Werken als Risk Analist

Een risk analist evalueert en voorspelt financiële risico’s om bedrijven te helpen beslissingen te nemen die financiële verliezen minimaliseren. Een risk analist is een cruciale rol binnen organisaties die zich bezighouden met het identificeren, evalueren en beheren van potentiële risico’s die de bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden. Het salaris van Risk Analisten kan variëren, afhankelijk van de industrie, functieomschrijving en vaardigheden.

Deze functie is gerelateerd aan de functies CDD Analist, Fraud Analyst en Predictive Analyst.

Meer weten over alle mogelijke functies in data en analytics? Bekijk dan hier onze uitgebreide beroepengids. Voor alle actuele vacatures kijk hier.

Risk Analist - DataJobs.nl
Wat doet een Risk Analist
Risk Analisten zijn experts op het gebied van risicobeoordeling en -management. Ze helpen organisaties bij het identificeren, analyseren en beheren van potentiële bedreigingen en risico's voor de bedrijfsvoering.

Hun taken omvatten onder meer:

 • Het identificeren en evalueren van potentiële risico's in de organisatie.
 • Het ontwikkelen en implementeren van risicomanagement-strategieën en -processen.
 • Het monitoren en analyseren van risicoprestatiemetingen en het identificeren van verbetermogelijkheden.
 • Het samenwerken met verschillende afdelingen om risicomanagement praktijken te integreren in de bedrijfsprocessen.
 • Het communiceren van risicobeoordelingen en aanbevelingen aan belanghebbenden en het management.
 • Het bieden van training en ondersteuning aan medewerkers met betrekking tot risicomanagement-praktijken en -tools.
Werken als Risk Analist - DataJobs.nl
Functieprofiel van een Risk Analist

Een typisch functieprofiel van een Risk Analist omvat:

 • Een relevante academische opleiding, zoals bedrijfskunde, economie, financiën, statistiek of een gerelateerd vakgebied.
 • Ervaring met risicomanagement, financiële analyse of gerelateerde disciplines.
 • Kennis van risicomanagement-processen, -beleid en -technologieën.
 • Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, om complexe risicokwesties op een begrijpelijke manier uit te leggen aan verschillende belanghebbenden.
 • Kennis van en ervaring met verschillende risicomanagement-tools, zoals risk analytics software, risico-indicatoren en risicobeoordelingsmodellen.
Welke tools gebruikt een Risk Analist

Risicomodelleersoftware

Risk Analisten gebruiken speciale software zoals @RISK, RiskLens of SAS voor risicomodellering. Deze tools helpen bij het analyseren van onzekerheden en risico's binnen diverse scenario’s, door het gebruik van technieken zoals Monte Carlo-simulatie.

Data-analyse Tools

Tools zoals R, Python en MATLAB zijn essentieel voor Risk Analisten om data te onderzoeken, analyseren en modelleren. Deze programmeringstalen bieden een brede reeks statistische en wiskundige functies die nuttig zijn voor het analyseren van financiële gegevens en het opbouwen van voorspellingsmodellen.

Data Visualisatie Software

Het visualiseren van risico's en onzekerheden wordt vergemakkelijkt door tools zoals Tableau, Power BI en Qlik, welke in staat zijn om complexe data te transformeren in inzichtelijke, visuele rapporten en dashboards die besluitvorming ondersteunen.

Financiële Analyse Tools

Software zoals Excel, Stata en SPSS zijn ook belangrijk voor het uitvoeren van financiële analyses, het ontwikkelen van voorspellende modellen en het uitvoeren van verschillende soorten regressieanalyses om mogelijke financiële uitkomsten te begrijpen.

Cybersecurity Tools

Aangezien cyber-risico's een belangrijk aandachtsgebied zijn binnen risicoanalyse, gebruiken Risk Analisten cybersecurity tools zoals RSA Archer, MetricStream, of ServiceNow om digitale risico's en compliance te beheren.

Regelgevings- en Compliance Software

Tools zoals Wolters Kluwer, Thomson Reuters, of LexisNexis kunnen worden ingezet om bij te blijven met de constant veranderende regelgeving en compliance-eisen binnen de financiële sector.

Databeheer en Data Warehousing

Het opslaan, beheren en analyseren van grote datasets is cruciaal in risicoanalyse. Hiervoor kunnen Risk Analisten data warehousing oplossingen zoals Amazon Redshift, Google BigQuery of Snowflake gebruiken.

Projectmanagementsoftware

Om projecten en analyses efficiënt te beheren, maken Risk Analisten gebruik van projectmanagementtools zoals Jira, Asana, of MS Project om hun werk te plannen, bij te houden en te coördineren met andere afdelingen.

Excel/Google Sheets

Net zoals in vele andere domeinen, blijft Excel, met zijn geavanceerde formules en pivot tables, en Google Sheets een essentiële tool voor Risk Analisten voor het uitvoeren van snelle analyses, het bouwen van modellen en het presenteren van gegevens op een toegankelijke manier.
Werken als Risk Analist 2 - DataJobs.nl
Een dag in het leven van een Risk Analist
Een Risk Analist start de dag met het doorlopen van de meest recente gegevens en rapportages om eventuele nieuwe of veranderende risico's te identificeren. Gedurende de dag werkt hij/zij samen met verschillende afdelingen om inzicht te krijgen in processen en systemen, en om te begrijpen hoe deze de algehele risico-expositie van de organisatie kunnen beïnvloeden. De analist maakt gebruik van geavanceerde datamodelleringstechnieken om mogelijke risicoscenario's te voorspellen en aanbevelingen te doen over hoe deze te mitigeren. Communicatie is cruciaal; de risk analist presenteert bevindingen aan leidinggevenden en stakeholders, zorgt voor heldere rapportages en biedt training over risicobewustzijn. Doorlopende educatie is ook een belangrijk onderdeel van de functie, aangezien de financiële markten en regelgevende omgevingen voortdurend veranderen.
Wat verdient een Risk Analist
Een Risk Analist met enkele jaren ervaring kan een salaris verwachten tussen de € 3.500,- en € 5.500,- per maand, met maxima rond € 7.000,-.
Carrièrepad en groeimogelijkheden als Risk Analist
Een carrière als Risk Analist biedt tal van groeimogelijkheden. Naarmate je ervaring opdoet en je expertise op het gebied van risicomanagement verder ontwikkelt, kun je doorgroeien naar meer senior of leidinggevende functies, zoals Risk Manager, Senior Risk Analyst, of Chief Risk Officer. Je kunt je ook specialiseren in een bepaald domein, zoals operationeel risico, kredietrisico, marktrisico of IT-risico.
Werken als Risk Analist 3 - DataJobs.nl
Opleiding en certificering voor Risk Analisten
Om succesvol te zijn als Risk Analist, is het belangrijk om continu te investeren in je kennis en vaardigheden. Naast een relevante academische opleiding, zijn er diverse certificeringen en cursussen beschikbaar die je kunnen helpen om je expertise op het gebied van risicomanagement verder uit te breiden. Enkele populaire certificeringen en cursussen zijn:

Financial Risk Manager (FRM)

Deze certificering richt zich op de methoden, tools en technieken die nodig zijn om effectief financieel risicomanagement te implementeren en te onderhouden.

Professional Risk Manager (PRM)

Deze certificering richt zich op de principes en praktijken van risicomanagement, inclusief het beheer van operationele, krediet- en marktrisico's.

Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)

Deze certificering is gericht op IT-risicomanagement en controle en is met name geschikt voor professionals die zich willen specialiseren in IT-risico.
Werken als Risk Analist 4 - DataJobs.nl
Door het volgen van deze cursussen en het behalen van certificeringen, toon je aan potentiële werkgevers en klanten dat je over de nodige kennis en expertise beschikt om succesvol te zijn als Risk Analist en bij te dragen aan het beheer en de beheersing van risico's binnen hun organisatie.
Netwerken en brancheorganisaties

GARP of IRM

Tenslotte is het belangrijk om actief betrokken te blijven bij de risicomanagement community en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, best practices en trends op het gebied van risicomanagement. Dit kan worden bereikt door lid te worden van brancheorganisaties, zoals de Global Association of Risk Professionals (GARP) of het Institute of Risk Management (IRM), het bijwonen van conferenties en seminars, en het opbouwen van een professioneel netwerk met andere Risk Analisten en professionals in de industrie. Door actief betrokken te blijven, vergroot je niet alleen je kennis en vaardigheden, maar vergroot je ook je zichtbaarheid en kansen op carrièregroei binnen het vakgebied.

Online

Bovendien zijn er tal van online forums, LinkedIn-groepen en andere sociale mediaplatforms waar Risk Analisten en professionals op het gebied van risicomanagement ervaringen, kennis en inzichten kunnen delen. Deze platforms bieden ook mogelijkheden om te netwerken en contacten te leggen met gelijkgestemde professionals, wat kan leiden tot samenwerkingsmogelijkheden, het delen van best practices en toegang tot nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.
Werken als Risk Analist 5 - DataJobs.nl
Impact en maatschappelijke relevantie
Een Risk Analist speelt een cruciale rol in het identificeren, evalueren en prioriteren van risico's die bedrijven en organisaties kunnen beïnvloeden. Door potentiële bedreigingen en kansen te analyseren, helpen zij bedrijven proactief beslissingen te nemen om hun activa en reputatie te beschermen. De maatschappelijke relevantie van deze functie ligt in het waarborgen van financiële stabiliteit, het beschermen van consumentenbelangen en het bevorderen van ethisch en verantwoord ondernemerschap. In sectoren zoals financiën, gezondheidszorg of milieu, kan het werk van een Risk Analist directe gevolgen hebben voor het welzijn van individuen en gemeenschappen. Door risico's te mitigeren, dragen zij bij aan een stabielere, veiligere en meer voorspelbare samenleving, wat zowel bedrijven als het publiek ten goede komt.
Case Study: De Rol van Risk Analist bij Bank X

Introductie

Bank X, een toonaangevende financiële instelling, vertrouwt op geavanceerde datatechnologieën om financiële risico's te beheren. Een sleutelfiguur in dit proces is de Risk Analist, die helpt bij het identificeren en minimaliseren van potentiële risico's.

Dagelijkse Werkzaamheden

Een Risk Analist bij Bank X begint de dag met het monitoren van financiële transacties en marktontwikkelingen. Ze gebruiken geavanceerde analytics tools om afwijkende patronen te detecteren die kunnen wijzen op fraude of kredietrisico. Naast het werken met data, hebben ze regelmatige besprekingen met andere afdelingen om inzichten en aanbevelingen te delen.

Uitdaging en Impact

Onlangs identificeerde de Risk Analist een opkomende trend in consumentenleningen die kon leiden tot een hoger defaultpercentage voor de bank. Door deze inzichten snel met het management te delen, kon Bank X proactieve maatregelen nemen, wat resulteerde in aanzienlijke kostenbesparingen en het behoud van haar reputatie.

Conclusie

De rol van een Risk Analist is cruciaal voor het financiële welzijn van instellingen zoals Bank X. Door data-gedreven inzichten te bieden, helpen ze organisaties zich aan te passen aan een constant veranderende financiële omgeving.
Werken als Risk Analist 6 - DataJobs.nl
Vacatures voor Risk Analisten
Bekijk hier alle actuele vacatures op DataJobs.nl