Beroepen in data en analytics

Ontdek de fascinerende wereld van data en analytics! In deze uitgebreide beroepengids duiken we in de verschillende beroepen die deze snelgroeiende sector rijk is. We kijken naar de benodigde achtergrond, taken, verantwoordelijkheden, salarissen, doorgroeimogelijkheden, relevante netwerken en nog veel meer!

Heb je je keuze gemaakt? Vind dan je droombaan op DataJobs.nl

Voor meer handige informatie, bekijk onze uitgebreide kennisbank.

Data en analytics beroepengids - DataJobs.nl

Werken als HR Analytics Specialist

Een HR Analytics specialist analyseert personeelsdata om inzichten te verkrijgen die HR-beslissingen ondersteunen en de…

Werken als Analytics Translator

Een Analytics Translator fungeert als brug tussen data scientists en managers, waarbij hij/zij technische analyse…

Werken als Master Data Management Specialist

Een Master Data Management Specialist (MDM Specialist) beheert en optimaliseert de centrale gegevensbronnen van een…

Werken als Gegevensbeheerder Openbare Ruimte

Een Gegevensbeheerder Openbare Ruimte beheert, actualiseert en waarborgt de kwaliteit van data over de fysieke…

Werken als Data Governance Specialist

Een Data Governance Specialist beheert en waarborgt de kwaliteit, beschikbaarheid, integriteit en veiligheid van gegevens…

Werken als GIS Specialist

Een GIS Specialist analyseert, visualiseert en beheert geografische informatie met behulp van gespecialiseerde software. Een…

Werken als Data Modelleur

Een Data Modelleur ontwerpt en structureert databasemodellen om informatie efficiënt en coherent op te slaan…

Werken als Power BI Specialist

Een Power BI Specialist analyseert, visualiseert en rapporteert bedrijfsgegevens met behulp van Microsoft’s Power BI-software.…

Werken als Web Analist

Een web analist analyseert en interpreteert websitegegevens om het gebruikersgedrag te begrijpen en aanbevelingen te…

Werken als Pricing Analyst

Een Pricing Analyst analyseert marktgegevens en bedrijfskosten om optimale prijsstrategieën te bepalen en de winstgevendheid…

Werken als Supply Chain Analyst

Een Supply Chain Analyst analyseert en optimaliseert de logistieke processen binnen een organisatie om efficiëntie…

Werken als Risk Analist

Een risk analist evalueert en voorspelt financiële risico’s om bedrijven te helpen beslissingen te nemen…

Werken als Chief Data Officer

Een Chief Data Officer (CDO) is verantwoordelijk voor het beheren en optimaliseren van alle datagerelateerde…

Werken als Statisticus

Een statisticus analyseert en interpreteert gegevens om patronen en trends te identificeren en om weloverwogen…

Werken als Big Data Engineer

Een Big Data Engineer ontwerpt, bouwt en beheert de infrastructuren en tools om grote hoeveelheden…

Werken als Data Science Manager

Een Data Science Manager leidt en begeleidt een team van data scientists om data-gedreven oplossingen…

Werken als ETL Developer

Een ETL Developer ontwerpt, implementeert en beheert processen om gegevens uit verschillende bronnen te extraheren,…

Werken als Data Warehouse Developer

Een Data Warehouse Developer ontwerpt, bouwt en onderhoudt de infrastructuur voor het verzamelen, opslaan en…

Werken als BIM Modelleur

Een BIM Modelleur creëert en beheert gedetailleerde digitale bouwmodellen met alle bijbehorende informatie voor ontwerp,…

Werken als Informatiemanager

Een informatiemanager zorgt voor de afstemming tussen bedrijfsprocessen en informatievoorziening om organisatiedoelen te ondersteunen en…

Werken als Informatie Analist

Een Informatie Analist analyseert en structureert bedrijfsinformatie om de verbinding tussen technologie en bedrijfsbehoeften te…

Werken als Medewerker DIV

Een Medewerker DIV (Documentaire Informatievoorziening) beheert, archiveert en ontsluit documenten en informatie binnen een organisatie.…

Werken als Analytics Engineer

Een Analytics Engineer transformeert en structureert data om deze klaar te maken voor analytische en…

Werken als Data Integratie Specialist

Een Data Integratie Specialist ontwerpt en implementeert oplossingen om verschillende databronnen samen te voegen en…

Werken als Quantitative Researcher

Een Quantitative Researcher ontwikkelt en past wiskundige modellen toe om complexe financiële en marktgegevens te…

Werken als Clinical Data Analyst

Een Clinical Data Analyst analyseert en interpreteert klinische gegevens om medische onderzoeken te ondersteunen en…

Werken als Data Storyteller

Een Data Storyteller vertaalt complexe data naar begrijpelijke en boeiende verhalen om inzichten en beslissingen…

Werken als Fraud Analyst

Een Fraud Analyst identificeert en onderzoekt verdachte activiteiten om financiële fraude te voorkomen en op…

Werken als Sports Analytics Specialist

Een Sports Analytics Specialist analyseert en interpreteert data met betrekking tot sportprestaties om teams en…

