Werken als HR Analytics Specialist

Een HR Analytics specialist analyseert personeelsdata om inzichten te verkrijgen die HR-beslissingen ondersteunen en de organisatieprestaties verbeteren. HR Analytics Specialist is een belangrijke rol binnen organisaties die de impact van HR-beleid en -praktijken op medewerkers en bedrijfsprestaties willen begrijpen. Deze professionals zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van HR-gerelateerde data om inzichten te verkrijgen en strategische beslissingen te ondersteunen. Het salaris van HR Analytics Specialisten kan variëren, afhankelijk van de industrie, functieomschrijving en vaardigheden.

Deze functie is gerelateerd aan de functies Business Analist, Web Analist en Sales Analist.

Een HR Analytics specialist wordt ook wel een People Analytics Specialist, HR Data Analyst of een Workforce Analytics Specialist genoemd.

Meer weten over alle mogelijke functies in data en analytics? Bekijk dan hier onze uitgebreide beroepengids. Voor alle actuele vacatures kijk hier.

HR Analytics Specialist - DataJobs.nl
Wat doet een HR Analytics Specialist
HR Analytics Specialisten zijn experts op het gebied van het analyseren en interpreteren van HR-data. Ze helpen organisaties bij het identificeren van trends, patronen en verbanden in HR-data, zoals verloop, betrokkenheid en prestaties, om zo de effectiviteit van HR-strategieën te meten en te verbeteren.
Werken als HR Analytics Specialist - DataJobs.nl

Hun taken omvatten onder meer:

 • Het verzamelen, opschonen en analyseren van HR-data.
 • Het ontwikkelen en bijhouden van HR-dashboards en rapporten.
 • Het identificeren van trends en patronen in HR-data om inzichten en aanbevelingen te genereren.
 • Het samenwerken met HR-teams en andere stakeholders om data-gedreven besluitvorming te ondersteunen.
 • Het evalueren van de effectiviteit van HR-initiatieven en het doen van aanbevelingen voor verbetering.
 • Het ontwikkelen van voorspellende modellen om toekomstige HR-uitdagingen en kansen te identificeren.
Functieprofiel van een HR Analytics Specialist

Een typisch functieprofiel van een HR Analytics Specialist omvat:

 • Een relevante academische opleiding, zoals human resources, bedrijfskunde, psychologie, sociologie, statistiek of een gerelateerd vakgebied.
 • Ervaring met het werken met HR-data en het gebruik van statistische analysemethoden.
 • Kennis van HR-processen, -systemen en -wetgeving.
 • Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, om complexe HR-datakwesties op een begrijpelijke manier uit te leggen aan verschillende belanghebbenden.
 • Kennis van en ervaring met verschillende data-analysetools, zoals Excel, R, Python of SAS.
Welke tools gebruikt een HR Analytics Specialist

HRIS (Human Resources Information System)

Dit zijn software systemen ontworpen om HR-gerelateerde gegevens te beheren. Bekende voorbeelden zijn Workday, SAP SuccessFactors en BambooHR. Deze tools helpen bij het beheren van werknemersgegevens, salarisadministratie, voordelen, werving, en meer.

Survey Tools

HR Analytics Specialisten gebruiken enquête-instrumenten zoals SurveyMonkey, Qualtrics of Google Forms om werknemersfeedback en -inzichten te verzamelen.

Data Visualisatie Tools

Tools zoals Tableau, Power BI, Looker of Qlik zijn nuttig voor het creëren van visuele datarapporten en dashboards. Ze helpen om complexe gegevens te vertalen in gemakkelijk te begrijpen grafieken en diagrammen.

Data Analytics Software

Voor diepgaande data-analyse en -modellering kunnen HR Analytics Specialisten geavanceerde data-analyse software zoals R, Python of SPSS gebruiken.

Data Warehousing

Tools zoals Google BigQuery, Amazon Redshift of Snowflake kunnen gebruikt worden om grote hoeveelheden HR-data te beheren en te analyseren.

Project Management Tools

HR Analytics Specialisten kunnen ook gebruik maken van projectmanagementtools zoals Trello, Asana, of Jira om hun werk te organiseren en te coördineren.

Excel/Google Sheets

Ondanks de beschikbaarheid van gespecialiseerde tools, blijven Excel en Google Sheets belangrijke instrumenten voor HR Analytics. Ze zijn vooral handig voor kleinere dataverwerkingstaken en ad hoc analyses.
Werken als HR Analytics Specialist 2 - DataJobs.nl
Een dag in het leven van een HR Analytics Specialist
Een HR Analytics Specialist begint de dag vaak met het controleren van dashboards en rapportages om inzicht te krijgen in actuele personeelstrends en -statistieken. Door middel van geavanceerde data-analysemethoden duiken ze dieper in de gegevens om patronen te identificeren, zoals verloop, betrokkenheid of opleidingsbehoeften. Ze werken nauw samen met HR-teams om hun bevindingen te delen en adviseren over datagedreven beslissingen voor personeelsmanagement. Veel van hun tijd wordt besteed aan het opschonen, verwerken en analyseren van personeelsgegevens. Daarnaast nemen ze deel aan vergaderingen om nieuwe analytische projecten te plannen of om huidige strategieën bij te stellen op basis van hun inzichten. Voortdurende professionele ontwikkeling is essentieel; ze blijven op de hoogte van de nieuwste tools en technieken in hun vakgebied.
Wat verdient een HR Analytics Specialist
Een HR Analytics Specialist met enkele jaren ervaring kan een salaris verwachten tussen de € 4.000,- en € 5.500,- per maand, met maxima rond € 7.000,-.
Werken als HR Analytics Specialist 3 - DataJobs.nl
Carrièrepad en groeimogelijkheden als HR Analytics Specialist
Een carrière als HR Analytics Specialist biedt tal van groeimogelijkheden. Naarmate je ervaring opdoet en je expertise op het gebied van HR-data-analyse verder ontwikkelt, kun je doorgroeien naar meer senior of leidinggevende functies, zoals HR Analytics Manager, HR Business Partner of Head of People Analytics. Je kunt je ook specialiseren in een bepaalde HR-domein, zoals talentmanagement, diversiteit en inclusie, of arbeidsrelaties.
Opleiding en certificering voor HR Analytics Specialisten
Om succesvol te zijn als HR Analytics Specialist, is het belangrijk om continu te investeren in je kennis en vaardigheden. Naast een relevante academische opleiding, zijn er diverse certificeringen en cursussen beschikbaar die je kunnen helpen om je expertise op het gebied van HR-analytics verder uit te breiden. Enkele populaire certificeringen en cursussen zijn:

HR Analytics Professional Certificate

Deze certificering richt zich op de methoden, tools en technieken die nodig zijn om HR-data effectief te analyseren en te interpreteren.

People Analytics Certificate

Deze certificering richt zich op het gebruik van analytics om de impact van HR-initiatieven op medewerkers en bedrijfsresultaten te meten en te verbeteren.

Certified Talent Management Analyst

Deze certificering richt zich op het gebruik van data-analyse om talentmanagementprocessen, zoals werving, selectie en ontwikkeling, te optimaliseren.
Werken als HR Analytics Specialist 4 - DataJobs.nl
Door het volgen van deze cursussen en het behalen van certificeringen, toon je aan potentiële werkgevers en klanten dat je over de nodige kennis en expertise beschikt om succesvol te zijn als HR Analytics Specialist en bij te dragen aan de effectiviteit van HR-strategieën en -initiatieven binnen hun organisatie.
Netwerken en brancheorganisaties

Brancheorganisaties

Tenslotte is het belangrijk om actief betrokken te blijven bij de HR-analytics community en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, best practices en trends op het gebied van HR-data-analyse. Dit kan worden bereikt door lid te worden van brancheorganisaties, zoals de Society for Human Resource Management (SHRM) of de HR Metrics & Analytics Association, het bijwonen van conferenties en seminars, en het opbouwen van een professioneel netwerk met andere HR Analytics Specialisten en professionals in de industrie. Door actief betrokken te blijven, vergroot je niet alleen je kennis en vaardigheden, maar vergroot je ook je zichtbaarheid en kansen op carrièregroei binnen het vakgebied.

Online

Bovendien zijn er tal van online forums, LinkedIn-groepen en andere sociale mediaplatforms waar HR Analytics Specialisten en professionals op het gebied van HR-data-analyse ervaringen, kennis en inzichten kunnen delen. Deze platforms bieden ook mogelijkheden om te netwerken en contacten te leggen met gelijkgestemde professionals, wat kan leiden tot samenwerkingsmogelijkheden, het delen van best practices en toegang tot nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.
Werken als HR Analytics Specialist 5 - DataJobs.nl
Impact en maatschappelijke relevantie
De HR Analytics Specialist speelt een cruciale rol in het optimaliseren van personeelsmanagement, wat directe gevolgen heeft voor het welzijn van medewerkers en de algemene prestaties van een organisatie. Door data-analyse kunnen bedrijven beter begrijpen hoe ze hun werknemers kunnen aantrekken, behouden en motiveren, wat leidt tot een tevreden, productieve en diverse workforce. De maatschappelijke relevantie ligt in het vermogen om werkomgevingen te creëren die rechtvaardig, inclusief en bevorderlijk zijn voor groei. Een effectief HR-analyticsprogramma kan bijdragen aan het verminderen van discriminatie, het bevorderen van gelijkheid en het waarborgen van een positieve bedrijfscultuur. Bovendien, in een wereld waar talent essentieel is voor concurrentievermogen, zorgt de HR Analytics Specialist ervoor dat organisaties hun menselijk kapitaal optimaal benutten, wat weer bijdraagt aan economische groei en maatschappelijke welvaart.
Werken als HR Analytics Specialist 6 - DataJobs.nl
Case Study: HR Analytics Specialist bij TechCorp

De rol van HR Analytics Specialist

Bij TechCorp, een snelgroeiend technologiebedrijf met meer dan 10.000 medewerkers wereldwijd, was het behoud van talent een groeiend probleem. Hoewel het bedrijf concurrerende salarissen en voordelen bood, verlieten veel jonge professionals de onderneming binnen twee jaar na indiensttreding.

Diepgaande Data-analyse

Een HR Analytics Specialist werd aangesteld om dit probleem te onderzoeken. Door het analyseren van medewerkersgegevens identificeerde de specialist patronen in vertrek: jonge professionals in bepaalde teams hadden een hoger verloop. Dieper gravend ontdekte de specialist dat deze teams vaker overuren maakten en minder toegang hadden tot mentorship of training.

Interventies en Resultaten

Met deze inzichten ontwikkelde HR gerichte interventies: implementatie van een mentorprogramma, herziening van werklasten, en introductie van flexibele werktijden. Binnen een jaar zag TechCorp een daling van 15% in het verloop onder jonge professionals, wat aantoonde dat de inzichten en aanbevelingen van de HR Analytics Specialist directe, positieve impact hadden op de organisatie.
Vacatures voor HR Analytics Specialisten
Bekijk hier alle actuele vacatures op DataJobs.nl