Werken als Master Data Management Specialist

Een Master Data Management Specialist (MDM Specialist) beheert en optimaliseert de centrale gegevensbronnen van een organisatie om consistentie, kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie te waarborgen. Deze professionals zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van master data management-strategieën om data-integriteit te waarborgen en bedrijfsprestaties te ondersteunen. Het salaris van MDM Specialisten kan variëren, afhankelijk van de industrie, functieomschrijving en vaardigheden.

Deze functie is gerelateerd aan de functies Data Governance Specialist, Data Management Specialist en Data Steward.

Meer weten over alle mogelijke functies in data en analytics? Bekijk dan hier onze uitgebreide beroepengids. Voor alle actuele vacatures kijk hier.

Master Data Management Specialist - DataJobs.nl
Wat doet een Master Data Management Specialist
MDM Specialisten zijn experts op het gebied van het beheren en onderhouden van master data. Ze helpen organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van master data management-processen, beleid en technologieën om de kwaliteit, consistentie en bruikbaarheid van kerngegevens te waarborgen.

Hun taken omvatten onder meer:

 • Het ontwikkelen en implementeren van master data management-strategieën en -processen.
 • Het onderhouden en verbeteren van de kwaliteit en consistentie van master data.
 • Het beheren van master data governance, inclusief het vaststellen van data-eigenaren en het ondersteunen van datastewards.
 • Het monitoren en analyseren van master data kwaliteitsmetrieken en het identificeren van verbetermogelijkheden.
 • Het samenwerken met IT-teams en andere stakeholders om de master data management-architectuur en -systemen te ontwikkelen en onderhouden.
 • Het bieden van training en ondersteuning aan gebruikers met betrekking tot master data management-praktijken en -tools.
Werken als Master Data Management Specialist - DataJobs.nl
Functieprofiel van een Master Data Management Specialist

Een typisch functieprofiel van een MDM Specialist omvat:

 • Een relevante academische opleiding, zoals informatiemanagement, informatietechnologie, bedrijfskunde of een gerelateerd vakgebied.
 • Ervaring met master data management, datakwaliteit of data governance.
 • Kennis van MDM-processen, -beleid en -technologieën.
 • Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, om complexe master data management-kwesties op een begrijpelijke manier uit te leggen aan verschillende belanghebbenden.
 • Kennis van en ervaring met verschillende MDM-tools, zoals SAP Master Data Governance, Informatica MDM, IBM InfoSphere MDM of Stibo Systems.
Welke tools gebruikt een Master Data Management Specialist

MDM software

Dit is de primaire tool van een MDM-specialist. Er zijn veel MDM-oplossingen beschikbaar op de markt die verschillende functies bieden, zoals data integratie, data kwaliteitsbeheer, data governance, enz. Voorbeelden zijn Informatica MDM, IBM InfoSphere, SAP Master Data Governance, en Oracle MDM.

Data quality tools

Deze tools helpen bij het controleren en verzekeren van de kwaliteit van de gegevens. Ze kunnen helpen bij het identificeren van duplicaten, inconsistenties, en ontbrekende gegevens. Voorbeelden zijn Talend Data Quality, Informatica Data Quality, en IBM InfoSphere QualityStage.

Data governance tools

Deze tools helpen bij het definiëren en implementeren van regels en beleid voor het beheer van gegevens. Ze kunnen helpen bij het handhaven van nalevingsnormen en het beheren van gegevensbeveiliging. Voorbeelden zijn Collibra, Alation, en Informatica Axon.

Data integratie tools

Deze tools worden gebruikt om gegevens uit verschillende bronnen te verzamelen en te integreren in één centrale database. Voorbeelden zijn Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS), Informatica PowerCenter, en Talend Data Integration.

Business Intelligence (BI) tools

Deze tools worden gebruikt om gegevens te analyseren en inzichtelijke rapporten te maken die besluitvorming kunnen ondersteunen. Voorbeelden zijn Tableau, Power BI, en QlikView.

Data modellering tools

Deze tools worden gebruikt om datamodellen te maken die de structuur, relaties en beperkingen van de gegevens in een organisatie beschrijven. Voorbeelden zijn ER/Studio, Sparx Systems Enterprise Architect, en IBM InfoSphere Data Architect.
Werken als Master Data Management Specialist 2 - DataJobs.nl
Een dag in het leven van een Master Data Management Specialist
Een Master Data Management Specialist focust zich voornamelijk op het waarborgen van de kwaliteit, consistentie en beschikbaarheid van de organisatie's master data. Een gemiddelde dag kan bestaan uit het analyseren van huidige datatrends om inconsistenties te identificeren en te corrigeren. Samenwerken met verschillende afdelingen is essentieel om te zorgen dat de master data nauwkeurig de bedrijfsprocessen weerspiegelt. Ze kunnen ook betrokken zijn bij het opzetten en onderhouden van data-governance-richtlijnen, en het bieden van training en ondersteuning aan teams die de data gebruiken. Het evalueren en implementeren van nieuwe data management tools kan ook een onderdeel zijn van hun verantwoordelijkheden, evenals het bijwerken van datamodellen en architecturen om te voldoen aan veranderende bedrijfsbehoeften.
Wat verdient een Master Data Management Specialist
Een MDM Specialist met enkele jaren ervaring kan een salaris verwachten tussen de € 4.000,- en € 6.000,- per maand, met maxima rond € 8.000,-.
Werken als Master Data Management Specialist 3 - DataJobs.nl
Carrièrepad en groeimogelijkheden als Master Data Management Specialist
Een carrière als MDM Specialist biedt tal van groeimogelijkheden. Naarmate je ervaring opdoet en je expertise op het gebied van master data management verder ontwikkelt, kun je doorgroeien naar meer senior of leidinggevende functies, zoals Master Data Manager, Data Governance Manager of Chief Data Officer. Je kunt je ook specialiseren in een bepaald domein, zoals klantdata, productdata of leveranciersdata.
Opleiding en certificering voor Master Data Management Specialisten
Om succesvol te zijn als MDM Specialist, is het belangrijk om continu te investeren in je kennis en vaardigheden. Naast een relevante academische opleiding, zijn er diverse certificeringen en cursussen beschikbaar die je kunnen helpen om je expertise op het gebied van master data management verder uit te breiden. Enkele populaire certificeringen en cursussen zijn:

Certified Information Management Professional (CIMP)

Met een specialisatie in Master Data Management. Deze certificering richt zich op de methoden, tools en technieken die nodig zijn om effectief master data management te implementeren en te onderhouden.

Data Governance and Stewardship Professional (DGSP)

Deze certificering richt zich op de principes en praktijken van data governance en stewardship, inclusief het beheer van master data.

Certified Data Management Professional (CDMP)

Deze certificering is een algemene data management certificering die master data management, datakwaliteit en data governance omvat.
Werken als Master Data Management Specialist 4 - DataJobs.nl
Door het volgen van deze cursussen en het behalen van certificeringen, toon je aan potentiële werkgevers en klanten dat je over de nodige kennis en expertise beschikt om succesvol te zijn als Master Data Management Specialist en bij te dragen aan de kwaliteit en consistentie van hun kerngegevens.
Netwerken en brancheorganisaties

DAMA of DGPO

Tenslotte is het belangrijk om actief betrokken te blijven bij de master data management community en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, best practices en trends op het gebied van master data management. Dit kan worden bereikt door lid te worden van brancheorganisaties, zoals de Data Management Association (DAMA) of de Data Governance Professionals Organization (DGPO), het bijwonen van conferenties en seminars, en het opbouwen van een professioneel netwerk met andere MDM Specialisten en professionals in de industrie. Door actief betrokken te blijven, vergroot je niet alleen je kennis en vaardigheden, maar vergroot je ook je zichtbaarheid en kansen op carrièregroei binnen het vakgebied.

Online

Bovendien zijn er tal van online forums, LinkedIn-groepen en andere sociale mediaplatforms waar Master Data Management Specialisten en professionals op het gebied van data management ervaringen, kennis en inzichten kunnen delen. Deze platforms bieden ook mogelijkheden om te netwerken en contacten te leggen met gelijkgestemde professionals, wat kan leiden tot samenwerkingsmogelijkheden, het delen van best practices en toegang tot nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.
Werken als Master Data Management Specialist 5 - DataJobs.nl
Impact en maatschappelijke relevantie
Een Master Data Management (MDM) Specialist speelt een cruciale rol in de organisatie en verwerking van kerngegevens, wat essentieel is voor de cohesie en efficiëntie van bedrijfsactiviteiten. Hun werk zorgt voor consistente en betrouwbare data, wat de basis vormt voor strategische beslissingen binnen organisaties. Op maatschappelijk niveau draagt accurate en gestroomlijnde data bij aan transparantere bedrijfsvoering, wat weer leidt tot een beter begrip en vertrouwen van stakeholders zoals klanten, investeerders en toezichthouders. Bovendien, in sectoren zoals gezondheidszorg of overheidsdiensten, kan het werk van een MDM Specialist directe invloed hebben op de kwaliteit van diensten en zelfs op het welzijn van individuen. Door het waarborgen van data-integriteit helpt de MDM Specialist organisaties om duurzaam, verantwoord en in lijn met regelgeving te opereren.
Werken als Master Data Management Specialist 6 - DataJobs.nl
Case Study: Master Data Management Specialist bij XYZ Retailers

Introductie

XYZ Retailers, een groot winkelbedrijf met honderden filialen wereldwijd, merkte op dat inefficiënte en inconsistente data hun besluitvorming en klantrelaties beïnvloedde. Ze hadden dringend behoefte aan een Master Data Management (MDM) Specialist om hun gegevensarchitectuur te stroomlijnen.

Uitdaging

Door verschillende legacy-systemen, overnames en gedecentraliseerde data-invoerprocessen was de productinformatie inconsistent en vaak dubbel. Het was voor het bedrijf moeilijk om accurate voorraadinformatie te krijgen of klantgedrag effectief te analyseren.

Oplossing

De MDM Specialist implementeerde een gestandaardiseerd systeem voor gegevensbeheer, elimineerde duplicaten en zorgde voor een uniforme data-invoer. Door nauw samen te werken met IT, inkoop en marketing zorgde de specialist ervoor dat alle gegevens volgens dezelfde normen werden ingevoerd en bijgewerkt.

Resultaat

Dankzij de inspanningen van de MDM Specialist beschikt XYZ Retailers nu over betrouwbare en eenduidige data. Dit heeft geleid tot efficiëntere voorraadbeheerprocessen, betere klantinzichten en verbeterde besluitvorming op alle niveaus van de organisatie.
Vacatures voor Master Data Management Specialisten
Bekijk hier alle actuele vacatures op DataJobs.nl