Werken als Data Science Manager

Een Data Science Manager leidt en begeleidt een team van data scientists om data-gedreven oplossingen en inzichten te ontwikkelen en te implementeren voor organisatorische vraagstukken. Een Data Science Manager speelt een essentiële rol binnen organisaties die zich richten op datagedreven besluitvorming en het verkrijgen van waardevolle inzichten uit data. Deze professionals zijn verantwoordelijk voor het leiden van teams van data scientists, het plannen en uitvoeren van data science-projecten en het waarborgen van de algehele kwaliteit en effectiviteit van de geleverde oplossingen. Het salaris van Data Science Managers kan variëren, afhankelijk van de sector, verantwoordelijkheden en ervaring.

Deze functie is gerelateerd aan de functies Data Scientist, Machine Learning Engineer en AI Research Scientist.

Meer weten over alle mogelijke functies in data en analytics? Bekijk dan hier onze uitgebreide beroepengids. Voor alle actuele vacatures kijk hier.

Data Science Manager - DataJobs.nl
Wat doet een Data Science Manager
Data Science Managers zijn verantwoordelijk voor het leiden van teams van datawetenschappers en het managen van data science-projecten.

Hun taken omvatten onder meer:

 • Het definiëren en uitvoeren van data science-strategieën en -roadmaps.
 • Het plannen, toewijzen en bewaken van data science-projecten.
 • Het waarborgen van de kwaliteit en effectiviteit van de geleverde oplossingen.
 • Het coachen en begeleiden van datawetenschappers, zowel technisch als professioneel.
 • Het samenwerken met andere afdelingen om datagedreven besluitvorming en innovatie te bevorderen.
 • Het opbouwen en onderhouden van relaties met externe partners, zoals leveranciers van data-oplossingen en -diensten.
Werken als Data Science Manager - DataJobs.nl
Functieprofiel van een Data Science Manager

Een typisch functieprofiel van een Data Science Manager omvat:

 • Een relevante academische opleiding, zoals data science, computerwetenschappen, statistiek of een gerelateerd vakgebied.
 • Ruime ervaring met data-analyse, machine learning en statistische modellering.
 • Ervaring met het leiden en managen van teams, bij voorkeur in een data science-omgeving.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, om complexe datakwesties op een begrijpelijke manier uit te leggen aan verschillende belanghebbenden.
 • Kennis van en ervaring met verschillende data science-tools en -technologieën, zoals Python, R, TensorFlow en scikit-learn.
Welke tools gebruikt een Data Science Manager

Data Science Platformen

Bekende platformen zoals Databricks, DataRobot of Alteryx worden vaak ingezet om het volledige data science proces te beheren, van data voorbereiding tot model implementatie. Deze platformen bieden een collaboratieve omgeving waarbinnen data scientists, analisten en andere belanghebbenden kunnen samenwerken aan data projecten.

Programmeertalen

R en Python zijn de meest gebruikte programmeertalen in de data science wereld. Managers maken vaak gebruik van deze talen voor het ontwikkelen van algoritmes en modellen, data-analyse, en data manipulatie.

Machine Learning Libraries

Data Science Managers kunnen ML libraries zoals Scikit-learn (Python), TensorFlow of PyTorch gebruiken om machine learning modellen te ontwikkelen en te implementeren. Deze bibliotheken bieden een breed scala aan tools voor het creëren, testen en verbeteren van algoritmische modellen.

SQL & Database Management

Kennis van SQL en ervaring met databeheer (bijv. MySQL, PostgreSQL, MongoDB) zijn essentieel voor het ophalen, beheren en manipuleren van data uit verschillende bronnen binnen een organisatie.

Data Visualisatie Tools

Data visualisatie tools zoals Tableau, Power BI, of Matplotlib (Python Library) zijn cruciaal om de resultaten van analyses en modellen visueel toegankelijk en begrijpelijk te maken voor stakeholders.

