Methodieken in data en analytics

In de wereld van data en analytics zijn er tal van methodieken en technieken die worden gebruikt om gegevens te verzamelen, te analyseren en inzichten te genereren. Hier is een overzicht van enkele van de meest voorkomende methodieken, samen met voorbeelden en links naar de betreffende bronnen.

Op zoek naar je droombaan in data en analytics? Neem een kijkje op DataJobs.nl

Voor meer handige informatie, bekijk onze uitgebreide kennisbank.

Descriptieve statistiek
Descriptieve statistiek is de methode om gegevens samen te vatten en te beschrijven met behulp van numerieke metingen zoals gemiddelde, mediaan, modus, standaarddeviatie en percentielen. Het helpt om een algemeen beeld van de gegevensverdeling te krijgen. Voorbeeld: Het berekenen van het gemiddelde inkomen van een groep mensen. Descriptive Statistics - Investopedia
Methodieken in data en analytics
Inferentiële statistiek
Inferentiële statistiek stelt ons in staat om conclusies te trekken en generalisaties te maken over een populatie op basis van een steekproef van die populatie. Voorbeeld: Op basis van een steekproef van de klanttevredenheid, inschatten hoe tevreden de gehele klantenpopulatie is.
Hypothese toetsen
Hypothese toetsen is een statistische methode om een bewering of hypothese over een populatieparameter te testen op basis van een steekproef. Voorbeeld: Het testen of een nieuw marketingbeleid heeft geleid tot een significante toename van de verkoop. Hypothesis Testing - Investopedia  
Lineaire regressie
Lineaire regressie is een methode om de relatie tussen twee variabelen te modelleren en te analyseren door een lineaire vergelijking aan de gegevens aan te passen. Voorbeeld: Het voorspellen van de verkoop op basis van advertentie-uitgaven.
Data en analytics tools en methodieken - DataJobs.nl
Logistische regressie
Logistische regressie is een statistische methode voor het analyseren van een dataset waarin een of meer onafhankelijke variabelen worden gebruikt om de waarschijnlijkheid van een binaire uitkomst te voorspellen. Voorbeeld: Het voorspellen van de kans op het krijgen van een ziekte op basis van leeftijd, geslacht en levensstijl.
Clusteranalyse
Clusteranalyse is een techniek om groepen te identificeren binnen een dataset op basis van gelijkenissen of afstanden tussen datapunten. Voorbeeld: Het segmenteren van klanten op basis van hun koopgedrag.
Tijdreeksanalyse
Tijdreeksanalyse is een methode om patronen en trends in tijdgebonden gegevens te analyseren en voorspellingen te maken op basis van deze patronen. Voorbeeld: Het voorspellen van de toekomstige aandelenkoers op basis van historische koersgegevens. Time Series Analysis - Investopedia
Principal Component Analysis (PCA)
PCA is een techniek die wordt gebruikt om de dimensionaliteit van een dataset te reduceren door het identificeren van nieuwe variabelen (hoofdcomponenten) die de meeste variabiliteit in de gegevens uitleggen. Voorbeeld: Het reduceren van de dimensionaliteit van een dataset met honderden variabelen om de belangrijkste factoren te identificeren die de gegevens beïnvloeden.
Machine Learning
Machine learning is een subdomein van kunstmatige intelligentie (AI) dat zich richt op het ontwikkelen van algoritmen waarmee computers gegevens kunnen analyseren en patronen kunnen leren om voorspellingen of beslissingen te maken zonder expliciete programmering. Voorbeeld: Het bouwen van een model om frauduleuze transacties te detecteren op basis van historische transactiegegevens. Machine Learning - Investopedia
Statistiek - DataJobs.nl
Deep Learning
Deep learning is een geavanceerde vorm van machine learning die gebruikmaakt van neurale netwerken met meerdere lagen om complexe patronen en relaties in grote datasets te leren. Voorbeeld: Het bouwen van een model om afbeeldingen van bankcheques te analyseren en de handgeschreven bedragen te herkennen.