Tools en technologieën in data en analytics

In de dynamische wereld van data en analytics ontwikkelen data scientists, analisten en engineers voortdurend nieuwe tools en technologieën om waardevolle inzichten uit gegevens te halen. Dit artikel bespreekt populaire data-instrumenten en technologieën, zoals Python, R, SQL en Tableau, en geeft praktische voorbeelden van hun gebruik. Daarnaast wordt de rol van big data-platforms, zoals Hadoop en Spark, in het faciliteren van gegevensverwerking en -analyse onderzocht. Verder worden machine learning en AI-technieken verkend om voorspellende modellen en geautomatiseerde besluitvorming te ondersteunen. Tot slot worden nuttige bronnen en cursussen gedeeld om je kennis van deze tools en technologieën uit te breiden.

Programmeertalen

Python

Een veelzijdige en gebruiksvriendelijke programmeertaal die populair is bij data professionals vanwege de uitgebreide bibliotheek aan data-analyse en machine learning packages. Voorbeelden van populaire bibliotheken zijn Pandas, NumPy en Scikit-learn.

R

Een programmeertaal en software-omgeving die specifiek is ontworpen voor statistische analyse en data visualisatie. Het R Project biedt een groot aantal packages en tools voor het werken met data, zoals ggplot2 en dplyr.
Tools en technologieën in data en analytics - DataJobs.nl
Data opslag en verwerking

SQL

Een gestandaardiseerde programmeertaal voor het beheren en ophalen van data in relationele databases, zoals MySQL, PostgreSQL en Microsoft SQL Server.

NoSQL

Een verzameling van niet-relationele databasemodellen, zoals document-, key-value- en grafiekgebaseerde databases. Populaire NoSQL databases zijn MongoDB, Cassandra en Neo4j.

Hadoop

Een open-source software framework voor het verwerken en opslaan van grote hoeveelheden data. Hadoop maakt gebruik van het Hadoop Distributed File System (HDFS) en MapReduce voor parallelle verwerking van data.

Apache Spark

Een snel en flexibel data-verwerkingsplatform dat vaak wordt gebruikt voor big data en machine learning toepassingen. Spark biedt API's voor Python, Scala en Java en bevat ingebouwde libraries zoals MLlib voor machine learning.
Data visualisatie en rapportage

Tableau

Een krachtige en gebruiksvriendelijke data-visualisatietool waarmee gebruikers interactieve en shareable dashboards kunnen maken. Meer informatie over Tableau is te vinden op de Tableau-website.

Power BI

Een business intelligence tool van Microsoft die helpt bij het analyseren en visualiseren van data. Power BI biedt integratie met andere Microsoft-producten en -diensten, zoals Excel en Azure. Kijk voor meer informatie over Power BI op de Power BI-website.

D3.js

Een JavaScript-bibliotheek voor het creëren van dynamische en interactieve datavisualisaties in webbrowsers. D3.js maakt gebruik van HTML, SVG en CSS om een breed scala aan visualisaties te produceren. Bezoek de D3.js-website voor meer informatie en voorbeelden.
Tools en technology - DataJobs.nl
Machine Learning en AI

TensorFlow

Een open-source machine learning bibliotheek ontwikkeld door Google Brain Team, die gebruikt wordt voor het bouwen en trainen van neurale netwerken en andere ML-modellen. TensorFlow ondersteunt meerdere programmeertalen, waaronder Python en C++. Lees meer over TensorFlow op de TensorFlow-website.

PyTorch

Een open-source machine learning bibliotheek ontwikkeld door Facebook's AI Research Lab, die populair is onder onderzoekers en ontwikkelaars vanwege de flexibiliteit en dynamische berekeningsgraaf. Meer informatie over PyTorch is te vinden op de PyTorch-website.

Keras

Een gebruiksvriendelijke, high-level neurale netwerkbibliotheek die op TensorFlow, Microsoft Cognitive Toolkit of Theano kan draaien. Keras is ontworpen om het bouwen en experimenteren met neurale netwerken te vergemakkelijken. Bezoek de Keras-website voor meer informatie.
Data en analytics tools - DataJobs.nl
Cloud computing en data-opslag

Amazon Web Services (AWS)

Een uitgebreid cloud computing platform van Amazon dat een breed scala aan diensten aanbiedt, zoals rekenkracht, opslag, databases en machine learning tools. Enkele populaire AWS-diensten voor data-professionals zijn Amazon S3 en Amazon Redshift.

Google Cloud Platform (GCP)

Een cloud computing platform van Google met diensten voor het bouwen, uitvoeren en schalen van applicaties, waaronder data-analyse en machine learning tools zoals BigQuery en Google Cloud ML Engine.

Microsoft Azure

Een cloud computing platform van Microsoft dat een scala aan diensten en oplossingen biedt voor het bouwen, implementeren en beheren van applicaties. Azure biedt data-opslag- en verwerkingsdiensten zoals Azure Data Lake Storage en Azure Machine Learning.