Werken als Behavioral Data Scientist

Een Behavioral Data Scientist analyseert en interpreteert gegevens over menselijk gedrag om inzichten te verkrijgen,…

Werken als Data Analist

Een data analist interpreteert en analyseert gegevens om bruikbare informatie te verkrijgen en besluitvorming te…

Werken als Environmental Data Analyst

Een Environmental Data Analyst analyseert en interpreteert gegevens gerelateerd aan milieuomstandigheden om inzicht te krijgen…

Werken als Data Engineer

Een Data Engineer bouwt en onderhoudt de infrastructuur om data binnen te halen, op te…

Werken als Data Scientist

Een data scientist analyseert en interpreteert complexe datastructuren om bruikbare inzichten en oplossingen te genereren…

Werken als Algorithm Engineer

Een Algorithm Engineer ontwerpt, ontwikkelt en implementeert geavanceerde algoritmen om specifieke problemen op te lossen…

Werken als Bioinformatics Specialist

Een Bioinformatics Specialist analyseert en interpreteert complexe biologische gegevens met behulp van computergestuurde technieken en…

Werken als Data Steward

Een Data Steward is verantwoordelijk voor het beheren, waarborgen en optimaliseren van de kwaliteit, toegankelijkheid…

Werken als Data Privacy Officer

Een Data Privacy Officer ziet toe op de naleving van privacywetgeving en -beleid binnen een…

Werken als Business Analist

Een Business Analist identificeert bedrijfsbehoeften en vindt technische oplossingen om bedrijfsprocessen te verbeteren en doelstellingen…

Werken als Product Owner Data en Analytics

Een Product Owner Data en Analytics beheert de productvisie en prioriteert datagerelateerde taken en projecten…

Werken als AI Research Scientist

Een AI Research Scientist ontwikkelt en onderzoekt geavanceerde algoritmen en modellen om de mogelijkheden van…

Werken als Deep Learning Specialist

Een Deep Learning Specialist ontwerpt, ontwikkelt en implementeert neurale netwerkmodellen om complexe patronen in grote…

Werken als Data Architect

Een Data Architect ontwerpt en structureert gegevenssystemen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan…

Werken als Operations Research Analyst

Een Operations Research Analyst gebruikt wiskundige en analytische methoden om bedrijven te helpen bij het…

Werken als Data Quality Specialist

Een Data Quality Specialist zorgt voor het waarborgen, verbeteren en onderhouden van de kwaliteit en…

Werken als Data Management Specialist

Een Data Management Specialist ontwerpt, implementeert en bewaakt systemen en processen om de kwaliteit, veiligheid,…

Werken als Machine Learning Engineer

Een Machine Learning Engineer ontwerpt, bouwt en implementeert algoritmes die computers in staat stellen te…

Werken als Business Intelligence Specialist

Een Business Intelligence Specialist analyseert en transformeert bedrijfsdata in bruikbare inzichten om besluitvorming te ondersteunen.…

Werken als Marketing Intelligence Specialist

Een Marketing Intelligence Specialist analyseert en interpreteert markt- en klantgegevens om zakelijke besluitvorming te ondersteunen…

Werken als Data Visualisatie Specialist

Een Data Visualisatie Specialist zet complexe data om in visuele representaties zoals grafieken en kaarten…

Werken als Data Platform Specialist

Een Data Platform Specialist ontwerpt, implementeert en beheert dataplatforms om gegevens efficiënt op te slaan,…

Werken als Geospatial Analyst

Een Geospatial Analyst analyseert geografische en ruimtelijke data om patronen, trends en informatieve inzichten te…

Werken als NLP Specialist

Een NLP Specialist analyseert, ontwikkelt en implementeert modellen en technieken om menselijke taal te begrijpen…

Werken als Health Data Analyst

Een Health Data Analyst analyseert en interpreteert gezondheidsdata om medische en operationele trends te identificeren…

Werken als Database Administrator

Een Database Administrator (DBA) beheert, onderhoudt en zorgt voor de beveiliging van databases om de…

Werken als Predictive Analyst

Een Predictive Analyst analyseert historische gegevens om toekomstige trends en uitkomsten te voorspellen. In het…

Werken als Prompt Engineer

Een Prompt Engineer is een professional die zich specialiseert in het ontwikkelen, verfijnen en optimaliseren…

Werken als Decision Scientist

Een Decision Scientist analyseert data om weloverwogen besluitvormingsstrategieën te ontwikkelen en te adviseren over complexe…

Werken als Proces Analist

Een proces analist analyseert, optimaliseert en modelleert bedrijfsprocessen om efficiëntie en effectiviteit binnen een organisatie…

Werken als Metadataspecialist

Een metadataspecialist ontwerpt, implementeert en beheert metadata om informatiebronnen te categoriseren, organiseren en toegankelijk te…

Werken als CDD Analist

Een CDD-analist (Customer Due Diligence) onderzoekt en beoordeelt de integriteit van klanten om financiële risico’s…

Werken als Sales Analist

Een sales analist analyseert en interpreteert verkoopdata om verkoopstrategieën te optimaliseren en zakelijke besluitvorming te…