Werken als Data Steward

Een Data Steward is verantwoordelijk voor het beheren, waarborgen en optimaliseren van de kwaliteit, toegankelijkheid en beveiliging van data binnen een organisatie. Data steward is een belangrijke rol in de wereld van data en analytics. Afhankelijk van de sector, functieomschrijving en vaardigheden, varieert het salaris van data stewards aanzienlijk.

Deze functie is gerelateerd aan de functies Data Management Specialist, Data Governance Specialist en Master Data Management Specialist.

Meer weten over alle mogelijke functies in data en analytics? Bekijk dan hier onze uitgebreide beroepengids. Voor alle actuele vacatures kijk hier.

Data Steward - DataJobs.nl
Wat doet een Data Steward
Data stewards zijn de bewakers van data-integriteit binnen een bedrijf. Zij zorgen ervoor dat data op een gestructureerde en consistente manier wordt opgeslagen, zodat het gemakkelijk toegankelijk en bruikbaar is voor andere professionals, zoals data analisten en data scientists. Een data steward moet bekend zijn met verschillende databronnen, datamanagement tools en datastandaarden om ervoor te zorgen dat de data op de juiste manier wordt beheerd. Daarnaast zijn communicatievaardigheden belangrijk, omdat zij moeten samenwerken met diverse afdelingen en stakeholders om data-gerelateerde problemen op te lossen en best practices te bevorderen.
Werken als Data Steward - DataJobs.nl
Functieprofiel van een Data Steward
Een typisch functieprofiel van een data steward:
  • Iemand met een relevante academische opleiding in data management, informatica of een aanverwant vakgebied.
  • Sterk in het organiseren en beheren van data, met aandacht voor detail en nauwkeurigheid.
  • Ervaring met databeheertools en technologieën, zoals SQL, datawarehouses en data lakes.
  • Kennis van data governance, datakwaliteit en dataprivacy wetgeving, zoals de AVG/GDPR.
  • Goede communicatievaardigheden en het vermogen om samen te werken met verschillende afdelingen en stakeholders.
  • Inzicht in bedrijfsprocessen en domeinspecifieke kennis om data beter te begrijpen en te beheren.
Werken als Data Steward 2 - DataJobs.nl
Welke tools gebruikt een Data Steward

Data Governance Tools

Data governance tools helpen Data Stewards om beleid, procedures en standaarden te beheren en te handhaven. Deze tools kunnen functionaliteiten bevatten voor het beheer van metadata, data lineage, data cataloging en bedrijfs-glossaria. Voorbeelden zijn Collibra, Alation en Informatica's Axon.

Data Quality Tools

Deze tools zijn essentieel om de kwaliteit van gegevens te waarborgen en te verbeteren. Ze stellen Data Stewards in staat om gegevens te valideren, te reinigen, te verrijken en te standaardiseren. Voorbeelden van dergelijke tools zijn Informatica Data Quality, Talend Data Quality en IBM InfoSphere QualityStage.

Data Security Tools

Beveiligingstools helpen Data Stewards bij het beveiligen van gegevens en het beheersen van toegangsrechten. Dit kan variëren van traditionele firewalls tot meer geavanceerde oplossingen voor gegevensversleuteling en beheer van toegangsrechten, zoals IBM Security Guardium en Imperva SecureSphere.

Data Integration Tools

Deze tools helpen Data Stewards bij het integreren van gegevens uit verschillende bronnen en bij het transformeren van deze gegevens naar een bruikbaar formaat. Voorbeelden zijn Talend Open Studio, IBM InfoSphere DataStage en Informatica PowerCenter.

Master Data Management Tools

Dit zijn tools die een uniform, geconsolideerd en helder beeld geven van bedrijfskritische data zoals klanten, producten, leveranciers, etc. Ze ondersteunen in het creëren en handhaven van een enkele bron van waarheid. Voorbeelden hiervan zijn SAP Master Data Governance, Informatica MDM en Stibo Systems.

Data Visualization Tools

Data Stewards kunnen ook gebruik maken van data visualisatie tools om data inzichten te communiceren aan andere stakeholders. Dit kan helpen bij het ondersteunen van besluitvorming en bij het verduidelijken van complexe datatrends en patronen. Voorbeelden zijn Tableau, Power BI en Looker.
Werken als Data Steward 3 - DataJobs.nl
Welke persoonlijke eigenschappen passen bij de functie van Data Steward

Aandacht voor details

Data Stewards moeten zich richten op de nauwkeurigheid en consistentie van gegevens. Ze moeten oog hebben voor detail om onnauwkeurigheden en inconsistenties in gegevens te kunnen identificeren en oplossen.

Analytisch denken

Het vermogen om complexe informatie te analyseren en patronen, trends of problemen te identificeren is cruciaal. Ze moeten gegevens kunnen interpreteren en deze kennis gebruiken om besluitvorming te ondersteunen en de datastrategie van de organisatie te beïnvloeden.

Communicatievaardigheden

Data Stewards moeten in staat zijn om complexe technische informatie en gegevensinzichten duidelijk en eenvoudig te communiceren aan diverse stakeholders, waaronder diegenen zonder technische achtergrond.

Probleemoplossend vermogen

Ze moeten in staat zijn om problemen te identificeren en effectieve oplossingen te bedenken. Dit kan variëren van het oplossen van gegevenskwaliteitsproblemen tot het aanpakken van uitdagingen op het gebied van datagovernance.

Organisatorische vaardigheden

Het beheren van gegevens vereist een hoge mate van organisatie. Data Stewards moeten kunnen werken met complexe systemen en processen, en meerdere taken en projecten kunnen beheren.

Ethiek en integriteit

Gezien de gevoelige aard van gegevensbeheer, is het belangrijk dat een Data Steward een sterke ethische code heeft en met integriteit handelt. Ze moeten het belang van privacy en beveiliging begrijpen en ervoor zorgen dat de gegevens van de organisatie altijd op een ethische en legale manier worden beheerd.

Teamwork en samenwerking

Gegevensbeheer is vaak een gedeelde verantwoordelijkheid binnen een organisatie. Het vermogen om samen te werken met anderen, waaronder IT, bedrijfsanalisten, managers en executives, is essentieel.
Werken als Data Steward 4 - DataJobs.nl
Een dag in het leven van een Data Steward
Een Data Steward speelt een cruciale rol in het beheer en de governance van data binnen een organisatie. Gedurende de dag is hij/zij verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit, bruikbaarheid en beschikbaarheid van data. Dit omvat het identificeren en corrigeren van data-inconsistenties, samenwerken met andere data professionals om databronnen te integreren, en ervoor zorgen dat datapraktijken voldoen aan interne en externe normen en voorschriften. Regelmatig werkt de Data Steward aan het updaten en onderhouden van datadocumentatie en -catalogi. Communicatie is een essentieel aspect van de functie, aangezien de steward vaak fungeert als een brug tussen technische teams en bedrijfsteams, zodat beiden de waarde en het potentieel van de data kunnen begrijpen en benutten.
Wat verdient een Data Steward
Een data steward met enkele jaren ervaring verdient tussen de € 4.000,- en € 7.000,- euro, met maxima rond € 7.500,-.
Carrièrepad en doorgroeimogelijkheden voor Data Stewards

Uiteenlopende doorgroeimogelijkheden

Een carrièrepad als Data Steward biedt talloze mogelijkheden, niet alleen vanwege de groeiende vraag naar professionals in deze rol, maar ook vanwege de uiteenlopende doorgroeimogelijkheden. Data Stewards worden steeds belangrijker nu bedrijven steeds meer gegevens genereren en moeten beheren.

Samenwerken

Een Data Steward begint doorgaans met het nemen van verantwoordelijkheid voor een specifieke dataset of een bepaalde set van databronnen. Ze werken samen met andere leden van het data team, zoals Data Scientists, Data Analysts, en Data Engineers, om te zorgen voor kwaliteit, nauwkeurigheid, veiligheid en wettelijke naleving van deze gegevens. Ze zijn ook betrokken bij het opstellen van data governance beleid en het implementeren van datamanagement tools.
Werken als Data Steward 5 - DataJobs.nl

Senior Data Steward

Naarmate ze meer ervaring opdoen, kunnen Data Stewards doorgroeien naar rollen zoals Senior Data Steward, waarin ze een groter aantal of meer complexe datasets beheren. Ze kunnen ook de leiding krijgen over teams van Data Stewards, waarbij ze verantwoordelijk zijn voor het coördineren van hun werk en het zorgen voor consistentie in de databeheerpraktijken van het bedrijf.

