Werken als Data Integratie Specialist

Een Data Integratie Specialist ontwerpt en implementeert oplossingen om verschillende databronnen samen te voegen en te optimaliseren voor analyse en bedrijfsprocessen. Deze professionals zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen, implementeren en onderhouden van data-integratieprocessen om de beschikbaarheid, kwaliteit en consistentie van data te waarborgen. Het salaris van Data Integratie Specialisten kan variëren, afhankelijk van de industrie, functieomschrijving en vaardigheden.

Deze functie is gerelateerd aan de functies Data Engineer, ETL Developer en Data Architect.

Meer weten over alle mogelijke functies in data en analytics? Bekijk dan hier onze uitgebreide beroepengids. Voor alle actuele vacatures kijk hier.

Data Integratie Specialist - DataJobs.nl
Wat doet een Data Integratie Specialist
Data Integratie Specialisten zijn experts in het combineren en harmoniseren van data uit verschillende bronnen, zoals databases, API's en bestanden. Ze helpen organisaties bij het oplossen van data-uitdagingen, het verbeteren van de datakwaliteit en het ondersteunen van data-gedreven besluitvorming.

Hun taken omvatten onder meer:

 • Het ontwerpen en implementeren van data-integratieprocessen en -oplossingen.
 • Het waarborgen van de kwaliteit, consistentie en beschikbaarheid van geïntegreerde data.
 • Het samenwerken met data-analisten, data scientists en andere belanghebbenden om data-integratiebehoeften te identificeren en op te lossen.
 • Het documenteren en onderhouden van data-integratieprocessen en -procedures.
 • Het monitoren en optimaliseren van de prestaties van data-integratieprocessen.
 • Het identificeren en implementeren van best practices op het gebied van data-integratie.
Werken als Data Integratie Specialist - DataJobs.nl
Functieprofiel van een Data Integratie Specialist

Een typisch functieprofiel van een Data Integratie Specialist omvat:

 • Een relevante academische opleiding, zoals informatica, data-engineering, bedrijfsinformatiesystemen of een gerelateerd vakgebied.
 • Ervaring met data-integratietechnieken, -tools en -methoden, zoals ETL (Extract, Transform, Load), API's en datawarehouses.
 • Kennis van databasesystemen, zoals SQL, NoSQL en big data-platforms.
 • Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, om complexe data-integratiekwesties uit te leggen aan verschillende belanghebbenden.
 • Kennis van en ervaring met verschillende programmeertalen, zoals Python, Java of Scala.
Welke tools gebruikt een Data Integratie Specialist

Extract, Transform, Load (ETL) Tools

ETL-tools zijn essentieel voor het verplaatsen en transformeren van data tussen verschillende databases. Ze stellen gebruikers in staat om data te extraheren uit verschillende bronnen, deze te transformeren in een bruikbaar formaat en vervolgens in een doeldatabase te laden. Populaire ETL-tools zijn Informatica PowerCenter, Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS), IBM InfoSphere DataStage en Talend.

Data Virtualisatie Software

Deze tools maken een abstracte laag die het mogelijk maakt om data uit verschillende bronnen te verzamelen en te integreren zonder deze fysiek te verplaatsen. Denodo en Cisco Data Virtualization zijn bekende tools in deze categorie.

API's

API's (Application Programming Interfaces) zijn van cruciaal belang voor het verzamelen van data uit diverse bronnen zoals sociale media, cloudopslag en externe databases. De data-integratiespecialist moet bekwaam zijn in het werken met REST en SOAP API's.

Databases

Kennis van databases zoals SQL Server, MySQL, Oracle, en NoSQL-databases zoals MongoDB en Cassandra is essentieel. Data-integratiespecialisten moeten ook vertrouwd zijn met cloud-gebaseerde databasesystemen zoals Google BigQuery en Amazon Redshift.

Data Mapping Tools

Deze tools helpen bij het in kaart brengen van data-elementen van de bron naar de doeldatabase en zijn van vitaal belang bij het verzekeren van de consistentie en nauwkeurigheid van de geïntegreerde data.

Data Kwaliteits Tools

Deze tools helpen bij het verifiëren en handhaven van de kwaliteit van de geïntegreerde data. Voorbeelden zijn Trillium Software, Informatica Data Quality en IBM InfoSphere QualityStage.

Scripting en Programmeertalen

Kennis van talen zoals Python, Java, R en SQL is nuttig voor het aanpassen van data-extractie, transformatie en laadprocessen.

