Werken als Data Architect

Een Data Architect ontwerpt en structureert gegevenssystemen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de eisen en behoeften van een organisatie. Data Architect is een belangrijke rol binnen organisaties die met grote hoeveelheden data werken. Deze professionals zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van datamodellen, -structuren en -opslagoplossingen. Het salaris van Data Architecten kan variëren, afhankelijk van de industrie, functieomschrijving en vaardigheden.

Deze functie is gerelateerd aan de functies Data Modelleur, Data Engineer en Big Data Engineer.

Meer weten over alle mogelijke functies in data en analytics? Bekijk dan hier onze uitgebreide beroepengids. Voor alle actuele vacatures kijk hier.

Data Architect - DataJobs.nl
Wat doet een Data Architect
Data Architecten zijn experts op het gebied van datamanagement en -infrastructuur. Ze zorgen ervoor dat organisaties efficiënt gebruikmaken van data door het ontwerpen en implementeren van oplossingen op maat.

Hun taken omvatten onder meer:

 • Het ontwikkelen en onderhouden van datamodellen en -structuren.
 • Het ontwerpen en implementeren van datawarehouses en databases.
 • Het waarborgen van de kwaliteit, integriteit en beveiliging van data.
 • Het samenwerken met andere IT-teams en stakeholders om datastrategieën en -oplossingen te ontwikkelen.
 • Het analyseren van bedrijfsbehoeften en het vertalen daarvan naar technische oplossingen op het gebied van data.
 • Het adviseren over en ondersteunen van data analytics en business intelligence projecten.
Werken als Data Architect - DataJobs.nl
Functieprofiel van een Data Architect

Een typisch functieprofiel van een Data Architect omvat:

 • Een relevante academische opleiding, zoals informatica, informatiekunde, wiskunde of een gerelateerd vakgebied.
 • Ruime ervaring met datamodellering, databaseontwerp en -ontwikkeling.
 • Kennis van datawarehousing- en ETL-processen.
 • Ervaring met big data technologieën, zoals Hadoop en Spark.
 • Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, om complexe datakwesties op een begrijpelijke manier uit te leggen aan verschillende belanghebbenden.
 • Kennis van en ervaring met verschillende programmeertalen, zoals SQL, Python en Java.
Welke tools gebruikt een Data Architect

Databases

Om de enorme hoeveelheden data die moderne organisaties genereren te beheren, gebruiken data-architecten databases zoals MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server en NoSQL-databases zoals MongoDB of Cassandra.

Data Modeling Tools

Data-architecten gebruiken tools zoals ER/Studio, Sparx Systems Enterprise Architect en IBM InfoSphere Data Architect om gegevensmodellen te creëren en te beheren. Deze modellen helpen bij het begrijpen van complexe datastructuren en bij het ontwerpen van databases.

ETL Tools

Extract, Transform, Load (ETL) tools worden gebruikt om data uit verschillende bronnen te extraheren, te transformeren in een bruikbaar formaat en vervolgens te laden in een data warehouse. Enkele van de populaire ETL-tools zijn Informatica PowerCenter, Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) en IBM InfoSphere DataStage.

Big Data Tools

Gezien de toename van big data, gebruiken data-architecten tools zoals Hadoop, Apache Spark en Hive om deze grote gegevenssets te verwerken.

Cloud Platforms

Veel organisaties migreren hun data-architecturen naar de cloud, dus data-architecten moeten bekend zijn met cloudplatforms zoals AWS, Google Cloud Platform en Microsoft Azure.

Data Visualization Tools

Om de data begrijpelijk te maken voor anderen in de organisatie, worden data-visualisatie tools gebruikt. Voorbeelden zijn Tableau, Microsoft Power BI en QlikView.

Data Governance Tools

Deze tools helpen bij het beheren van de beschikbaarheid, bruikbaarheid, integriteit en veiligheid van data in organisaties. Voorbeelden zijn Collibra, Informatica Axon en IBM Data Governance Catalog.

Programmeertalen

Tenslotte is het nuttig voor een data-architect om vertrouwd te zijn met programmeertalen die veel worden gebruikt in datamanagement en -analyse, zoals Python, R, Java, SQL en Scala.
Werken als Data Architect 2 - DataJobs.nl
Welke persoonlijke eigenschappen passen bij de functie van Data Architect

Analytisch denkvermogen

Een Data Architect moet complexe informatie kunnen analyseren en begrijpen. Ze moeten ook in staat zijn om patronen te herkennen en inzichtelijke conclusies te trekken uit een grote hoeveelheid data.