Big Data Tools

Voor het beheren en analyseren van grote datasets maken Data Science Managers gebruik van Big Data tools zoals Apache Hadoop, Apache Spark of Flink. Deze tools helpen bij het efficiënt verwerken, analyseren, en opslaan van grote hoeveelheden data.

Cloud Diensten

Data Science Managers gebruiken cloud diensten zoals AWS, Google Cloud Platform of Azure voor het opslaan en beheren van data, evenals het draaien van analyses en modellen op schaalbare cloud infrastructuur.

Automatisering en CI/CD Tools

Automatisering is essentieel in data science workflows. Tools zoals Jenkins, GitLab CI/CD of GitHub Actions worden gebruikt om continue integratie en continue levering (CI/CD) te faciliteren, en om data pipelines en machine learning modellen automatisch te testen en te implementeren.

Project Management Tools

Om het werk binnen hun teams effectief te coördineren, gebruiken Data Science Managers projectmanagementtools zoals Jira, Asana of Trello, die helpen bij het bijhouden van projectvoortgang, toewijzen van taken en faciliteren van teamcommunicatie.

Collaboration en Documentatie Tools

Het gebruik van samenwerkings- en documentatietools zoals Confluence, Slack of Microsoft Teams is cruciaal om een vlotte communicatie en kennisdeling binnen het team en met andere afdelingen te waarborgen.

Compliance en Security Tools

Gezien de gevoeligheid van data, is het beheren van toegang en het verzekeren van dataveiligheid cruciaal. Data Science Managers gebruiken daarom ook tools en platformen die helpen om aan data privacy en compliance normen te voldoen, zoals GDPR, en om data beveiliging te waarborgen.
Werken als Data Science Manager 2 - DataJobs.nl
Een dag in het leven van een Data Science Manager
Een Data Science Manager bewaakt en begeleidt dagelijks de voortgang van datawetenschappelijke projecten. Dit houdt in dat hij/zij samenwerkt met zowel technische teams als zakelijke stakeholders om projectdoelen en -verwachtingen vast te stellen. Het merendeel van de dag kan besteed worden aan overleg met teamleden, het evalueren van voortgangsrapportages, en het zorgen voor optimale resource allocatie. Tevens speelt de manager een cruciale rol in het oplossen van technische en organisatorische uitdagingen. Naast het teammanagement is er ook tijd voor strategische planning, waarbij wordt gekeken naar nieuwe technologieën en methodologieën om het team naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast is er voortdurende afstemming met andere afdelingshoofden om ervoor te zorgen dat data-initiatieven de bedrijfsdoelstellingen ondersteunen.
Wat verdient een Data Science Manager
Een Data Science Manager met ervaring kan een salaris verwachten tussen de € 7.000,- en € 12.000,- per maand, met maxima rond € 15.000,-.
Carrièrepad en groeimogelijkheden als Data Science Manager
Een carrière als Data Science Manager biedt tal van groeimogelijkheden. Naarmate je ervaring opdoet en je expertise op het gebied van data science verder ontwikkelt, kun je doorgroeien naar meer senior of leidinggevende functies, zoals Head of Data Science, Chief Data Officer (CDO) of Chief Analytics Officer (CAO). Je kunt je ook specialiseren in een bepaald domein, zoals machine learning, kunstmatige intelligentie of big data-analyse.
Werken als Data Science Manager 3 - DataJobs.nl
Opleiding en certificering voor Data Science Managers
Om succesvol te zijn als Data Science Manager is het belangrijk om continu te investeren in je kennis en vaardigheden. Naast een relevante academische opleiding zijn er diverse certificeringen en cursussen beschikbaar die je kunnen helpen om je expertise op het gebied van data science verder uit te breiden. Enkele populaire certificeringen en cursussen zijn:

Data Science Professional Certificate (DSPC)

Deze certificering biedt een uitgebreid overzicht van data science-methoden en -technieken, inclusief machine learning, statistische modellering en big data-analyse.

Certified Analytics Professional (CAP)

Deze certificering richt zich op de toepassing van analytische technieken en methoden in de praktijk en is bedoeld voor professionals die hun vaardigheden op het gebied van data-analyse en -interpretatie willen aantonen.

