijst werkgevers, werknemers, sollicitanten, studenten en andere geïnteresseerden de weg in de arbeidsmarkt van data specialisten.

Werken als data specialist
Kenmerkend voor data professionals is de behoefte om te puzzelen, het genieten van het oplossen van logische vraagstukken én affiniteit met IT. Afhankelijk van je specialisme zijn er rollen waar de nadruk meer bij IT ligt of juist meer bij het analyseren van data. Een voorbeeld van een analytische functie is een data analist die adviseert over het assortiment van een winkelketen op basis van verkoopcijfers. De IT-intensieve functies zijn meer gericht op het verbinden van datasystemen. Een voorbeeld hiervan is een data engineer die een systeem programmeert dat de database van kassasystemen synchroniseert met een grote centrale database die het bedrijf gebruikt om verkoopvoorspellingen te doen.
Wie doet wat met data?

Klassieke data

De grote complicerende factor in de datawereld is schaal. Een klassieke data analist houdt zich bezig met het hele data proces van datacollectie tot het opleveren van het eindproduct. Dit kan gaan om datasets van enkele honderden datapunten, maar ook datasets van duizenden datapunten of enkele miljoenen.

Big Data

We spreken van big data wanneer we te maken hebben met datasets van vele miljoenen datapunten, eventueel op doorlopende basis aangevuld met meer data. Wanneer we te maken hebben met zulke enorme hoeveelheden data, groeit ook de omvang van de verschillende stappen in het proces van datacollectie naar inzichten uit de klauwen. Daarom zijn we bij dergelijke hoeveelheden data genoodzaakt dit proces op te splitsen en verschillende specialisten hierbij te betrekken. Ook kunnen met dergelijke hoeveelheden data de berekeningen vaak niet meer worden uitgevoerd op een normale computer en hebben we de brute rekenkracht van een supercomputer of clouddienst nodig.

Combinaties van rollen

De rollen die we in deze carrièregids behandelen zijn natuurlijk erg gegeneraliseerd. In het bedrijfsleven vind je veel verschillende combinaties van rollen die aan elkaar grenzen. Voorbeelden hiervan zijn data scientists die ook een stukje data engineering voor hun rekening nemen, of data analisten die ook geavanceerde AI-tools gebruiken voor tekstanalyse of andere geavanceerde regressie modellen. Om het simpel te houden hebben we het landschap opgesplitst in 3 hoofdrollen: data analist, data engineer en data scientist.
Data analist

Wat doet een data analist?

Data analist is een van de breedste functietitels in de datawereld. Sommige data analisten houden zich enkel bezig met het maken van grafieken in Microsoft Excel terwijl andere data analisten SQL-query's schrijven en regressie modellen gebruiken. Afhankelijk van de industrie, functieomschrijving en vaardigheden loopt het salaris van data analisten flink uiteen. Analisten maken echt het verschil met het interpreteren van de data. Een analist is vaak de persoon die bruggen bouwt tussen de data en mensen zonder specialistische kennis. Hiervoor is naast kennis van data en statistiek ook kennis van minstens een derde vakgebied nodig zoals werktuigbouwkunde, financiën, economie, en of bedrijfskunde om data om te kunnen zetten in echte inzichten. Verder moet een goede analist dit verhaal ook kunnen overbrengen op zijn (interne) klanten. Hiermee bedoelen we dat een analist communicatief sterk moet zijn en ingewikkelde bevindingen in begrijpbare taal moet kunnen uitleggen. Hiervoor is het ook handig voor een data analist om een vlotte pen te hebben en goed te kunnen presenteren.

Een typisch functieprofiel van een data analist:

 • Iemand met een relevante academische opleiding.
 • Sterk in het vertellen van verhalen op basis van cijfers.
 • Een Microsoft Excel power user: Iemand die vlot Excel functies (zoals bijvoorbeeld VLOOKUP(), MATCH(), en SUMIF() ) kan combineren om data op de juiste manier te transformeren, filteren en naast elkaar te zetten.
 • Snel met Microsoft Power BI.
 • Goede kennis van statistiek. Afhankelijk van het functieprofiel verschilt dit van basale statistische kennis, tot kennis van geavanceerde regressiemodellen.
 • Kennis van statistische software zoals bijvoorbeeld R, STATA en de Scipy packages in Python.
 • Het kunnen uitvoeren van data query's in relevante systemen zoals SQL of systemen van dataproviders zoals Bloomberg of Refinitiv.
 • Kennis van Azure ML-tools.
 • Beperkte kennis van data pijplijn architectuur.

Wat verdient een data analist?

Het brutosalaris van een junior data analist begint bij ongeveer € 2.500,- euro bruto per maand exclusief extra voordelen. Een data analist met een paar jaar ervaring verdient tussen de € 3.000,- en € 6.000,- euro met maxima rond € 6.500,-.

Salarissen data analisten op DataJobs.nl

Salaris Data analist
Bron: DataJobs.nl Salaris range per vacature voor data-analisten in bruto EUR per maand.

Vacatures voor data analisten

Kijk hier voor actuele vacatures voor data analisten op DataJobs.nl.
Data engineer

Wat doet een data engineer?

