TNO

Werken als Data en Analytics Specialist bij TNO betekent werken op het snijvlak van technologie en samenleving. Bij TNO krijg je de kans om grote hoeveelheden data om te zetten in bruikbare inzichten die bijdragen aan de innovatieve oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen. Je speelt een cruciale rol in het toepassen van geavanceerde data-analyse en machine learning technieken in diverse sectoren zoals gezondheid, energie, industrie en defensie. Daarnaast werk je in een omgeving die continu innoveert en de nieuwste technologieën omarmt. Hier vertellen we je graag meer over.

Wil je meer weten over alle mogelijke beroepen in data en analytics? Bekijk dan hier onze uitgebreide beroepengids. Of ben je op zoek naar je droombaan in data en analytics? Bekijk dan hier alle actuele mogelijkheden.

Over TNO
TNO, ofwel de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek, is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie in Nederland. TNO richt zich op het toepassen van wetenschappelijk onderzoek om praktische innovaties te creëren die bedrijven en de samenleving helpen vooruitgaan. Door haar multidisciplinaire aanpak en sterke samenwerkingsverbanden, kan TNO innovatieve oplossingen ontwikkelen voor diverse sectoren, waaronder gezondheid, energie, industrie en defensie. Dit onderzoek leidt tot nieuwe producten, processen en diensten die bijdragen aan het welzijn en de economische groei van Nederland.
Analytics bij TNO - DataJobs.nl
Data en analytics bij TNO
Data en analytics zijn van cruciaal belang voor TNO in haar missie om innovatieve oplossingen te creëren. Door het gebruik van geavanceerde data-analyse technieken en machine learning, kan TNO grote hoeveelheden data analyseren en inzichten genereren die bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën en strategieën. Data en analytics stellen TNO in staat om onderzoeksvragen te beantwoorden, efficiëntie te verbeteren, risico's te beheersen en de impact van haar innovaties te evalueren. In een wereld waar data steeds belangrijker wordt, blijven data en analytics een belangrijke pijler in TNO's onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.
Uitdagingen voor data en analytics specialisten bij TNO
Data en analytics specialisten bij TNO worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen. Ze moeten in staat zijn om grote hoeveelheden complexe data te beheren en analyseren, vaak afkomstig uit verschillende bronnen en in diverse formaten. Daarnaast moeten ze de nieuwste technologieën en technieken bijhouden in een snel evoluerend veld. Bovendien moeten ze in staat zijn om hun inzichten op een duidelijke en begrijpelijke manier te communiceren aan verschillende stakeholders, waaronder onderzoekers, bedrijven en beleidsmakers. Deze uitdagingen vereisen een combinatie van technische expertise, strategisch denken en sterke communicatieve vaardigheden.
Data en analytics specialist TNO - DataJobs.nl
Cultuur
Werken bij TNO betekent deel uitmaken van een open en innovatieve cultuur. TNO waardeert de inbreng van iedere medewerker en stimuleert creativiteit en samenwerking. De organisatie hecht grote waarde aan diversiteit en inclusiviteit, ervan overtuigd zijnde dat deze bijdragen aan effectievere innovatie en probleemoplossing. Bij TNO wordt je aangemoedigd om ideeën uit te wisselen, kritisch te denken en samen te werken aan gemeenschappelijke doelen. TNO biedt ook uitgebreide mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, met de nadruk op continue leren en groei. Bovendien begrijpt TNO het belang van een goede balans tussen werk en privéleven, en biedt ze flexibele werkregelingen om dit te ondersteunen.
Werken in data en analytics bij TNO
Voorbeeld data en analytics project
Een voorbeeld van een concreet data en analytics project bij TNO is het "Smart Industry"-project. In dit project draait alles om digitalisering en de toepassing van geavanceerde technologieën in de industriële sector, ook wel bekend als de vierde industriële revolutie of Industrie 4.0. TNO's data en analytics teams spelen hier een centrale rol in. Een belangrijk onderdeel van het Smart Industry-project is bijvoorbeeld het ontwikkelen van een data-analyseplatform voor voorspellend onderhoud. In plaats van te wachten tot een machine kapot gaat en dan reparaties uit te voeren, streeft voorspellend onderhoud ernaar om te anticiperen op mogelijke storingen en onderhoudsinterventies uit te voeren voordat er problemen optreden. Dit wordt bereikt door het verzamelen en analyseren van grote hoeveelheden data van machines, waaronder operationele parameters, prestatiegegevens, omgevingscondities, enz.
Data en analytics bij TNO - DataJobs.nl
In dit project kunnen data scientists van TNO geavanceerde machine learning technieken gebruiken om patronen in de data te identificeren en voorspellende modellen te bouwen die in staat zijn om mogelijke storingen te voorspellen voordat ze optreden. Ondertussen zouden data engineers kunnen werken aan het ontwikkelen en onderhouden van het data-analyseplatform, het verzorgen van data-integratie, en het zorgen voor de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van de data. Ten slotte zouden data stewards ervoor zorgen dat alle datagerelateerde activiteiten voldoen aan de nodige data privacy en beveiligingsnormen. Dit project zou niet alleen de efficiëntie van onderhoudsactiviteiten kunnen verbeteren en de operationele kosten kunnen verlagen, maar het zou ook kunnen bijdragen aan het verbeteren van de betrouwbaarheid en duurzaamheid van de industriële sector. Het is een goed voorbeeld van hoe data en analytics kunnen worden toegepast om concrete problemen op te lossen en waarde te creëren in de praktijk.
Data en Analytics Functies bij TNO
Bij TNO zijn er verschillende functies die zich richten op data en analytics. Deze rollen variëren in technische expertise en hebben verschillende focusgebieden. Hier zijn enkele van de belangrijkste rollen:

Data Scientist

Data Scientists bij TNO gebruiken geavanceerde statistische technieken en machine learning algoritmen om patronen en trends in grote datasets te identificeren. Ze dragen bij aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen door het creëren van voorspellende modellen en inzichten.

Data Analist

Data Analisten bij TNO zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en analyseren van data. Ze leveren essentiële inzichten die helpen bij het beantwoorden van onderzoeksvragen en het nemen van strategische beslissingen.

Data Engineer

Data Engineers bij TNO ontwerpen, bouwen en onderhouden de data infrastructuren die data analyse mogelijk maken. Ze zorgen ervoor dat data efficiënt en veilig wordt opgeslagen en toegankelijk is voor analyse.

Data Steward

Data Stewards bij TNO zorgen voor de kwaliteit, integriteit en privacy van de data. Ze implementeren data managementbeleid en standaarden, en zorgen voor naleving van wet- en regelgeving op het gebied van data en privacy.

Business Intelligence Specialist

BI-specialisten bij TNO ontwikkelen en onderhouden BI-oplossingen die strategische besluitvorming ondersteunen. Ze werken nauw samen met onderzoeksteams en stakeholders om hun rapportagebehoeften te begrijpen en relevante oplossingen te leveren.

Machine Learning Engineer

Machine Learning Engineers bij TNO ontwikkelen en implementeren machine learning modellen. Ze werken nauw samen met data scientists om de modellen te optimaliseren en implementeren in verschillende toepassingsgebieden.
Data bij TNO - DataJobs.nl