Data Governance Manager

Een andere mogelijke groeiroute is naar de rol van Data Governance Manager of Data Governance Director. Deze posities omvatten meer strategische verantwoordelijkheden, zoals het definiëren van het algemene data governance beleid van het bedrijf, het zorgen voor naleving van wet- en regelgeving, en het overzien van alle data stewardship activiteiten.

Data Architect

Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om over te stappen naar meer technische rollen, zoals Data Architect, waarin je verantwoordelijk zou zijn voor het ontwerpen van de systemen en processen die worden gebruikt voor datamanagement. Dit kan bijzonder aantrekkelijk zijn voor Data Stewards die een sterke technische achtergrond hebben of geïnteresseerd zijn in de technologische kant van datamanagement.

Chief Data Officer

Ten slotte is er de mogelijkheid om een rol op C-level te bereiken, zoals de Chief Data Officer (CDO). Dit is een uitvoerende rol die verantwoordelijk is voor het algehele datamanagement en de datastrategie van een organisatie. Deze positie vereist een diep begrip van datamanagement, maar ook sterke leiderschapsvaardigheden en een strategisch inzicht in hoe data de bedrijfsdoelstellingen kan ondersteunen.

Toenemende vraag naar Data Stewards

Het is belangrijk om op te merken dat de specifieke carrièrepaden en doorgroeimogelijkheden kunnen variëren afhankelijk van de grootte en het type van de organisatie, evenals de specifieke sector waarin je werkt. Echter, de groeiende afhankelijkheid van data in bijna alle sectoren betekent dat de vraag naar en de mogelijkheden voor Data Stewards waarschijnlijk zullen blijven groeien in de toekomst.
Impact en maatschappelijke relevantie
Een Data Steward speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van data binnen een organisatie. In een tijdperk waarin data wordt beschouwd als het 'nieuwe goud', zorgt de Data Steward ervoor dat deze waardevolle grondstof op een ethische, correcte en veilige manier wordt beheerd en gebruikt. De maatschappelijke relevantie van deze functie is aanzienlijk. Door het garanderen van correcte en transparante data, draagt de Data Steward bij aan het vertrouwen van het publiek in data-gedreven beslissingen, of dit nu in de gezondheidszorg, finance, overheid of andere sectoren is. Bovendien waarborgen ze de privacy en rechten van individuen door het naleven van dataregelgeving. Kortom, Data Stewards vormen een brug tussen technologie, ethiek en maatschappelijke waarden, en zorgen voor een verantwoordelijk en duurzaam datagebruik dat de samenleving ten goede komt.
Werken als Data Steward 6 - DataJobs.nl
Case Study: De Rol van Data Steward

Achtergrond

Binnen PharmaPro, een farmaceutisch bedrijf dat zich specialiseert in de ontwikkeling van innovatieve medicijnen, was de datakwaliteit suboptimaal. Met groeiende datasets en regelgevende verplichtingen, werd het essentieel om de integriteit en compliance van data te waarborgen.

De Uitdaging

Het team van PharmaPro had te maken met inconsistente data-standaarden en het ontbrak aan een uniforme methodologie voor datamanagement. Hierdoor werden de ontwikkeling en goedkeuring van nieuwe producten vertraagd, en namen de risico's op niet-naleving van regelgeving toe.

Actie door de Data Steward

Joris werd aangesteld als Data Steward om de data governance binnen PharmaPro te versterken. Hij implementeerde een gestructureerd datakwaliteitsframework, stelde heldere datastandaarden op, en werkte samen met diverse afdelingen om datagerelateerde procedures te standaardiseren en te optimaliseren.

Resultaat

Als gevolg van Joris' interventies, verbeterde de datakwaliteit aanzienlijk, wat leidde tot versnelde goedkeuringsprocessen en verhoogde compliance binnen het bedrijf. Zijn rol waarborgde niet alleen de integriteit van de data, maar faciliteerde ook een cultuur waarin datamanagement centraal stond in de operationele efficiëntie en regelgevingsconformiteit.
Vacatures voor Data Stewards
Kijk hier voor actuele vacatures voor data stewards op DataJobs.nl.