Werken als Gegevensbeheerder Openbare Ruimte

Een Gegevensbeheerder Openbare Ruimte beheert, actualiseert en waarborgt de kwaliteit van data over de fysieke openbare ruimte binnen een gemeente of overheidsorganisatie. De rol van Gegevensbeheerder Openbare Ruimte wordt steeds belangrijker binnen organisaties die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van openbare ruimtes. Gegevensbeheerders fungeren als brug tussen data-analisten en afdelingen zoals stadsplanning, groenbeheer en infrastructuur. Zij vertalen complexe data-analyses naar bruikbare inzichten en aanbevelingen voor het beheer van openbare ruimtes. Het salaris van Gegevensbeheerders Openbare Ruimte kan variëren, afhankelijk van de sector, functieomschrijving en vaardigheden.

Deze functie is gerelateerd aan de functies GIS Specialist, Geospatial Analyst en Informatiemanager.

Meer weten over alle mogelijke functies in data en analytics? Bekijk dan hier onze uitgebreide beroepengids. Voor alle actuele vacatures kijk hier.

Gegevensbeheerder Openbare Ruimte - DataJobs.nl
Wat doet een Gegevensbeheerder Openbare Ruimte
Gegevensbeheerders Openbare Ruimte zijn experts in het vertalen van data-analyses naar praktische inzichten en actieplannen voor het beheer van openbare ruimtes. Ze helpen organisaties bij het identificeren van kansen en het oplossen van problemen op basis van data-analyse.

Hun taken omvatten onder meer:

  • Het identificeren van problemen en kansen in openbare ruimtes die met behulp van data-analyse kunnen worden aangepakt.
  • Het samenwerken met data-analisten om analyses en modellen te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van het beheer van openbare ruimtes.
  • Het vertalen van complexe data-analyses naar begrijpelijke inzichten en aanbevelingen voor verschillende belanghebbenden.
  • Het presenteren van resultaten en aanbevelingen aan management en andere afdelingen.
  • Het begeleiden en ondersteunen van de implementatie van datagedreven initiatieven en het meten van de impact ervan.
Werken als Gegevensbeheerder Openbare Ruimte - DataJobs.nl
Functieprofiel van een Gegevensbeheerder Openbare Ruimte

Een typisch functieprofiel van een Gegevensbeheerder Openbare Ruimte omvat:

  • Een relevante academische opleiding, zoals stadsplanning, geografie, data science of een gerelateerd vakgebied.
  • Ervaring met het werken met data en het toepassen van analytische methoden op vraagstukken rond openbare ruimte.
  • Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, om complexe data-analyses op een begrijpelijke manier te presenteren aan verschillende belanghebbenden.
  • Kennis van en ervaring met verschillende data-analysetools, zoals Excel, R, Python of GIS-software.
  • Projectmanagement- en samenwerkingsvaardigheden om effectief te werken met diverse teams binnen de organisatie.
Welke tools gebruikt een Gegevensbeheerder Openbare Ruimte

Geografische Informatie Systemen (GIS)

Met GIS-software zoals ArcGIS of QGIS kunnen gegevensbeheerders geografische data visualiseren, analyseren en interpreteren. Hierdoor kunnen zij inzichten krijgen in patronen, trends en relaties binnen de openbare ruimte.

Database Management Systemen (DBMS)

Tools zoals MySQL, PostgreSQL of Microsoft SQL Server worden gebruikt om grote hoeveelheden data op te slaan, te beheren en te analyseren. Deze tools stellen gegevensbeheerders in staat om efficiënt te werken met complexe datasets.

Data Analytics Tools

Tools zoals Python, R, of Power BI worden gebruikt om data te analyseren en inzichten te genereren. Met deze tools kunnen gegevensbeheerders patronen identificeren, voorspellingen doen en besluitvorming ondersteunen.

Data Collection Tools

Voor het verzamelen van data kunnen verschillende tools worden ingezet, zoals mobiele datacollectie apps (bijvoorbeeld ArcGIS Collector of Survey123), drones voor het in kaart brengen van gebieden, of speciale hardware voor het verzamelen van milieudata.

