Werkgevers in data en analytics in de publieke sector

Dit zijn 25  werkgevers op het gebied van data en analytics in de publieke sector in Nederland. Deze bedrijven bieden uitdagende carrièremogelijkheden voor professionals in dit vakgebied. Of je nu een beginnend data-analist bent of een doorgewinterde expert, deze organisaties bieden een breed scala aan mogelijkheden om je carrière naar een hoger niveau te tillen.

Bekijk hier onze uitgebreide carrièregids.

CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Het CBS is de nationale autoriteit op het gebied van statistische informatie en data-analyse in Nederland. Ze verzamelen en analyseren gegevens over de Nederlandse economie, samenleving en demografie.
Werkgevers in data en analytics in de publieke sector - DataJobs.nl
RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Het RIVM is een toonaangevend instituut op het gebied van volksgezondheid en milieu. Ze verzamelen en analyseren data over ziektepreventie, milieu- en voedselveiligheid.
KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Het KNMI is het nationale meteorologische instituut van Nederland. Ze verzamelen en analyseren weers- en klimaatgegevens om nauwkeurige voorspellingen en waarschuwingen te verstrekken.
TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek)
TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die zich richt op toegepaste wetenschappen. Ze werken aan innovatieve oplossingen op het gebied van energie, gezondheid, infrastructuur en meer.
WUR (Wageningen University & Research)
WUR is een internationaal gerenommeerde universiteit en onderzoeksinstelling die zich richt op landbouw, voeding en duurzaamheid. Ze bieden diverse mogelijkheden voor data-analisten en onderzoekers.
CPB (Centraal Planbureau)
Het CPB is het onafhankelijke economische onderzoeksinstituut van Nederland. Ze voeren economische analyses uit en voorzien beleidsmakers van data-gedreven inzichten.
PBL (Planbureau voor de Leefomgeving)
Het PBL is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat zich richt op de duurzaamheid en leefbaarheid van Nederland. Ze analyseren data over ruimtelijke ordening, milieu en natuur.
SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau)
Het SCP is een onderzoeksinstituut dat zich richt op de sociale en culturele ontwikkelingen in Nederland. Ze bieden mogelijkheden voor data-analisten om maatschappelijke trends en beleidsvraagstukken te onderzoeken.
DNB (De Nederlandsche Bank)
DNB is de centrale bank van Nederland en verantwoordelijk voor het monetaire beleid, financiële stabiliteit en het toezicht op financiële instellingen. Ze bieden mogelijkheden voor data-analisten en econometristen om de financiële sector te onderzoeken en analyseren.
AFM (Autoriteit Financiële Markten)
De AFM is de financiële toezichthouder van Nederland en richt zich op het eerlijk en transparant functioneren van financiële markten. Ze hebben data-analisten en econometristen in dienst om marktgedrag en risico's te onderzoeken.
Publieke Sector - DataJobs.nl
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Nederlandse infrastructuur, zoals wegen, waterwegen en dijken. Ze hebben data-analisten nodig om verkeers- en waterbeheergegevens te analyseren.
Kadaster
Het Kadaster is verantwoordelijk voor het registreren en verstrekken van gegevens over onroerend goed en geografische informatie in Nederland. Ze bieden kansen voor data-analisten om bij te dragen aan de ontwikkeling van geografische informatiesystemen en analyses.
NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)
NWO financiert en stimuleert wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Ze bieden mogelijkheden voor data-analisten en onderzoekers om bij te dragen aan de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis.
Belastingdienst
De Belastingdienst is verantwoordelijk voor het heffen en innen van belastingen in Nederland. Ze hebben data-analisten nodig om belastinggegevens en -fraude te onderzoeken en analyseren.
Gemeente Amsterdam
De Gemeente Amsterdam biedt data-analisten en onderzoekers de mogelijkheid om bij te dragen aan het verbeteren van de leefbaarheid en dienstverlening in de stad Amsterdam.
Gemeente Rotterdam
De Gemeente Rotterdam biedt kansen voor data-analisten om bij te dragen aan stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid en andere beleidsterreinen in de stad Rotterdam.
Gemeente Utrecht
De Gemeente Utrecht biedt mogelijkheden voor data-analisten om te werken aan stedelijke vraagstukken zoals mobiliteit, economie en milieu in de stad Utrecht.
Gemeente Den Haag
De Gemeente Den Haag zoekt data-analisten om de leefbaarheid en dienstverlening in de stad Den Haag te verbeteren.
Gemeente Eindhoven
De Gemeente Eindhoven biedt kansen voor data-analisten om bij te dragen aan innovatieve projecten op het gebied van stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid en technologie in de stad Eindhoven.
ProRail
ProRail is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het spoorwegnet in Nederland. Ze hebben data-analisten nodig om spoorweggegevens te analyseren en bij te dragen aan een veiliger en efficiënter spoorwegsysteem.
NS (Nederlandse Spoorwegen)
NS is de belangrijkste spoorwegmaatschappij in Nederland. Ze hebben data-analisten in dienst om reizigersgegevens te analyseren en de dienstverlening aan reizigers te verbeteren.
Politie Nederland
De nationale politie van Nederland biedt mogelijkheden voor data-analisten om bij te dragen aan de veiligheid en handhaving van wetten door het analyseren van misdaadgegevens en het ontwikkelen van strategieën om criminaliteit te bestrijden.
Nationale Zorgautoriteit (NZa)
De NZa is verantwoordelijk voor het toezicht op en de regulering van de Nederlandse gezondheidszorg. Ze hebben data-analisten nodig om zorggegevens te analyseren en bij te dragen aan de ontwikkeling van effectief gezondheidsbeleid.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
De RVO ondersteunt ondernemers en stimuleert duurzame groei in Nederland. Data-analisten kunnen bijdragen aan het analyseren van economische gegevens en het ontwikkelen van beleid om innovatie en groei te bevorderen.
Data en analytics werkgever publieke sector - DataJobs.nl
Ministerie van Defensie
Het Ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor de nationale veiligheid en defensie van Nederland. Ze bieden mogelijkheden voor data-analisten om deel te nemen aan het analyseren van veiligheids- en defensiegerelateerde gegevens om de militaire strategie en besluitvorming te ondersteunen.