Werken als data en analytics specialist in de energie gas of water branche

Werken als data en analytics specialist in de energie, gas of water branche biedt een unieke kans om je analytische vaardigheden toe te passen op vraagstukken die direct verband houden met duurzaamheid en de toekomst van onze planeet. Door deel uit te maken van deze cruciale industrieën, kun je je expertise inzetten om datagedreven besluitvorming en innovatie te bevorderen en een blijvende impact te hebben op het milieu en de samenleving.

Ook werken als data en analytics specialist in de energie-, gas- of waterbranche? Kijk op DataJobs.nl naar de actuele mogelijkheden.

Voor meer handige informatie, bekijk onze uitgebreide kennisbank.

Wat doet een Data en Analytics Specialist in de energie-, gas- of waterbranche
n de energie-, gas- en waterbranche zijn data en analytics specialisten verantwoordelijk voor het analyseren, verwerken en interpreteren van diverse gegevensbronnen om bruikbare inzichten en aanbevelingen te bieden voor de verbetering van de efficiëntie, duurzaamheid en veiligheid van deze sectoren. Hun belangrijkste taken zijn onder meer:
 • Het verzamelen, opschonen en analyseren van gegevens uit verschillende bronnen, zoals energieproductie, distributie, verbruik, waterbeheer en milieu-impact.
 • Het ontwikkelen en onderhouden van dashboards, rapporten en analytische modellen om gegevensinzichten effectief te communiceren aan beleidsmakers en andere belanghebbenden.
 • Het identificeren van trends, patronen en correlaties in gegevens om datagedreven besluitvorming te ondersteunen en te sturen.
 • Het evalueren van de effectiviteit van bestaande technologieën, diensten en programma's op basis van gegevensanalyse en het doen van aanbevelingen voor verbetering.
 • Het samenwerken met andere afdelingen en externe partners om gegevensgestuurde projecten en initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren.
Werken als data en analytics specialist in de energie gas of waterbranche - DataJobs.nl
Functieprofiel van een Data en Analytics Specialist in de energie-, gas- of waterbranche
Een typisch functieprofiel voor een data en analytics specialist in de energie-, gas- of waterbranche omvat:
 • Een relevante academische opleiding, zoals data science, informatica, statistiek, milieukunde of een gerelateerd vakgebied.
 • Ervaring met het werken met diverse gegevensbronnen en het toepassen van geavanceerde analytische methoden en technieken.
 • Kennis van energie-, gas- en watersector wet- en regelgeving is een pluspunt.
 • Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, om complexe gegevenskwesties op een begrijpelijke manier uit te leggen aan verschillende belanghebbenden.
 • Kennis van en ervaring met verschillende data-analysetools, zoals Excel, R, Python, MATLAB of Hadoop.
Wat zijn de voordelen van werken als Data en Analytics Specialist in de energie-, gas- of waterbranche

Maatschappelijke impact

Als data en analytics specialist in de energie-, gas- of waterbranche heb je de kans om direct bij te dragen aan het verbeteren van de duurzaamheid en het welzijn van de samenleving en het milieu.

Uitdagende en gevarieerde projecten

Werken in deze branche biedt de mogelijkheid om betrokken te zijn bij diverse projecten, zoals energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, slimme netwerken, waterbeheer en infrastructuur. Dit zorgt voor afwisseling en uitdaging in je dagelijkse werkzaamheden.

Samenwerking en netwerken

In de energie-, gas- en waterbranche werk je nauw samen met collega's uit verschillende afdelingen en externe partners, zoals onderzoeksinstellingen en andere bedrijven. Dit biedt mogelijkheden om te netwerken, samenwerkingsverbanden op te bouwen en je professionele netwerk uit te breiden.

Stabiele werkomgeving en arbeidsvoorwaarden

Bedrijven in de energie-, gas- en waterbranche bieden vaak een stabiele werkomgeving met goede arbeidsvoorwaarden, zoals een aantrekkelijk salaris, pensioenregelingen en opleidingsmogelijkheden.

Professionele ontwikkeling

Door te werken als data en analytics specialist in de energie-, gas- of waterbranche, kun je je vaardigheden en expertise op het gebied van data-analyse, technologie en duurzaamheid verder ontwikkelen en verbreden.
Voorbeelden van projecten en initiatieven waar Data en Analytics Specialisten in de energie-, gas- of waterbranche aan kunnen werken

Energie-efficiëntie

Analyseren van gegevens over energieverbruik en -productie om effectieve energiebesparingsmaatregelen en technologieën te identificeren en te implementeren.

Hernieuwbare energie

Gebruik van gegevens over zonne-energie, windenergie en andere hernieuwbare energiebronnen om de ontwikkeling en implementatie van duurzame energieoplossingen te ondersteunen.

Slimme netwerken

Analyseren van gegevens over energiedistributie en -verbruik om de efficiëntie en betrouwbaarheid van het energienetwerk te verbeteren en de integratie van hernieuwbare energiebronnen te vergemakkelijken.

Waterbeheer

Gebruik van gegevens over waterverbruik, waterkwaliteit en infrastructuur om duurzame waterbeheerstrategieën en -technologieën te ontwikkelen en te implementeren.

Gas- en CO2-reductie

Analyseren van gegevens over gasverbruik en emissies om effectieve strategieën en technologieën voor CO2-reductie en energietransitie te identificeren en te implementeren.
Energie Gas Water - DataJobs.nl
Overzicht organisaties in de energie-, gas- of waterbranche die data en analytics specialisten zoeken

Eneco

Een toonaangevend energiebedrijf in Nederland dat zich richt op duurzame energieoplossingen. Ze zijn op zoek naar data- en analytics-specialisten om hun energiediensten te verbeteren en te innoveren.

Alliander

Een netwerkbedrijf dat verantwoordelijk is voor de distributie van energie in grote delen van Nederland. Ze zoeken data- en analytics-specialisten om de efficiëntie en betrouwbaarheid van hun energienetwerken te verbeteren.

Vitens

Het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland en levert drinkwater aan miljoenen huishoudens en bedrijven. Ze hebben behoefte aan data- en analytics-specialisten om hun waterdiensten en infrastructuur te optimaliseren.

Gasunie

Een Europese gasinfrastructuur onderneming en speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Ze zijn op zoek naar data- en analytics-experts om de veiligheid en efficiëntie van hun gasnetwerken te verbeteren.

Tennet

Een toonaangevende Europese netbeheerder en verantwoordelijk voor het beheer van het hoogspanningsnet in Nederland en delen van Duitsland. Ze zoeken data- en analytics-specialisten om het evenwicht tussen energieproductie en -verbruik te optimaliseren.

Deltares

Een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water, bodem en infrastructuur. Ze hebben behoefte aan data- en analytics-specialisten om hun onderzoeksprojecten te ondersteunen en te innoveren.

Shell

Een wereldwijd energiebedrijf dat zich richt op de productie en distributie van olie, gas en hernieuwbare energie. Ze zijn op zoek naar data- en analytics-specialisten om hun energieproductie en -distributie te optimaliseren.
Data en analytics energy - DataJobs.nl
Vacatures data en analytics specialisten in de energie-, gas- of waterbranche
Ook werken als data en analytics specialist in de energie-, gas- of waterbranche? Kijk op DataJobs.nl naar de actuele mogelijkheden.