Asset Management Software

Deze software (zoals IBM Maximo of SAP) wordt gebruikt voor het beheren van de levenscyclus van de fysieke assets in de openbare ruimte. Ze ondersteunen onderhoudsplanning, kostenbeheer, en kunnen gekoppeld worden aan geografische en operationele data.

Cloud Computing Platforms

Platforms zoals Google Cloud Platform, Amazon Web Services of Microsoft Azure bieden infrastructuur voor het hosten van databases, het uitvoeren van analyses, en het delen van data en inzichten.
Welke tools gebruikt een Gegevensbeheerder Openbare Ruimte - DataJobs.nl
Een dag in het leven van een Gegevensbeheerder Openbare Ruimte
Een Gegevensbeheerder Openbare Ruimte begint vaak met het controleren van de actuele data over de openbare ruimte, zoals gegevens over straatmeubilair, groenvoorzieningen, weginfrastructuur en andere stedelijke elementen. Regelmatig komen er updates binnen, die de gegevensbeheerder moet verwerken en synchroniseren met andere databronnen. Daarnaast behandelt de gegevensbeheerder vragen en verzoeken van interne en externe stakeholders, en zorgt voor de kwaliteitsborging van de data. Het is een rol waarin nauwkeurigheid en het vermogen om overzicht te houden essentieel zijn. Communicatie met veldteams, stedenbouwkundigen en andere betrokkenen is een dagelijks onderdeel, evenals het continu bewaken van de integriteit en actualiteit van de beschikbare informatie.
Werken als Gegevensbeheerder Openbare Ruimte 2 - DataJobs.nl
Wat verdient een Gegevensbeheerder Openbare Ruimte
Een Gegevensbeheerder met enkele jaren ervaring kan een salaris verwachten tussen de € 4.000,- en € 5.800,- per maand, met maxima rond € 7.500,-.
Carrièrepad en groeimogelijkheden als Gegevensbeheerder Openbare Ruimte
Een carrière als Gegevensbeheerder Openbare Ruimte biedt tal van groeimogelijkheden. Naarmate je ervaring opdoet en je expertise op het gebied van data-analyse en openbare ruimte verder ontwikkelt, kun je doorgroeien naar meer senior of leidinggevende functies, zoals Beleidsadviseur Openbare Ruimte, Stadsplanner, GIS Specialist of Teamleider Beheer Openbare Ruimte. Je kunt je ook specialiseren in een bepaald domein, zoals groenbeheer, verkeerskunde, infrastructuur of stedelijke ontwikkeling.
Werken als Gegevensbeheerder Openbare Ruimte 3 - DataJobs.nl
Opleiding en certificering voor Gegevensbeheerders Openbare Ruimte
Om succesvol te zijn als Gegevensbeheerder Openbare Ruimte, is het belangrijk om continu te investeren in je kennis en vaardigheden. Naast een relevante academische opleiding, zijn er diverse certificeringen en cursussen beschikbaar die je kunnen helpen om je expertise op het gebied van data-analyse en openbare ruimte verder uit te breiden. Enkele populaire certificeringen en cursussen zijn:

GIS Professional Certificate

Deze certificering richt zich op het gebruik van GIS-software en technieken voor het analyseren en visualiseren van geografische data in de context van openbare ruimte.

Data Science for Urban Planning

Deze cursus richt zich op het gebruik van data-analyse om stedelijke planning en beleid te ondersteunen en te verbeteren.

Certified Data Analyst

Deze certificering richt zich op het ontwikkelen van geavanceerde data-analysevaardigheden en het toepassen ervan op vraagstukken rond openbare ruimte.
Werken als Gegevensbeheerder Openbare Ruimte 4 - DataJobs.nl
Door het volgen van deze cursussen en het behalen van certificeringen, toon je aan potentiële werkgevers en klanten dat je over de nodige kennis en expertise beschikt om succesvol te zijn als Gegevensbeheerder Openbare Ruimte en bij te dragen aan de effectiviteit van datagedreven beheer van openbare ruimtes binnen hun organisatie.
Netwerken en brancheorganisaties

Brancheorganisaties

Tot slot is het belangrijk om actief betrokken te blijven bij de community rond openbare ruimte en data-analyse en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, best practices en trends op het gebied van gegevensbeheer en openbare ruimte. Dit kan worden bereikt door lid te worden van brancheorganisaties, zoals de International Society of City and Regional Planners, het Urban Land Institute, of de Association of Geographic Information Professionals, het bijwonen van conferenties en seminars, en het opbouwen van een professioneel netwerk met andere Gegevensbeheerders Openbare Ruimte en professionals in de sector. Door actief betrokken te blijven, vergroot je niet alleen je kennis en vaardigheden, maar vergroot je ook je zichtbaarheid en kansen op carrièregroei binnen het vakgebied.

Online

Bovendien zijn er tal van online forums, LinkedIn-groepen en andere sociale mediaplatforms waar Gegevensbeheerders Openbare Ruimte en professionals op het gebied van data-analyse en stedelijke planning ervaringen, kennis en inzichten kunnen delen. Deze platforms bieden ook mogelijkheden om te netwerken en contacten te leggen met gelijkgestemde professionals, wat kan leiden tot samenwerkingsmogelijkheden, het delen van best practices en toegang tot nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.
Werken als Gegevensbeheerder Openbare Ruimte 5 - DataJobs.nl
Impact en maatschappelijke relevantie
De functie van Gegevensbeheerder Openbare Ruimte is cruciaal voor het waarborgen van de kwaliteit, toegankelijkheid en actualiteit van gegevens met betrekking tot de openbare ruimte. Hun werk heeft directe impact op stadsplanning, infrastructuurprojecten en milieubeheer. Een accurate en up-to-date gegevensset kan bijdragen aan efficiëntere stadsontwikkeling, betere verkeersplanning en veiligere openbare ruimtes. Vanuit maatschappelijk oogpunt speelt de Gegevensbeheerder een rol in het bevorderen van duurzaamheid, toegankelijkheid en welzijn van de burgers. Door samen te werken met andere stedelijke afdelingen en belanghebbenden, helpen zij bij het vormgeven van de leefomgeving van morgen. In het tijdperk van slimme steden en digitalisering is hun functie relevanter dan ooit, aangezien gegevensgestuurde besluitvorming centraal staat in moderne stadsbeheer.
Case Study: Gegevensbeheerder Openbare Ruimte

Achtergrond

De gemeente Zonnemaire heeft in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de digitalisering van haar openbare ruimten. Hierdoor ontstond de noodzaak voor een Gegevensbeheerder Openbare Ruimte, om alle verzamelde data te beheren, up-to-date te houden en om te zetten in bruikbare inzichten voor beleidsvorming.

Uitdaging

Een van de grootste uitdagingen was het uniform maken van data uit verschillende bronnen. De gemeente had gegevens van parken, wegen, gebouwen en recreatiegebieden die afkomstig waren van verschillende afdelingen, elk met hun eigen manier van registreren.

Oplossing

De Gegevensbeheerder implementeerde een centraal datasysteem, trainde teams om gegevens consistent te registreren en zorgde voor regelmatige audits. Door de data te analyseren en te combineren met bewonersfeedback, hielp de Gegevensbeheerder bij het identificeren van knelpunten en kansen in de openbare ruimte.

Resultaat

Dankzij het werk van de Gegevensbeheerder kon de gemeente Zonnemaire gerichte investeringen doen, zoals het renoveren van parken en het verbeteren van verkeersstromen, wat leidde tot een hogere tevredenheid onder de bewoners.
Werken als Gegevensbeheerder Openbare Ruimte 6 - DataJobs.nl
Vacatures voor Gegevensbeheerders Openbare Ruimte
Bekijk hier alle actuele vacatures op DataJobs.nl