Werken als Data Governance Specialist

Een Data Governance Specialist beheert en waarborgt de kwaliteit, beschikbaarheid, integriteit en veiligheid van gegevens binnen een organisatie. De rol van Data Governance Specialist wordt steeds belangrijker in organisaties die data inzetten om bedrijfsprocessen en resultaten te verbeteren. Ze zorgen voor effectief en veilig datagebruik, in overeenstemming met wet- en regelgeving. Het salaris van Data Governance Specialisten varieert op basis van industrie, functieomschrijving en vaardigheden.

Deze functie is gerelateerd aan de functies Data Management Specialist, Master Data Management Specialist en Chief Data Officer.

Meer weten over alle mogelijke functies in data en analytics? Bekijk dan hier onze uitgebreide beroepengids. Voor alle actuele vacatures kijk hier.

Data Governance Specialist - DataJobs.nl
Wat doet een Data Governance Specialist
Data Governance Specialisten zijn experts op het gebied van het beheer en de bescherming van data binnen een organisatie. Ze helpen bedrijven bij het identificeren van risico's en het waarborgen van de kwaliteit, consistentie en veiligheid van hun data.

Hun taken omvatten onder meer:

  • Het ontwikkelen en implementeren van data governance beleid en procedures.
  • Het samenwerken met verschillende afdelingen om datakwaliteit en -integriteit te waarborgen.
  • Het monitoren en analyseren van data om kwaliteitsproblemen te identificeren en op te lossen.
  • Het beheren van dataclassificatie, data lineage en dataprivacy in overeenstemming met wet- en regelgeving.
  • Het adviseren van management en andere belanghebbenden over best practices op het gebied van data governance.
Werken als Data Governance Specialist - DataJobs.nl
Functieprofiel van een Data Governance Specialist

Een typisch functieprofiel van een Data Governance Specialist omvat:

  • Een relevante academische opleiding, zoals informatica, bedrijfskunde, informatiemanagement, data science of een gerelateerd vakgebied.
  • Ervaring met het werken met data en het toepassen van data governance principes en methoden.
  • Kennis van en ervaring met relevante wet- en regelgeving, zoals GDPR.
  • Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden om datakwaliteit en -integriteit te waarborgen.
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, om data governance beleid en procedures effectief te communiceren en uit te leggen aan diverse belanghebbenden.
Wat doet een Data Governance Specialist - DataJobs.nl
Welke tools gebruikt een Data Governance Specialist

Data Cataloging Tools

Deze tools helpen bij het organiseren en vinden van gegevens binnen een organisatie. Ze stellen Data Governance Specialists in staat om metadata te creëren, bij te werken en te beheren. Voorbeelden hiervan zijn Collibra, Alation en Informatica's Enterprise Data Catalog.

Data Quality Tools

Deze tools helpen bij het beoordelen, verbeteren en bewaken van de kwaliteit van de gegevens. Ze kunnen inconsistenties, duplicaten en fouten in de gegevens opsporen en corrigeren. Enkele voorbeelden zijn Informatica Data Quality, Talend Data Quality en IBM's InfoSphere QualityStage.

Data Protection and Privacy Tools

Deze tools helpen bij het waarborgen van de beveiliging en privacy van gegevens. Ze stellen organisaties in staat om te voldoen aan regelgeving zoals GDPR en CCPA. Voorbeelden hiervan zijn IBM Guardium, Informatica Secure@Source en Varonis' Data Security Platform.

Master Data Management (MDM) Tools

Deze tools helpen bij het beheren, consolideren en synchroniseren van master data – de kerngegevens van een organisatie, zoals klant-, product-, of leveranciersgegevens. Voorbeelden zijn SAP Master Data Governance, Informatica MDM, en IBM InfoSphere Master Data Management.

Data Integration Tools

Deze tools worden gebruikt voor het samenvoegen van gegevens uit verschillende bronnen en het transformeren ervan in een uniform formaat. Voorbeelden zijn Microsoft's Azure Data Factory, Talend en Informatica PowerCenter.

Business Intelligence Tools

Deze tools worden gebruikt voor rapportage en data-analyse, en kunnen helpen bij het identificeren van trends en patronen in de gegevens. Voorbeelden zijn Tableau, Power BI, en Looker.
Werken als Data Governance Specialist 2 - DataJobs.nl
Een dag in het leven van een Data Governance Specialist
Een Data Governance Specialist besteedt zijn dag aan het waarborgen van de integriteit, beschikbaarheid en bescherming van data binnen een organisatie. Dit begint met het identificeren en classificeren van data, zodat bekend is welke informatie waar wordt opgeslagen en wie er toegang toe heeft. Hij of zij werkt samen met verschillende afdelingen om datagebruik en -opslagprotocollen vast te stellen, zorgt voor naleving van interne en externe regelgeving, en ontwikkelt strategieën voor dataprivacy en -beveiliging. Daarnaast is de specialist betrokken bij het oplossen van eventuele dataproblemen en het trainen van collega's over best practices. Communicatie is een cruciaal aspect, omdat het belangrijk is dat iedereen in de organisatie de waarde van goede datagovernance begrijpt en naleeft.
Wat verdient een Data Governance Specialist
Een Data Governance Specialist met enkele jaren ervaring kan een salaris verwachten tussen de € 4.300,- en € 6.000,- per maand, met maxima rond € 7.500,-.
Werken als Data Governance Specialist 3 - DataJobs.nl
Carrièrepad en groeimogelijkheden als Data Governance Specialist
Een carrière als Data Governance Specialist biedt tal van groeimogelijkheden. Naarmate je ervaring opdoet en je expertise op het gebied van data governance verder ontwikkelt, kun je doorgroeien naar meer senior of leidinggevende functies, zoals Data Governance Manager, Chief Data Officer of Data Strategist. Je kunt je ook specialiseren in een bepaald domein, zoals dataprivacy, informatiebeveiliging, datakwaliteit of data-architectuur.
Werken als Data Governance Specialist 4 - DataJobs.nl
Opleiding en certificering voor Data Governance Specialisten
Om succesvol te zijn als Data Governance Specialist, is het belangrijk om continu te investeren in je kennis en vaardigheden. Naast een relevante academische opleiding, zijn er diverse certificeringen en cursussen beschikbaar die je kunnen helpen om je expertise op het gebied van data governance verder uit te breiden. Enkele populaire certificeringen en cursussen zijn:

Data Governance Professional Certificate

Deze certificering richt zich op de principes, methoden en best practices op het gebied van data governance, datakwaliteit en datamanagement.

Certified Information Privacy Professional (CIPP)

Deze certificering richt zich op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van dataprivacy en gegevensbeschermingswetgeving.

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

Deze certificering richt zich op het ontwikkelen van geavanceerde kennis en vaardigheden op het gebied van informatiebeveiliging en cybersecurity.
Werken als Data Governance Specialist 5 - DataJobs.nl
Door het volgen van deze cursussen en het behalen van certificeringen, toon je aan potentiële werkgevers en klanten dat je over de nodige kennis en expertise beschikt om succesvol te zijn als Data Governance Specialist en bij te dragen aan het waarborgen van de kwaliteit en integriteit van data binnen hun organisatie.
Netwerken en brancheorganisaties

Brancheorganisaties

Tenslotte is het belangrijk om actief betrokken te blijven bij de data governance community en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, best practices en trends op het gebied van data governance en datamanagement. Dit kan worden bereikt door lid te worden van brancheorganisaties, zoals de Data Governance Institute, de Data Management Association of de Information Systems Audit and Control Association, het bijwonen van conferenties en seminars, en het opbouwen van een professioneel netwerk met andere Data Governance Specialisten en professionals in de industrie. Door actief betrokken te blijven, vergroot je niet alleen je kennis en vaardigheden, maar vergroot je ook je zichtbaarheid en kansen op carrièregroei binnen het vakgebied.

Online

Bovendien zijn er tal van online forums, LinkedIn-groepen en andere sociale mediaplatforms waar Data Governance Specialisten en professionals op het gebied van datamanagement ervaringen, kennis en inzichten kunnen delen. Deze platforms bieden ook mogelijkheden om te netwerken en contacten te leggen met gelijkgestemde professionals, wat kan leiden tot samenwerkingsmogelijkheden, het delen van best practices en toegang tot nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.
Impact en maatschappelijke relevantie
Een Data Governance Specialist speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit, beschikbaarheid en kwaliteit van data binnen organisaties. Met de exponentiële groei van data in onze samenleving, is het beheren en beschermen van deze gegevens van vitaal belang. Hun werk heeft directe impact op besluitvorming, waarbij betrouwbare data essentieel is. Foutieve of slecht beheerde data kan leiden tot verkeerde beslissingen met potentieel verreikende gevolgen voor zowel bedrijven als de maatschappij. Maatschappelijk gezien draagt een Data Governance Specialist bij aan transparantie en vertrouwen, door ervoor te zorgen dat data op een ethische en verantwoorde manier wordt gebruikt, rekening houdend met privacy en compliance. Hun expertise bevordert innovatie en efficiëntie, terwijl het risico's vermindert, wat uiteindelijk bijdraagt aan een sterkere en meer geïnformeerde samenleving.
Werken als Data Governance Specialist 6 - DataJobs.nl
Case Study: De Rol van Data Governance Specialist bij XYZ Corp.

Introductie

Bij XYZ Corp., een wereldwijd opererend technologiebedrijf, werd geconfronteerd met een complex landschap van verspreide gegevens en inconsistente databeheerpraktijken. Om deze uitdaging aan te gaan, werd een Data Governance Specialist ingeschakeld.

Verantwoordelijkheden

De specialist begon met het ontwikkelen van een raamwerk voor gegevensbeheer, waarbij duidelijke beleidslijnen en procedures werden vastgesteld voor gegevenscreatie, opslag en gebruik. Bovendien zorgde hij voor de naleving van regelgeving en dataprivacy normen.

Actie & Implementatie

Door gebruik te maken van geavanceerde tools en samen te werken met diverse afdelingen, bracht de specialist de bestaande gegevensbronnen in kaart en identificeerde inconsistenties. Vervolgens werkte hij samen met IT en business stakeholders om een uniform gegevensbeheersysteem op te zetten.

Resultaat

Dankzij de inspanningen van de Data Governance Specialist beschikt XYZ Corp. nu over gestandaardiseerde gegevenspraktijken, verbeterde datakwaliteit en verminderde risico's, wat heeft geleid tot betere besluitvorming en operationele efficiëntie.
Vacatures voor Data Governance Specialisten
Bekijk hier alle actuele vacatures op DataJobs.nl