Werken als Data Quality Specialist

Een Data Quality Specialist zorgt voor het waarborgen, verbeteren en onderhouden van de kwaliteit en nauwkeurigheid van gegevens binnen een organisatie. Data Quality Specialist is een essentiële rol binnen organisaties die zich bezighouden met het beheren, analyseren en optimaliseren van gegevens. Afhankelijk van de industrie, functieomschrijving en vaardigheden kan het salaris van Data Quality Specialists sterk variëren.

Deze functie is gerelateerd aan de functies Data Governance Specialist, Data Steward en Data Management Specialist.

Meer weten over alle mogelijke functies in data en analytics? Bekijk dan hier onze uitgebreide beroepengids. Voor alle actuele vacatures kijk hier.

Data Quality Specialist - DataJobs.nl
Wat doet een Data Quality Specialist
Data Quality Specialists zijn experts op het gebied van gegevenskwaliteit en -beheer. Ze zorgen ervoor dat organisaties beschikken over accurate en betrouwbare data om weloverwogen beslissingen te nemen.
Werken als Data Quality Specialist - DataJobs.nl

Hun taken omvatten onder meer:

 • Het ontwikkelen en implementeren van datakwaliteitsbeleid en -procedures om de kwaliteit van gegevens te waarborgen.
 • Het identificeren en oplossen van datakwaliteitsproblemen, zoals inconsistenties, duplicaten en ontbrekende gegevens.
 • Het samenwerken met andere afdelingen om gegevenskwaliteit te integreren in alle processen en systemen.
 • Het opstellen van rapporten en analyses om de kwaliteit van gegevens te monitoren en mogelijkheden voor verbeteringen te identificeren.
 • Het trainen en begeleiden van medewerkers in het gebruik van 'tools voor gegevenskwaliteit' en 'best practices'.
Werken als Data Quality Specialist - DataJobs.nl
Functieprofiel van een Data Quality Specialist

Een typisch functieprofiel van een Data Quality Specialist omvat:

 • Een relevante academische opleiding, zoals informatica, data science, bedrijfskunde of een gerelateerd vakgebied.
 • Ervaring met gegevensbeheer, -kwaliteit en -analyse.
 • Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, om complexe kwesties die betrekking hebben op data kwaliteit op een begrijpelijke manier uit te leggen aan verschillende belanghebbenden.
 • Kennis van datakwaliteit tools, zoals data profiling, data cleansing en data matching.
 • Ervaring met projectmanagement en het leiden van multidisciplinaire teams.
Welke tools gebruikt een Data Quality Specialist

Data cleaning tools

Hieronder vallen tools zoals Trifacta, OpenRefine, en Data Ladder. Deze tools helpen bij het opschonen van data door het verwijderen van duplicaten, het corrigeren van inconsistenties, en het invullen van ontbrekende waarden.

Data profiling tools

Data profiling tools zoals Ataccama, Informatica Data Explorer, en IBM InfoSphere Information Analyzer worden gebruikt om de data beter te begrijpen en te analyseren. Ze helpen bij het identificeren van patronen, afwijkingen, en relaties in de data.

Data quality management tools (DQM)

DQM-tools zoals Informatica Data Quality, IBM InfoSphere QualityStage, en Talend Data Quality helpen bij het beheren van de algehele kwaliteit van data. Ze ondersteunen functies zoals data governance, data stewardship, en master data management.

Database management systems (DBMS)

Dit kunnen SQL-gebaseerde systemen zijn zoals MySQL, PostgreSQL, of Oracle, of NoSQL-systemen zoals MongoDB of Cassandra. Ze worden gebruikt om data te verzamelen, op te slaan, te beheren en te manipuleren.

Data visualisatie tools

Deze tools, zoals Tableau, Power BI, of Looker, worden gebruikt om de data op een visueel aantrekkelijke manier te presenteren.

Programmeertalen voor data analyse

Talen zoals Python (met libraries zoals Pandas, NumPy, Matplotlib) en R (met packages zoals dplyr, ggplot2) worden vaak gebruikt voor data-analyse en data-opschoning.
Werken als Data Quality Specialist 2 - DataJobs.nl
Een dag in het leven van een Data Quality Specialist
Een Data Quality Specialist begint zijn dag vaak met het controleren van de laatste data-integriteitsrapporten. Deze rapporten geven inzicht in de nauwkeurigheid, consistentie, tijdigheid en volledigheid van de gegevens binnen een organisatie. Met behulp van gespecialiseerde softwaretools identificeert hij problemen of inconsistenties. Na deze controle overlegt hij met data-analisten en -ingenieurs over eventuele aangetroffen problemen en werkt hij samen aan oplossingen. Gedurende de dag voert hij ook validatiechecks uit op nieuwe data en werkt hij aan de implementatie van datamanagementprotocollen. Daarnaast is hij betrokken bij projecten om de datakwaliteit te verbeteren en biedt hij trainingen om het bewustzijn over datakwaliteit binnen de organisatie te vergroten. Elk project biedt zijn eigen unieke uitdagingen, waardoor de rol dynamisch en essentieel blijft voor de waarborging van de datakwaliteit.
Wat verdient een Data Quality Specialist?
Een Data Quality Specialist met enkele jaren ervaring kan een salaris verwachten tussen de € 4.000,- en € 6.500,- per maand, met maxima rond € 7.500,-.
Carrièrepad en groeimogelijkheden als Data Quality Specialist
Een carrière als Data Quality Specialist biedt tal van groeimogelijkheden. Naarmate je ervaring opdoet en je expertise op het gebied van gegevenskwaliteit verder ontwikkelt, kun je doorgroeien naar meer senior of leidinggevende functies, zoals Data Quality Manager of Chief Data Officer. Je kunt er ook voor kiezen om je te specialiseren in een bepaalde industrie of sector, zoals de gezondheidszorg, financiële dienstverlening of technologie. Naast het opbouwen van een succesvolle carrière binnen een organisatie, kunnen Data Quality Specialists ook als zelfstandig consultant of adviseur werken, waarbij ze hun expertise aanbieden aan verschillende klanten en bedrijven. Dit kan zorgen voor een grotere flexibiliteit en diversiteit in werkzaamheden.
Werken als Data Quality Specialist 3 - DataJobs.nl
Opleiding en certificering voor Data Quality Specialists
Om succesvol te zijn als Data Quality Specialist, is het belangrijk om continu te investeren in je kennis en vaardigheden. Naast een relevante academische opleiding, zijn er diverse certificeringen en cursussen beschikbaar die je kunnen helpen om je expertise op het gebied van gegevenskwaliteit en -beheer verder uit te breiden. Enkele populaire certificeringen en cursussen zijn:

Certified Data Management Professional (CDMP)

Aangeboden door DAMA International, is deze certificering gericht op het bieden van uitgebreide kennis over gegevensbeheer, -kwaliteit en -best practices.

IQCP - Information Quality Certified Professional

Aangeboden door de International Association for Information and Data Quality (IAIDQ), richt deze certificering zich op het bieden van de vaardigheden en kennis die nodig zijn om een effectief datakwaliteitsprogramma te ontwikkelen en beheren binnen een organisatie.

Certified Information Quality Professional (CIQP)

Deze certificering, ook aangeboden door IAIDQ, richt zich op de technische aspecten van gegevenskwaliteit, zoals data profiling, data cleansing en data matching.
Werken als Data Quality Specialist 4 - DataJobs.nl
Door het volgen van deze cursussen en het behalen van certificeringen, toon je aan potentiële werkgevers en klanten dat je over de nodige kennis en expertise beschikt om succesvol te zijn als Data Quality Specialist en bij te dragen aan het waarborgen van de kwaliteit van gegevens binnen hun organisatie.
Netwerken en brancheorganisaties

DAMA en IAIDQ

Tenslotte is het belangrijk om actief betrokken te blijven bij de datakwaliteit community en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, best practices en trends op het gebied van gegevenskwaliteit en -beheer. Dit kan worden bereikt door lid te worden van brancheorganisaties, zoals DAMA International en IAIDQ, het bijwonen van conferenties en seminars, en het opbouwen van een professioneel netwerk met andere Data Quality Specialists en professionals in de industrie. Door actief betrokken te blijven, vergroot je niet alleen je kennis en vaardigheden, maar vergroot je ook je zichtbaarheid en kansen op carrièregroei binnen het vakgebied.

