Werken als Informatiemanager

Een informatiemanager zorgt voor de afstemming tussen bedrijfsprocessen en informatievoorziening om organisatiedoelen te ondersteunen en te realiseren. Een Informatiemanager speelt een essentiële rol bij het waarborgen van de effectieve en efficiënte informatiestromen binnen organisaties. Deze professionals zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van informatiemanagementstrategieën, het beheren van informatiesystemen en het stimuleren van de adoptie van nieuwe technologieën. Het salaris van Informatiemanagers kan variëren, afhankelijk van de sector, verantwoordelijkheden en ervaring.

Deze functie is gerelateerd aan de functies Business Analist, Data Analist en Analytics Translator.

Meer weten over alle mogelijke functies in data en analytics? Bekijk dan hier onze uitgebreide beroepengids. Voor alle actuele vacatures kijk hier.

Informatiemanager - DataJobs.nl
Wat doet een Informatiemanager
Informatiemanagers zijn verantwoordelijk voor het beheren en optimaliseren van informatiestromen binnen organisaties.

Hun taken omvatten onder meer:

 • Het ontwikkelen en implementeren van informatiemanagementstrategieën en -beleid.
 • Het beheren en onderhouden van informatiesystemen en -infrastructuren.
 • Het evalueren en selecteren van nieuwe technologieën om de informatiestromen te verbeteren.
 • Het waarborgen van de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie.
 • Het samenwerken met andere afdelingen om de efficiëntie van informatiestromen te verbeteren.
 • Het bieden van training en ondersteuning aan medewerkers op het gebied van informatiemanagement en technologie.
Werken als Informatiemanager - DataJobs.nl
Functieprofiel van een Informatiemanager

Een typisch functieprofiel van een Informatiemanager omvat:

 • Een relevante academische opleiding, zoals informatiemanagement, informatietechnologie, bedrijfskunde of een gerelateerd vakgebied.
 • Ervaring met informatiemanagement, informatiesystemen en -technologieën.
 • Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, om complexe informatiemanagementkwesties uit te leggen aan verschillende belanghebbenden.
 • Kennis van en ervaring met verschillende informatiesystemen en -technologieën, zoals ERP-systemen, CRM-software en cloud computing.
Welke tools gebruikt een Informatiemanager

Enterprise Resource Planning (ERP) Systemen

Een Informatiemanager maakt vaak gebruik van ERP-systemen, zoals SAP of Oracle, om een overzicht te krijgen van de bedrijfsprocessen en de bijbehorende datastromen. Deze systemen helpen bij het integreren van verschillende data uit diverse bedrijfsprocessen en afdelingen, waardoor een samenhangend en centraal overzicht van bedrijfsinformatie ontstaat.

Content Management Systemen (CMS)

Informatiemanagers gebruiken vaak CMS'en zoals SharePoint of Drupal om de organisatie, opslag en het beheer van documenten en andere content binnen een organisatie te faciliteren. Hiermee zorgen ze voor een efficiënte documentstroom en een goed gestructureerde opslag van informatie.

Data Management Platforms

Voor het beheer van bedrijfsgegevens en analytics zetten informatiemanagers vaak data management platforms in, zoals Microsoft Azure of Google Cloud Platform, om data te hosten, te beheren en toegankelijk te maken voor analytics toepassingen binnen de organisatie.

Business Intelligence (BI) Tools

BI-tools zoals Tableau, Power BI, of Qlik kunnen door informatiemanagers worden gebruikt om data te analyseren en te visualiseren. Dit helpt bij het bieden van inzichten in de informatie en bij het ondersteunen van datagedreven besluitvorming binnen de organisatie.

Data Governance Tools

Om de kwaliteit en het beleid rondom data te waarborgen, kunnen informatiemanagers gebruik maken van data governance tools zoals Collibra of Informatica. Deze tools helpen bij het beheren van data assets en het waarborgen van datakwaliteit binnen de organisatie.

Data Warehouse Oplossingen

Voor het opslaan en analyseren van grote hoeveelheden data kan een informatiemanager gebruik maken van data warehousing tools zoals Amazon Redshift, Snowflake, of Google BigQuery.

Informatiebeveiligingssoftware

Omdat informatiemanagers zich ook bezig houden met het beveiligen van bedrijfsinformatie, kunnen ze tools zoals Symantec, McAfee, of andere informatiebeveiligingssoftware gebruiken om de integriteit en veiligheid van data te waarborgen.

Project Management Tools

Net zoals vele andere specialisten, kunnen ook informatiemanagers projectmanagementtools zoals Jira, Asana, of Trello gebruiken om de voortgang van hun projecten te bewaken en te organiseren.