Een data engineer bouwt en onderhoudt de infrastructuur om data binnen te halen, op te slaan, te verwerken en op te leveren aan datagebruikers. Dit hele proces noemen we ook wel de datapijplijn. Vaak wordt dit proces gedeeltelijk ingevuld met lokale infrastructuur en gedeeltelijk met clouddiensten. Lokale data pijplijnen worden vaak opgetuigd met op maat gemaakte software, SQL en NoSQL gebaseerde databases. Een veelgebruikte omgeving waarin deze processen kunnen worden vormgeven is Apache Spark. Daarom vragen veel bedrijven naar data engineers met kennis van Spark. Een steeds groter gedeelte van het dataproces wordt tegenwoordig ingericht met behulp van clouddiensten. Voorbeelden hiervan zijn Microsoft Azure, AWS (Amazon) en Google Cloud. Veel bedrijven vragen daarom specifiek naar kennis van data architecturen waarbij deze clouddiensten een grote rol spelen. Om deze dataprocessen op te tuigen is naast vaardigheden op het gebied van softwareontwikkeling ook kennis van statistiek en machine learning modellen erg handig. Dit helpt een data engineer bij het communiceren met betrokken data analisten en data scientists en het eventueel implementeren en automatiseren van hun algoritmen.

Een typisch functieprofiel van een data engineer:

 • Iemand met een relevante academische opleiding
 • Goed vaardig in Python, Java, en/of .net talen
 • Ervaring met het opzetten van dataprocessen met relationele (SQL) databases en ongestructureerde databases zoals bijvoorbeeld NoSQL Ervaring met Microsoft Azure of andere cloud diensten en de daarbij behorende API’s
 • Ervaring met Agile werken en scrum.
 • (Beperkte) kennis van statistiek en zelflerende algoritmen.

Wat verdient een data engineer?

Een data engineer verdient al snel € 4.500,- euro bruto per maand. Het diagram hieronder geeft per vacature het gevraagde salarisbereik aan.

Salarissen data engineers op DataJobs.nl

Salaris Data engineer
Salaris range per vacature voor data-engineers in bruto EUR per maand.

Vacatures voor data engineers

Kijk hier voor actuele vacatures voor data engineers op DataJobs.nl.
Data scientist

Wat doet een data scientist?

Een data scientist is een specialist op het gebied van geavanceerde statistiek en AI. Niet zelden worden hiervoor mensen met een PhD in statistiek of logica gevraagd. Een data scientist houdt zich niet alleen bezig met het analyseren van grote datasets maar kan ook processen ontwerpen om doorlopend inzichten uit “live data” te trekken. Een voorbeeld hiervan zijn banken die doorlopende zelflerende modellen hebben draaien om mogelijk frauduleuze transacties te vlaggen.

Een typisch functieprofiel van een data scientist:

 • Iemand met een academische opleiding in de (wiskundige) statistiek, econometrie, AI of gelijkwaardig, gevolgd door een wetenschappelijk promotie en/of meerdere jaren relevante werkervaring op één van die vlakken.
 • Sterk in Python, R en Matlab.
 • Veel kennis van zelflerende algoritmen op wiskundig niveau en in staat af te wijken van de gestandaardiseerde modellen wanneer de onderzoeksvraag en of de data daarom vraagt.
 • Behendig in het schrijven van SQL-query’s
 • Kennis van cloud platformen voor dataopslag en verwerking zoals Microsoft Azure.
 • Kennis van on premise ETL-software zoals Apache Spark.
 • Kennis van ETL-processen en kan met data-engineers communiceren over de implementatie van AI en statistische algoritmen in het ETL-proces.

Hoe verschilt een data scientist van een data analist?

Een data scientist kan eigenlijk alles wat een data analist ook kan, maar dan meer. Een data analist moet behendig zijn op het gebied van statistiek en moet afhankelijk van de functie ook zelf lerende modellen kunnen inzetten. Een data scientist moet daarbij op wiskundig niveau kennis hebben van statistiek, AI en zelflerende algoritmen. Hierdoor kan een data scientist ingewikkeldere vragen oplossen en maatwerk leveren. Dat gaat een stuk verder dan het op operationeel kunnen toepassen van regressie modellen. Vaak verlangt men ook van een data scientist een stukje data engineering op strategisch niveau. Een data scientist denkt ook vaak mee met het organiseren van de data pijplijn zodat de data aan de eisen en wensen van de data scientist voldoet. Er is hier wel een grijs gebied, soms noemt men iemand die zich bezighoudt met wat geavanceerdere statistiek zoals zelflerende algoritmen al een data scientist. En soms noemt men iemand die op zeer fundamenteel niveau bezig is met modelleren een data analist. Soms ligt het zwaartepunt van een functie meer aan de software development kant. Daarom is het voor een werkzoekende belangrijk om goed naar de functieomschrijving te kijken en voor een werkgever niet te gemakkelijk te zijn met alles maar een data analist of een data scientist te noemen.

Wat verdient een data scientist?

De salarissen van een data scientist beginnen bij € 4.500,- bruto per maand. Het salaris van een data scientist ligt een stuk hoger dan dat van een data analist met een beperkt technisch takenpakket. In de set met vacatures in het diagram hieronder hebben we één grote uitschieter. Hier gaat het om een data scientist met ook leidinggevende verantwoordelijkheden.

Salarissen data scientists op DataJobs.nl

Salaris Data scientist
Salaris range per vacature voor data-scientists in bruto EUR per maand. Bron: DataJobs.nl

Vacatures voor data scientists

Kijk hier voor actuele vacatures voor data scientists op DataJobs.nl. Copyright © 2023 - www.datajobs.nl

Volg onze DataJobs.nl Community voor data & analytics specialisten op LinkedIn: