Python: de complete gids voor data en analytics professionals

Python is een veelzijdige, high-level programmeertaal die gemakkelijk te leren en te implementeren is. Het is een van de meest populaire talen voor data-analyse en machine learning, en wordt wereldwijd gebruikt in een breed scala aan domeinen, van webontwikkeling tot wetenschappelijk onderzoek. Hier geven we een uitgebreid overzicht van Python voor data- en analytics professionals.

Bekijk hier onze uitgebreide carrièregids voor data en analytics professionals.

Voor meer handige informatie, bekijk onze uitgebreide kennisbank.

Python - DataJobs.nl
Historie

Guido van Rossum

Python is een open-source programmeertaal die in 1991 is ontwikkeld door Guido van Rossum. Van Rossum wilde een taal creëren die zowel gemakkelijk te lezen als te schrijven was, wat resulteerde in Python's kenmerkende duidelijke en leesbare syntaxis. In de beginjaren werd Python voornamelijk gebruikt voor automatisering, prototyping en andere programmeertaken die profiteerden van de eenvoud en flexibiliteit van de taal.

Opkomst van Python en NumPy

De opkomst van Python als een belangrijk instrument voor data-analyse begon in de vroege jaren 2000. In deze periode werden er een aantal cruciale bibliotheken ontwikkeld die Python's capaciteiten voor wetenschappelijk rekenen en data-analyse aanzienlijk uitbreidden. De eerste van deze was NumPy, uitgebracht in 2006, die multi-dimensionale arrays en een breed scala aan wiskundige functies toevoegde aan Python. Dit maakte het mogelijk om efficiënt te werken met grotere datasets en complexere berekeningen uit te voeren dan voorheen mogelijk was.
Python 2 - DataJobs.nl

SciPy

In 2008, twee jaar na de release van NumPy, werd SciPy gelanceerd als een uitbreiding op NumPy, gericht op meer gespecialiseerde wetenschappelijke en technische computertaken. Rond dezelfde tijd werd Matplotlib geïntroduceerd, wat Python krachtige data-visualisatiecapaciteiten gaf.

Pandas

De volgende grote ontwikkeling in de evolutie van Python voor data-analyse was de release van pandas in 2008. Pandas, ontworpen door Wes McKinney, bood datastructuren en functies speciaal ontworpen voor data-manipulatie en -analyse. Met pandas konden gebruikers nu eenvoudig data laden, schoonmaken, transformeren, manipuleren en analyseren, allemaal binnen Python.

Scikit-learn

De jaren 2010 zagen de opkomst van Python als een toonaangevende taal in machine learning en data science. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de introductie van Scikit-learn, een krachtige machine learning bibliotheek, en TensorFlow en PyTorch, twee frameworks voor deep learning. Deze tools maakten het voor data professionals mogelijk om geavanceerde predictive models te bouwen en te trainen in Python.

Populariteit Python

Tegenwoordig is Python een van de meest populaire talen voor data-analyse en machine learning. Het blijft evolueren, met nieuwe bibliotheken en tools die voortdurend worden ontwikkeld. De eenvoudige, leesbare syntaxis, gecombineerd met de krachtige data-analyse en machine learning bibliotheken, maken Python tot een onmisbaar hulpmiddel voor data en analytics professionals wereldwijd.  
Python 3 - DataJobs.nl
Wat maakt Python populair voor data-analyse en analytics
Python's populariteit komt voort uit verschillende factoren. Het heeft een eenvoudige syntaxis die begrijpelijk is voor mensen zonder formele programmeerervaring. Het is ook een zeer expressieve taal, wat betekent dat het mogelijk is om complexe ideeën en algoritmen te implementeren met relatief weinig code. Daarnaast heeft Python een uitgebreide standaardbibliotheek en een actieve open source community die een schat aan externe bibliotheken heeft ontwikkeld, waaronder vele die specifiek zijn gericht op data-analyse en machine learning.
Python 4 - DataJobs.nl
Core libraries voor data-analyse
Python's rijkdom aan bibliotheken is een van de hoofdredenen waarom het zo nuttig is voor data-analyse. Enkele van de belangrijkste zijn:

NumPy

Deze bibliotheek biedt ondersteuning voor grote, multi-dimensionale arrays en matrices, samen met een grote bibliotheek van hoogwaardige wiskundige functies om mee te werken.

Pandas

Pandas biedt datastructuren en functies die zijn ontworpen voor het werken met gestructureerde gegevens. Het heeft ook krachtige gegevensanalyse tools, zoals pivot-tabellen, data-aggregatie en data-visualisatie.

Matplotlib

Matplotlib is de primaire plotting bibliotheek in Python. Het biedt een interface die vergelijkbaar is met die van MATLAB en heeft uitgebreide mogelijkheden voor het maken van statische, geanimeerde en interactieve visualisaties in Python.

SciPy

SciPy is een bibliotheek die wordt gebruikt voor wetenschappelijk en technisch rekenen. Het bouwt op NumPy en biedt veel aanvullende functionaliteit.

Scikit-learn

Dit is een uitgebreide machine learning bibliotheek die eenvoudige en efficiënte tools biedt voor voorspellende data-analyse.

TensorFlow en PyTorch

Deze zijn twee van de meest populaire bibliotheken voor deep learning. Ze bieden flexibele en krachtige platformen voor het bouwen en trainen van neurale netwerken.
Python 5 - DataJobs.nl
Hoe Python te gebruiken voor Data-analyse
  • De eerste stap in het gebruik van Python voor data-analyse is het installeren van de taal zelf, evenals de bovengenoemde bibliotheken. Dit kan eenvoudig worden gedaan met behulp van pip, Python's ingebouwde pakketbeheerder, of met een Anaconda-distributie die speciaal is ontworpen voor data science.
  • Eenmaal geïnstalleerd, kan Python-code worden geschreven en uitgevoerd in verschillende omgevingen, zoals een teksteditor, een dedicated Python IDE (geïntegreerde ontwikkelomgeving), zoals PyCharm, of een interactieve notebookomgeving zoals Jupyter Notebook. Jupyter Notebooks zijn bijzonder populair in de data science gemeenschap, omdat ze een interactieve omgeving bieden waarin u code kunt schrijven, uitvoeren, resultaten kunt visualiseren en opmerkingen kunt toevoegen in één document.
  • Bij het werken met data in Python, is de eerste stap meestal het inlezen van de data. Dit kan worden gedaan met behulp van de pandas-bibliotheek, die een breed scala aan functies biedt voor het inlezen van gegevens uit verschillende bronnen, zoals CSV-bestanden, Excel-bestanden, SQL-databases en meer.
  • Eenmaal ingelezen, kan de data worden geanalyseerd en gemanipuleerd met behulp van de functies van pandas. U kunt bijvoorbeeld data filteren, sorteren, groeperen, samenvoegen en transformeren op talloze manieren. Met behulp van matplotlib en seaborn, een andere krachtige visualisatiebibliotheek, kunt u de data visualiseren om inzichten en trends te ontdekken.
  • Voor meer geavanceerde analyses, zoals statistische tests en machine learning, kunt u gebruik maken van de functies van bibliotheken als SciPy en scikit-learn. Deze bibliotheken bieden een uitgebreid assortiment van algoritmen voor zowel begeleid als onbegeleid leren, evenals hulpmiddelen voor modelselectie, evaluatie, en hyperparameter tuning.
Python 6 - DataJobs.nl
Voorbeelden toepassing Python in data en analytics
Python heeft een breed scala aan toepassingen in data-analyse en analytics, dankzij de flexibiliteit en de uitgebreide set aan bibliotheken. Hier zijn enkele concrete voorbeelden:

Data Cleaning en Voorbereiding

Data-analyse begint vaak met het schoonmaken en voorbereiden van ruwe data. Met Python en bibliotheken zoals pandas kunnen professionals data laden vanuit verschillende bronnen, inconsistenties opsporen, ontbrekende waarden behandelen, dubbele waarden verwijderen, en de data transformeren naar een formaat dat geschikt is voor analyse.

Exploratieve Data Analyse (EDA)

Python maakt het gemakkelijk om exploratieve data-analyse uit te voeren, wat helpt bij het begrijpen van de onderliggende structuren en patronen in de data. Met bibliotheken zoals pandas, seaborn en matplotlib kunnen data professionals samenvattende statistieken genereren, correlaties analyseren en informatieve visualisaties maken.

Predictive Modeling en Machine Learning

Python is een toonaangevende taal in machine learning en AI. Met bibliotheken zoals scikit-learn, TensorFlow en PyTorch kunnen professionals voorspellende modellen bouwen en trainen, variërend van eenvoudige lineaire regressie tot complexe neurale netwerken.

Natural Language Processing (NLP)

Python biedt sterke ondersteuning voor NLP-taken, zoals sentimentanalyse, topic modelling en tekstmijnbouw. Bibliotheken zoals NLTK, Spacy en gensim maken het eenvoudig om met tekstdata te werken.

Web Scraping en Data Collection

Python is ook populair voor web scraping en data collection. Bibliotheken zoals Beautiful Soup en Scrapy maken het mogelijk om data te verzamelen van websites voor verdere analyse.

Automatisering van Data-Analyse Taken

Python is een krachtig hulpmiddel voor het automatiseren van repetitieve data-analyse taken. Met behulp van scripts kunnen professionals taken zoals data-inzameling, data-cleaning, modeltraining en -validatie automatiseren, wat helpt om efficiëntie te verhogen en fouten te verminderen.

Big Data Analyse

Met bibliotheken zoals Dask en PySpark kan Python werken met datasets die te groot zijn om in het geheugen van een enkele machine te passen, wat essentieel is in het tijdperk van big data.
Python en Big Data

Big Data

Python is ook zeer geschikt voor het werken met big data. Bibliotheken zoals Dask en PySpark stellen u in staat om Python-code te schrijven die op parallelle of gedistribueerde wijze kan worden uitgevoerd, wat essentieel is voor het werken met zeer grote datasets.

Dask

Dask is een bibliotheek die het mogelijk maakt om grootschalige berekeningen te doen op een enkele machine door automatisch de berekeningen over meerdere cores te verdelen. Het biedt ook een compatibele API met pandas en NumPy, waardoor het gemakkelijk is om bestaande code aan te passen voor gebruik met Dask.

PySpark

PySpark, aan de andere kant, is de Python-interface voor Apache Spark, een krachtig big data processing framework dat in staat is om gedistribueerde verwerking over een cluster van machines te doen. Met PySpark kunt u data manipuleren en analyseren die te groot is om op één machine te passen, en kunt u profiteren van Spark's geavanceerde analytics mogelijkheden.
Python 7 - DataJobs.nl