Nauwkeurigheid

Het werk van een Data Architect vereist een hoge mate van nauwkeurigheid. Zij moeten oog hebben voor details om ervoor te zorgen dat de data correct en nauwkeurig worden beheerd.

Probleemoplossend vermogen

Data Architecten staan vaak voor complexe uitdagingen. Het vermogen om problemen effectief op te lossen en creatieve oplossingen te bedenken is cruciaal.

Goede communicatieve vaardigheden

Hoewel het een technische rol is, vereist de functie van een Data Architect vaak samenwerking met andere teams en stakeholders. Het vermogen om technische informatie op een begrijpelijke manier te communiceren is dus belangrijk.

Geduld en doorzettingsvermogen

Het werken met grote datasets kan tijdrovend en ingewikkeld zijn. Een Data Architect moet geduldig en volhardend zijn om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Leergierigheid

De technologieën en tools die in de data-architectuur worden gebruikt, evolueren voortdurend. Het vermogen en de bereidheid om bij te blijven en nieuwe vaardigheden te leren is essentieel.

Besluitvaardigheid

Als architect moet je in staat zijn om sterke en verdedigbare beslissingen te nemen over de datastructuur en -strategie van je organisatie.
Een dag in het leven van een Data Architect
Een Data Architect speelt een cruciale rol in de organisatie door het ontwerpen en onderhouden van een optimale datastructuur. Op een gemiddelde dag werkt de architect nauw samen met data-analisten, engineers en zakelijke stakeholders om de data-eisen te begrijpen en te vertalen naar databasestructuren en -schema's. Naast het ontwikkelen van nieuwe datamodellen, evalueert de Data Architect ook bestaande architecturen en maakt aanbevelingen voor optimalisatie. Ze houden zich bezig met het waarborgen van gegevensbeveiliging, integriteit en beschikbaarheid. Regelmatige communicatie met IT-teams is essentieel om te zorgen voor naadloze integratie en migratie van databronnen. Voortdurende professionele ontwikkeling is cruciaal, aangezien technologieën en best practices in data-architectuur snel evolueren. De dag wordt vaak afgerond met documentatie en het bijwerken van blauwdrukken om de datalandschappen van de organisatie te weerspiegelen.
Werken als Data Architect 3 - DataJobs.nl
Wat verdient een Data Architect
Een Data Architect met enkele jaren ervaring kan een salaris verwachten tussen de € 5.000,- en € 8.000,- per maand, met maxima rond € 10.000,-.
Carrièrepad en groeimogelijkheden als Data Architect
Een carrière als Data Architect biedt tal van groeimogelijkheden. Naarmate je ervaring opdoet en je expertise op het gebied van data-infrastructuur verder ontwikkelt, kun je doorgroeien naar meer senior of leidinggevende functies, zoals Chief Data Architect, Enterprise Data Architect of Big Data Architect. Je kunt je ook specialiseren in een bepaalde technologie of sector, zoals cloud computing, financiële dienstverlening of e-commerce.
Werken als Data Architect 4 - DataJobs.nl
Opleiding en certificering voor Data Architecten
Om succesvol te zijn als Data Architect, is het belangrijk om continu te investeren in je kennis en vaardigheden. Naast een relevante academische opleiding, zijn er diverse certificeringen en cursussen beschikbaar die je kunnen helpen om je expertise op het gebied van data-architectuur verder uit te breiden. Enkele populaire certificeringen en cursussen zijn:

AWS Certified Solutions Architect

Deze certificering van Amazon Web Services (AWS) richt zich op het ontwerpen en implementeren van schaalbare en veilige systemen in de cloud.

Microsoft Certified: Azure Data Engineer Associate

Deze certificering van Microsoft richt zich op het ontwerpen en beheren van data-oplossingen met behulp van Azure-tools en -services.

Google Cloud - Professional Data Engineer

Deze certificering van Google Cloud richt zich op het ontwerpen, bouwen en onderhouden van data-architecturen met behulp van Google Cloud-technologieën.