Samenwerkingstools

Informatiemanagers gebruiken ook tools zoals Slack, Microsoft Teams of Zoom voor interne communicatie en samenwerking binnen hun teams en met andere afdelingen.
Werken als Informatiemanager 2 - DataJobs.nl
Een dag in het leven van een Informatiemanager
Een informatiemanager fungeert als een brug tussen de IT-afdeling en de zakelijke kant van een organisatie. Zijn dagelijkse taken omvatten het identificeren en analyseren van zakelijke informatiebehoeften, het waarborgen van de afstemming van technologische oplossingen met bedrijfsstrategieën en het faciliteren van verbeteringen in informatieprocessen. In samenwerking met diverse afdelingen werkt hij aan de implementatie van nieuwe systemen of optimalisatie van bestaande systemen. De informatiemanager neemt deel aan vergaderingen met zowel technische teams als bedrijfsleiders om ervoor te zorgen dat de IT-infrastructuur en -systemen effectief de bedrijfsdoelstellingen ondersteunen. Daarnaast houdt hij zich bezig met het beoordelen van technologische trends en innovaties die relevant zijn voor de organisatie. Doorheen de dag bewaakt hij ook de kwaliteit, veiligheid en integriteit van de informatie binnen de organisatie.
Wat verdient een Informatiemanager
Een Informatiemanager met ervaring kan een salaris verwachten tussen de € 6.000,- en € 9.000,- per maand.
Carrièrepad en groeimogelijkheden als Informatiemanager
Een carrière als Informatiemanager biedt tal van groeimogelijkheden. Naarmate je ervaring opdoet en je expertise op het gebied van informatiemanagement verder ontwikkelt, kun je doorgroeien naar meer senior of leidinggevende functies, zoals Chief Information Officer (CIO) of Chief Technology Officer (CTO). Je kunt je ook specialiseren in een bepaald domein, zoals data management, IT-beveiliging of projectmanagement.
Werken als Informatiemanager 3 - DataJobs.nl
Opleiding en certificering voor Informatiemanagers
Om succesvol te zijn als Informatiemanager is het belangrijk om continu te investeren in je kennis en vaardigheden. Naast een relevante academische opleiding zijn er diverse certificeringen en cursussen beschikbaar die je kunnen helpen om je expertise op het gebied van informatiemanagement verder uit te breiden. Enkele populaire certificeringen en cursussen zijn:

Certified Information Systems Manager (CISM)

Deze certificering richt zich op het beheren, ontwerpen en beoordelen van informatiesystemen en -beveiliging.

Project Management Professional (PMP)

Deze certificering richt zich op projectmanagementvaardigheden, die nuttig kunnen zijn bij het implementeren van informatiemanagementstrategieën en -systemen.

ITIL Foundation

Deze certificering richt zich op de best practices voor IT-servicemanagement en kan waardevol zijn bij het beheren van informatiesystemen en -infrastructuren.
Werken als Informatiemanager 4 - DataJobs.nl
Door het volgen van deze cursussen en het behalen van certificeringen toon je aan potentiële werkgevers en klanten dat je over de nodige kennis en expertise beschikt om succesvol te zijn als Informatiemanager en bij te dragen aan de effectieve en efficiënte informatiestromen binnen hun organisaties.
Netwerken en brancheorganisaties

AIS of AIIM

Tenslotte is het belangrijk om actief betrokken te blijven bij de informatiemanagement community en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, best practices en trends op het gebied van informatiemanagement. Dit kan worden bereikt door lid te worden van brancheorganisaties, zoals de Association for Information Systems (AIS) of de Association for Information and Image Management (AIIM), het bijwonen van conferenties en seminars, en het opbouwen van een professioneel netwerk met andere Informatiemanagers en professionals in de industrie. Door actief betrokken te blijven, vergroot je niet alleen je kennis en vaardigheden, maar vergroot je ook je zichtbaarheid en kansen op carrièregroei binnen het vakgebied.

Online

Bovendien zijn er tal van online forums, LinkedIn-groepen en andere sociale mediaplatforms waar Informatiemanagers en professionals op het gebied van informatiemanagement ervaringen, kennis en inzichten kunnen delen. Deze platforms bieden ook mogelijkheden om te netwerken en contacten te leggen met gelijkgestemde professionals, wat kan leiden tot samenwerkingsmogelijkheden, het delen van best practices en toegang tot nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.
Werken als Informatiemanager 5 - DataJobs.nl
Impact en maatschappelijke relevantie
De functie van Informatiemanager speelt een cruciale rol in het vormgeven van de informatiearchitectuur van een organisatie en zorgt ervoor dat informatie effectief wordt beheerd en gebruikt. De impact van deze rol is significant: een effectieve informatiemanager kan organisaties helpen om sneller te innoveren, operationele efficiëntie te verbeteren en te voldoen aan regelgevende vereisten. Vanuit maatschappelijk perspectief draagt de Informatiemanager bij aan transparantie en datagestuurde besluitvorming, wat kan leiden tot beter beleid en dienstverlening voor het publiek. Ze waarborgen ook de veiligheid en privacy van gegevens, wat in deze digitale tijd van essentieel belang is voor het vertrouwen van het publiek en het beschermen van individuele rechten. Kortom, de Informatiemanager vormt een brug tussen technologie en organisatiedoelen, waardoor zowel bedrijven als de samenleving als geheel profiteren.
Case Study: De Rol van Informatiemanager

Achtergrond

Bij Multitech, een groeiend technologiebedrijf, was er behoefte aan betere stroomlijning en beheer van informatie. Met de groei van het bedrijf werden data en informatie verspreid over verschillende afdelingen en systemen, wat leidde tot inefficiëntie en inconsistentie.

De Uitdaging

De verschillende afdelingen van Multitech gebruikten diverse softwaretools en databases, waardoor er geen eenduidig beeld van de bedrijfsinformatie was. Dit leidde tot vertragingen bij besluitvorming, misverstanden tussen teams en gemiste kansen in de markt.

Actie door de Informatiemanager

Anna, aangesteld als Informatiemanager, voerde een grondige analyse uit van de huidige informatiesystemen. Ze werkte nauw samen met elk team om hun specifieke behoeften te begrijpen. Vervolgens implementeerde ze een geïntegreerd informatiemanagementsysteem dat zorgde voor consistentie, toegankelijkheid en veiligheid van bedrijfsinformatie.

Resultaat

Met de nieuwe systemen en procedures op hun plaats, ervoer Multitech een vlottere communicatie tussen teams, snellere besluitvorming en een betere reactie op marktkansen. Anna's rol als Informatiemanager was cruciaal in het transformeren van hoe het bedrijf met zijn data en informatie omging.
Werken als Informatiemanager 6 - DataJobs.nl
Vacatures voor Informatiemanagers
Bekijk hier alle actuele vacatures op DataJobs.nl