Machine Learning Certification

Deze certificering richt zich op de principes en toepassingen van machine learning en biedt inzicht in technieken zoals supervised en unsupervised learning, deep learning en reinforcement learning.
Werken als Data Science Manager 4 - DataJobs.nl
Door het volgen van deze cursussen en het behalen van certificeringen toon je aan potentiële werkgevers en klanten dat je over de nodige kennis en expertise beschikt om succesvol te zijn als Data Science Manager en bij te dragen aan de waardecreatie van hun data.
Netwerken en brancheorganisaties

DSA of IASC

Tenslotte is het belangrijk om actief betrokken te blijven bij de data science-community en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, best practices en trends op het gebied van data science. Dit kan worden bereikt door lid te worden van brancheorganisaties, zoals de Data Science Association (DSA) of de International Association for Statistical Computing (IASC), het bijwonen van conferenties en seminars, en het opbouwen van een professioneel netwerk met andere Data Science Managers en professionals in de industrie. Door actief betrokken te blijven, vergroot je niet alleen je kennis en vaardigheden, maar vergroot je ook je zichtbaarheid en kansen op carrièregroei binnen het vakgebied.

Online

Bovendien zijn er tal van online forums, LinkedIn-groepen en andere sociale mediaplatforms waar Data Science Managers en professionals op het gebied van data science ervaringen, kennis en inzichten kunnen delen. Deze platforms bieden ook mogelijkheden om te netwerken en contacten te leggen met gelijkgestemde professionals, wat kan leiden tot samenwerkingsmogelijkheden, het delen van best practices en toegang tot nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.
Werken als Data Science Manager 5 - DataJobs.nl
Impact en maatschappelijke relevantie
De functie van Data Science Manager heeft aanzienlijke impact en maatschappelijke relevantie. In een tijdperk waarin data centraal staat, speelt deze manager een cruciale rol in het sturen van datagedreven beslissingen die organisaties helpen om efficiënter, innovatiever en klantgerichter te opereren. Hun leiderschap zorgt voor het omzetten van ruwe gegevens in bruikbare inzichten die strategische richting geven. Maatschappelijk gezien kunnen de inzichten die door data science teams worden gegenereerd, bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken, variërend van gezondheidszorg tot stedelijke planning en milieubescherming. Bovendien bevordert de functie ethisch gebruik van data, wat essentieel is voor het beschermen van individuele rechten en privacy. De Data Science Manager is dus niet alleen een sleutelfiguur binnen organisaties, maar draagt ook bij aan een betere en meer geïnformeerde samenleving.
Case Study: De Rol van Data Science Manager bij TechSolutions Inc.

Introductie

Bij TechSolutions Inc., een vooraanstaand technologiebedrijf, is de rol van Data Science Manager van cruciaal belang. Deze manager, Jasmijn de Vries, heeft de taak om het data science team te leiden en te zorgen dat bedrijfsdoelstellingen gerealiseerd worden door middel van data-analyse.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

Jasmijn coördineert projecten gericht op machine learning en voorspellende analyses om de productontwikkeling en klantbetrokkenheid te verbeteren. Ze bepaalt welke datasets bruikbaar zijn, formuleert duidelijke projectdoelen en bewaakt de voortgang.

Uitdagingen en oplossingen

Onlangs was er een probleem met inconsistente data-invoer, waardoor analysemodellen onbetrouwbare voorspellingen deden. Jasmijn nam het initiatief om samen met haar team een uniform datavalidatieproces te ontwikkelen, wat resulteerde in accuratere en betrouwbaardere modellen.

Impact

Onder Jasmijn's leiding heeft het data science team van TechSolutions waardevolle inzichten geleverd die hebben bijgedragen aan een omzetgroei van 20% in het afgelopen jaar.
Werken als Data Science Manager 6 - DataJobs.nl
Vacatures voor Data Science Managers
Bekijk hier alle actuele vacatures op DataJobs.nl