Data Governance Tools

Data Governance tools zoals Collibra en Informatica Axon helpen bij het beheren van data-assets, beleidslijnen en procedures om ervoor te zorgen dat de geïntegreerde data voldoet aan de regelgeving en normen van de organisatie.
Werken als Data Integratie Specialist 2 - DataJobs.nl
Een dag in het leven van een Data Integratie Specialist
Een Data Integratie Specialist werkt dagelijks aan het samenbrengen van data uit diverse bronnen om een naadloze datastroom te creëren voor analyse en rapportage. Beginnend met het identificeren van de benodigde databronnen, werkt de specialist samen met stakeholders om de data-eisen te begrijpen. Hij of zij ontwerpt en implementeert vervolgens integratieprocessen, vaak met behulp van ETL-tools (Extract, Transform, Load). Gedurende de dag controleert de specialist de gegevensstromen op eventuele storingen of inconsistenties en lost deze op. Het optimaliseren van de datatransportprestaties, waarborgen van datakwaliteit en documenteren van integratieprocessen zijn ook essentiële taken. Samenwerking met data-analisten, -engineers en -architecten is frequent, om te verzekeren dat de geïntegreerde data voldoet aan bedrijfsbehoeften en -standaarden.
Wat verdient een Data Integratie Specialist
Een Data Integratie Specialist met enkele jaren ervaring kan een salaris verwachten tussen de € 4.500,- en € 6.000,- per maand, met maxima rond € 7.500,-.
Carrièrepad en groeimogelijkheden als Data Integratie Specialist
Een carrière als Data Integratie Specialist biedt tal van groeimogelijkheden. Naarmate je ervaring opdoet en je expertise op het gebied van data-integratie verder ontwikkelt, kun je doorgroeien naar meer senior of leidinggevende functies, zoals Data Integratie Architect, Data Engineering Manager of Head of Data Integration. Je kunt je ook specialiseren in een bepaalde industrie of technologie, zoals big data, cloud computing of real-time data-integratie.
Werken als Data Integratie Specialist 3 - DataJobs.nl
Opleiding en certificering voor Data Integratie Specialisten
Om succesvol te zijn als Data Integratie Specialist, is het belangrijk om continu te investeren in je kennis en vaardigheden. Naast een relevante academische opleiding, zijn er diverse certificeringen en cursussen beschikbaar die je kunnen helpen om je expertise op het gebied van data-integratie verder uit te breiden. Enkele populaire certificeringen en cursussen zijn:

Data Integration Professional Certificate

Deze certificering richt zich op de methoden, tools en technieken die nodig zijn om data effectief te integreren en te harmoniseren.

Certified Data Engineer

Deze certificering richt zich op het ontwerp, de implementatie en het onderhoud van data-integratieprocessen en -oplossingen.

Big Data Integration Specialist

Deze certificering richt zich op het gebruik van big data-technologieën en -platforms voor geavanceerde data-integratie uitdagingen.
Werken als Data Integratie Specialist 4 - DataJobs.nl
Door het volgen van deze cursussen en het behalen van certificeringen, toon je aan potentiële werkgevers en klanten dat je over de nodige kennis en expertise beschikt om succesvol te zijn als Data Integratie Specialist en bij te dragen aan de datakwaliteit en data-gedreven besluitvorming binnen hun organisatie.
Netwerken en brancheorganisaties

DAMA of IAIDQ

Tot slot is het belangrijk om actief betrokken te blijven bij de data-integratie community en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, best practices en trends op het gebied van data-integratie. Dit kan worden bereikt door lid te worden van brancheorganisaties, zoals de Data Management Association (DAMA) of de International Association for Information and Data Quality (IAIDQ), het bijwonen van conferenties en seminars, en het opbouwen van een professioneel netwerk met andere Data Integratie Specialisten en professionals in de industrie.
Werken als Data Integratie Specialist 5 - DataJobs.nl
Impact en maatschappelijke relevantie
Een Data Integratie Specialist speelt een cruciale rol in het hedendaagse datagestuurde landschap. In een wereld waar informatie verspreid is over verschillende systemen en platformen, zorgen zij voor de naadloze integratie van deze data, wat essentieel is voor coherent en efficiënt datagebruik. Hun werk heeft directe impact op organisaties door hen in staat te stellen geïnformeerde beslissingen te nemen op basis van een volledig en geïntegreerd databeeld. Maatschappelijk gezien draagt hun expertise bij aan innovaties in sectoren zoals gezondheidszorg, energie, en openbaar bestuur, waar geïntegreerde data kan leiden tot betere dienstverlening, efficiënter resourcebeheer en verbeterde beleidsvorming. Zonder de vaardigheden van een Data Integratie Specialist zouden veel data-gedreven inzichten en verbeteringen niet gerealiseerd kunnen worden.
Case Study: De Rol van Data Integratie Specialist

Achtergrond

Bij FoodCorp, een internationaal opererende voedselproducent, ontstond door meerdere overnames een complex landschap van verschillende data-infrastructuren en -bronnen. Het ontbrak aan een centraal en geïntegreerd zicht op bedrijfskritische data, waardoor geïnformeerde besluitvorming een uitdaging werd.

De Uitdaging

Met verschillende systemen voor voorraadbeheer, klantrelaties en productie in gebruik bij diverse dochterondernemingen, was het creëren van een uniform, betrouwbaar en tijdig overzicht van de operationele data een enorme uitdaging. Deze gefragmenteerde data-infrastructuur hinderde het bedrijf bij het snel reageren op marktveranderingen en risico's.

Actie door de Data Integratie Specialist

Jasper, als Data Integratie Specialist, werd aangesteld om een geïntegreerde data-omgeving te creëren. Hij analyseerde de diverse datasystemen, identificeerde kerninformatiebronnen en -stromen, en ontwikkelde een plan voor data-integratie. Door gebruik te maken van ETL-processen en API’s, wist Jasper data uit verschillende bronnen te consolideren in een centraal datawarehouse, terwijl hij de integriteit en accuraatheid van de data waarborgde.

Resultaat

De gecentraliseerde en geïntegreerde data-infrastructuur stelde FoodCorp in staat om realtime inzichten te verwerven in bedrijfskritische processen, wat leidde tot meer gefundeerde besluitvorming en een verhoogde operationele efficiëntie. Jasper’s expertise in data-integratie speelde een sleutelrol in het overbruggen van informatiesilo’s en het mogelijk maken van een datagedreven aanpak binnen de organisatie.
Werken als Data Integratie Specialist 6 - DataJobs.nl
Vacatures voor Data Integratie Specialisten
Bekijk hier alle actuele vacatures op DataJobs.nl