Online

Bovendien zijn er tal van online forums, LinkedIn-groepen en andere sociale mediaplatforms waar Data Quality Specialists en professionals op het gebied van gegevenskwaliteit ervaringen, kennis en inzichten kunnen delen. Deze platforms bieden ook mogelijkheden om te netwerken en contacten te leggen met gelijkgestemde professionals, wat kan leiden tot samenwerkingsmogelijkheden, het delen van best practices en toegang tot nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.
Werken als Data Quality Specialist 5 - DataJobs.nl
Impact en maatschappelijke relevantie
Een Data Quality Specialist speelt een cruciale rol in de waarborging van de integriteit en betrouwbaarheid van data, wat essentieel is in het hedendaagse datagedreven tijdperk. Hun werk heeft directe impact op besluitvormingsprocessen binnen organisaties. Foutieve of misleidende data kan leiden tot verkeerde zakelijke beslissingen, financiële verliezen en in sommige sectoren zelfs tot risico's voor de volksgezondheid. Op maatschappelijk vlak zorgt een goede datakwaliteit ervoor dat bijvoorbeeld overheidsinstanties beter beleid kunnen maken, medische instellingen accuratere diagnoses kunnen stellen en bedrijven duurzamere keuzes maken. Door de betrouwbaarheid van data te garanderen, draagt de Data Quality Specialist bij aan transparantie, vertrouwen en de algehele effectiviteit van datagedreven initiatieven in de samenleving.
Case Study: De Invloed van een Data Quality Specialist

Achtergrond

Bij HealthInno, een innovatief bedrijf in de gezondheidstechnologie, was de kwaliteit en consistentie van data altijd een uitdaging. Gezien de vitale aard van hun producten was accurate, betrouwbare data essentieel om niet alleen de efficiëntie te waarborgen maar ook om te voldoen aan strenge regelgevingsnormen.

De Uitdaging

Het verzamelen van data uit diverse bronnen, waaronder IoT-apparaten en externe partners, leidde tot een veelvoud aan dataformats en -kwaliteit. Hierdoor werden analyses bemoeilijkt en waren innovaties op basis van deze data niet altijd betrouwbaar, wat risico’s met zich meebracht voor productontwikkeling en patiëntveiligheid.

Actie door de Data Quality Specialist

Joris, aangesteld als Data Quality Specialist, bracht allereerst de verschillende datatypes en -bronnen in kaart. Hij implementeerde vervolgens een uitgebreid datakwaliteitsmanagement systeem dat niet alleen de consistentie en accuraatheid van de data verzekerde, maar ook zorgde voor een naadloze integratie van data uit diverse bronnen. Bovendien ontwikkelde hij richtlijnen en trainingen voor medewerkers om het belang en de methoden van datakwaliteitsbeheer te benadrukken.

Resultaat

De acties van Joris transformeerden de wijze waarop HealthInno met data omging, wat resulteerde in robuustere, betrouwbaardere analyses en productontwikkeling. Met een gestandaardiseerde, kwalitatief hoogwaardige dataset kon het bedrijf sneller en met meer vertrouwen innoveren, terwijl het ook voldoet aan de regelgevingsnormen en de veiligheid van de patiënt waarborgt. Zijn rol bevestigde de noodzaak van gespecialiseerde datakwaliteitsrollen in het digitale tijdperk.
Werken als Data Quality Specialist 6 - DataJobs.nl
Vacatures voor Data Quality Specialisten
Bekijk hier actuele vacatures voor Data Quality Specialisten op DataJobs.nl