TOGAF (The Open Group Architecture Framework)

Deze certificering richt zich op de methodologie en best practices voor het ontwerpen en implementeren van enterprise-architecturen.
Werken als Data Architect 5 - DataJobs.nl
Door het volgen van deze cursussen en het behalen van certificeringen, toon je aan potentiële werkgevers en klanten dat je over de nodige kennis en expertise beschikt om succesvol te zijn als Data Architect en bij te dragen aan het efficiënt gebruik van data binnen hun organisatie.
Netwerken en brancheorganisaties

DAMA en IAIDQ

Tenslotte is het belangrijk om actief betrokken te blijven bij de data-architectuur community en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, best practices en trends op het gebied van datamanagement en -infrastructuur. Dit kan worden bereikt door lid te worden van brancheorganisaties, zoals de Data Management Association (DAMA) of de International Association for Information and Data Quality (IAIDQ), het bijwonen van conferenties en seminars, en het opbouwen van een professioneel netwerk met andere Data Architecten en professionals in de industrie. Door actief betrokken te blijven, vergroot je niet alleen je kennis en vaardigheden, maar vergroot je ook je zichtbaarheid en kansen op carrièregroei binnen het vakgebied.

Online

Bovendien zijn er tal van online forums, LinkedIn-groepen en andere sociale mediaplatforms waar Data Architecten en professionals op het gebied van datamanagement ervaringen, kennis en inzichten kunnen delen. Deze platforms bieden ook mogelijkheden om te netwerken en contacten te leggen met gelijkgestemde professionals, wat kan leiden tot samenwerkingsmogelijkheden, het delen van best practices en toegang tot nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.
Werken als Data Architect 6 - DataJobs.nl
Impact en maatschappelijke relevantie
Een Data Architect speelt een cruciale rol in de hedendaagse datagedreven samenleving. Ze ontwerpen en structureren gegevenssystemen op een manier die efficiënte dataverwerking en -analyse mogelijk maakt. De impact hiervan is enorm: organisaties kunnen betere beslissingen nemen, processen optimaliseren en innovaties stimuleren. Maatschappelijk gezien draagt een Data Architect bij aan transparantie, omdat gegevens op een begrijpelijke en toegankelijke manier beschikbaar worden gesteld. Daarnaast zorgen ze voor de integriteit en veiligheid van gegevens, wat essentieel is voor het beschermen van persoonlijke informatie en het waarborgen van privacy. In een wereld waarin data als het nieuwe goud wordt beschouwd, waarborgt de Data Architect de kwaliteit, consistentie en betrouwbaarheid van deze waardevolle bron, wat directe gevolgen heeft voor zowel bedrijven als de samenleving als geheel.
Case Study: De Rol van Data Architect

Achtergrond

In de financiële sector, bij BankPro, werd geconfronteerd met een complexiteit in data- en informatiestromen die zowel de klantenservice als compliance-activiteiten beïnvloedde. Het uitgebreide gebruik van diverse databronnen en systemen veroorzaakte fragmentatie en uitdagingen in dataconsistentie en -integratie over de verschillende bedrijfseenheden heen.

De Uitdaging

BankPro had moeite met het navigeren door de wirwar van datastructuren en -bronnen, die de effectiviteit van data-analyse en rapportageprocessen ondermijnde. De inconsistentie in data en het gebrek aan een uniform datamodel beperkten het bedrijf in het verkrijgen van accurate, real-time inzichten, wat essentieel is in de snelle financiële wereld.

Actie door de Data Architect

Eva, een ervaren Data Architect, werd binnengehaald om het data-ecosysteem van BankPro te herstructureren. Ze begon met het definiëren van een ondernemingsbreed datamodel en het opstellen van richtlijnen voor data-integratie en -management. Eva ontwikkelde een strategisch plan om een robuuste data-architectuur te implementeren die zowel huidige als toekomstige bedrijfs- en technologische vereisten ondersteunt.

Resultaat

Door het toepassen van de nieuwe data-architectuur, slaagde BankPro erin om data uit diverse bronnen effectief te integreren, wat leidde tot gestroomlijnde operationele processen en verbeterde datakwaliteit. Dit stelde het bedrijf in staat om nauwkeuriger en tijdigere analyses uit te voeren, waardoor betere besluitvorming en verhoogde naleving van regelgeving mogelijk werd. Eva's visie en technische expertise waren essentieel om een datagedreven cultuur binnen BankPro te realiseren.
Vacatures voor Data Architecten
Bekijk hier actuele vacatures voor Data Architecten op DataJobs.nl