Werken als Data Storyteller

Een Data Storyteller vertaalt complexe data naar begrijpelijke en boeiende verhalen om inzichten en beslissingen te ondersteunen. Een Data Storyteller is een belangrijke rol binnen organisaties die hun datagestuurde inzichten willen communiceren op een boeiende en effectieve manier. Het salaris van Data Storytellers kan variëren, afhankelijk van de industrie, functieomschrijving en vaardigheden.

Deze functie is gerelateerd aan de functies Analytics Translator, Data Visualisatie Specialist en Business Intelligence Specialist.

Meer weten over alle mogelijke functies in data en analytics? Bekijk dan hier onze uitgebreide beroepengids. Voor alle actuele vacatures kijk hier.

Data Storyteller - DataJobs.nl
Wat doet een Data Storyteller
Data Storytellers zijn experts in het vertalen van data-analyse naar boeiende, begrijpelijke verhalen. Ze helpen organisaties bij het effectief communiceren van trends, patronen en inzichten uit data om besluitvorming te ondersteunen.
Werken als Data Storyteller - DataJobs.nl

Hun taken omvatten onder meer:

  • Het interpreteren en analyseren van data.
  • Het ontwikkelen van boeiende en inzichtelijke dataverhalen.
  • Het presenteren van data op een visueel aantrekkelijke manier.
  • Samenwerken met data-analyseteams en andere stakeholders om datagedreven beslissingen te ondersteunen.
  • Het begrijpen van de behoeften van het publiek om relevante en effectieve dataverhalen te creëren.
Werken als Data Storyteller 2 - DataJobs.nl
Functieprofiel van een Data Storyteller

Een typisch functieprofiel van een Data Storyteller omvat:

  • Een relevante academische opleiding, zoals data science, statistiek, journalistiek of een gerelateerd vakgebied.
  • Ervaring met het werken met data en het gebruik van data-analysetools.
  • Sterke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.
  • Ervaring met het creëren van visueel aantrekkelijke presentaties.
  • Kennis van en ervaring met datavisualisatietools, zoals Tableau, Power BI of R.
Werken als Data Storyteller 3 - DataJobs.nl
Welke tools gebruikt een Data Storyteller

Data-analysetools

Voordat je een verhaal kunt vertellen met data, moet je eerst de data analyseren. Dit kan betekenen dat je gegevens verzamelt, opschoont, structureert en interpreteert. Tools als Python, R, SQL en Excel zijn vaak essentieel voor dit deel van het proces.

Geavanceerde statistische software

Tools zoals SPSS, SAS en Stata kunnen helpen bij het uitvoeren van geavanceerdere statistische analyses, zoals regressieanalyses, factoranalyses of clusteranalyses.

Data visualisatietools

Data visualisatie is een cruciaal onderdeel van data storytelling. Het stelt de storyteller in staat om complexe data te presenteren op een manier die gemakkelijk te begrijpen en te verwerken is. Tools zoals Tableau, PowerBI, D3.js en Google Charts kunnen worden gebruikt om prachtige en informatieve visualisaties te maken.

Presentatiesoftware

Zodra de data-analyse en visualisatie zijn voltooid, moet de informatie op een boeiende manier worden gepresenteerd. Dit is waar tools zoals PowerPoint, Prezi, Keynote en Google Slides van pas komen. Deze tools stellen de Data Storyteller in staat om hun verhaal op een visueel aantrekkelijke manier te structureren en te presenteren.

Interactieve dashboards

Soms willen Data Storytellers hun publiek de mogelijkheid geven om zelf met de data te spelen. Interactieve dashboards, gemaakt met tools zoals Tableau, Power BI, Looker, of QlikView, geven gebruikers de mogelijkheid om de data vanuit verschillende hoeken te bekijken.

Schrijf- en redigeertools

Een belangrijk deel van data storytelling is het schrijven van de tekst die de data begeleidt. Tools zoals Google Docs, Microsoft Word, Grammarly of Hemingway Editor kunnen helpen bij het schrijven en redigeren van deze teksten.

Collaboration tools

Samenwerkingstools zoals Slack, Trello, Asana en Microsoft Teams kunnen helpen bij het efficiënt coördineren van taken en het delen van informatie binnen een team.
Een dag in het leven van een Data Storyteller
Een Data Storyteller brengt data tot leven door verhalende technieken toe te passen en zo complexe informatie toegankelijk en begrijpelijk te maken voor een breed publiek. Een gemiddelde dag bestaat uit het verzamelen en analyseren van ruwe datasets om interessante patronen en inzichten te ontdekken. Hierbij wordt nauw samengewerkt met data-analisten en andere experts. Vervolgens vertaalt de Data Storyteller deze inzichten in boeiende verhalen, vaak ondersteund door visuele elementen zoals grafieken, infographics en dashboards. Er wordt tijd besteed aan het perfectioneren van presentaties, het afstemmen met stakeholders en het geven van workshops of presentaties. De focus ligt altijd op het effectief communiceren van data-gedreven inzichten op een manier die relevant en boeiend is voor het beoogde publiek.
Wat verdient een Data Storyteller
Een Data Storyteller met enkele jaren ervaring kan een salaris verwachten tussen de € 4.000,- en € 6.000,- per maand, met maxima rond € 7.500,-.
Werken als Data Storyteller 4 - DataJobs.nl
Carrièrepad en groeimogelijkheden als Data Storyteller
Een carrière als Data Storyteller biedt veel mogelijkheden voor groei. Met ervaring en expertise kun je doorgroeien naar meer senior of leidinggevende functies, zoals Data Strategy Manager of Head of Data Science Communication. Je kunt je ook specialiseren in specifieke industrieën of soorten data.
Werken als Data Storyteller 5 - DataJobs.nl
Opleiding en certificering voor Data Storytellers
Continu leren en je vaardigheden verbeteren is cruciaal voor een succesvolle carrière als Data Storyteller. Er zijn diverse certificeringen en cursussen beschikbaar, zoals:

Data Visualization Certificate

Deze certificering focust op het visueel presenteren van data op een effectieve manier.

Data Storytelling Certificate

Deze cursus richt zich op het creëren van boeiende verhalen met data om complexe inzichten te communiceren.

Advanced Analytics Certificate

Deze certificering richt zich op geavanceerde technieken voor data-analyse en -interpretatie.
Werken als Data Storyteller 6 - DataJobs.nl
Het volgen van deze cursussen en het behalen van certificeringen toont aan dat je over de nodige kennis en expertise beschikt om succesvol te zijn als Data Storyteller en effectief bij te dragen aan datagedreven besluitvorming binnen organisaties.
Netwerken en brancheorganisaties

Brancheorganisaties

Het is ook belangrijk om actief betrokken te blijven bij de data storytelling community en op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen, best practices en trends. Dit kan door lid te worden van brancheorganisaties, zoals de Data Visualization Society of de Storytelling with Data Community, het bijwonen van conferenties en seminars, en het opbouwen van een professioneel netwerk met andere Data Storytellers en professionals in het veld. Door actief betrokken te blijven, vergroot je niet alleen je kennis en vaardigheden, maar vergroot je ook je zichtbaarheid en carrièremogelijkheden in het vakgebied.

Online

Daarnaast zijn er tal van online forums, LinkedIn-groepen en andere sociale mediaplatforms waar Data Storytellers ervaringen, kennis en inzichten kunnen delen.
Werken als Data Storyteller 7 - DataJobs.nl
Impact en maatschappelijke relevantie
Een Data Storyteller speelt een cruciale rol in de vertaalslag van complexe data naar begrijpelijke en aansprekende verhalen voor een breed publiek. In een tijdperk waarin data overweldigend en alomtegenwoordig is, helpt de Data Storyteller organisaties en het publiek de betekenis en waarde van deze informatie te begrijpen. Door data te visualiseren en te contextualiseren, kunnen zij maatschappelijke vraagstukken inzichtelijk maken en aanzetten tot actie. Hun werk draagt bij aan een geïnformeerde samenleving, waarin beslissingen op feiten worden gebaseerd en niet op onderbuikgevoelens. Of het nu gaat om klimaatverandering, gezondheidszorg of stedelijke ontwikkeling, de Data Storyteller zorgt ervoor dat essentiële informatie toegankelijk en begrijpelijk wordt, waardoor het grote publiek en beleidsmakers in staat zijn weloverwogen keuzes te maken.
Case Study: De Kunst van Data Storytelling

Achtergrond

Bij BioHealth, een innovatief bedrijf in de gezondheidszorg, stapelden datasets zich op, vol met potentieel waardevolle inzichten. Echter, het overbrengen van deze data naar niet-gespecialiseerde stakeholders bleek een uitdaging, aangezien complexe statistieken en data-analyses moeilijk te interpreteren waren voor de meerderheid van het personeel en externe partners.

De Uitdaging

Het presenteren van data op een begrijpelijke en overtuigende manier was cruciaal om draagvlak te creëren voor op data gebaseerde beslissingen. Er was behoefte aan een specialist die de kloof kon overbruggen tussen technische data-analisten en stakeholders zonder specifieke datakennis, door middel van effectieve communicatie en visualisatie van data.

Actie door de Data Storyteller

Tom, aangenomen als Data Storyteller, duikelde diep in de datasets en werkte samen met data-analisten om de kerninzichten en -boodschappen helder te krijgen. Met gebruik van visualisatietools en een narratieve aanpak, creëerde hij krachtige verhalen die de data tot leven brachten en complexe analyses vertaalden naar begrijpelijke en actiegerichte inzichten.

Resultaat

Dankzij Tom’s vermogen om data te vertalen naar heldere, boeiende verhalen, werden medewerkers en partners van BioHealth in staat gesteld om data-gedreven beslissingen te begrijpen en te ondersteunen. Dit leidde tot meer geïnformeerde strategische keuzes, verbeterde operationele efficiëntie en een verhoogde betrokkenheid bij het uitdragen van een op data gebaseerde cultuur binnen het bedrijf.
Werken als Data Storyteller 8 - DataJobs.nl
Vacatures voor Data Storytellers
Bekijk hier alle actuele vacatures op DataJobs.nl