Observability: razendsnel kunnen ontwikkelen en toch controle houden

Welke middelen zet je in om de toegenomen snelheid en intensiteit van het digitale verkeer te beheersen? Hoe monitor je digitale waardeketens, hoe borg je tijdigheid, accuratesse? Hoe controleer je technische performance, de functionele werking en hoe kan je zien bij welke infra, applicatie of leverancier de werkelijke root-cause ligt? Observability is het antwoord. 

Waarom observability

Het verhogen van hun ontwikkelsnelheid is voor het leeuwendeel van organisaties en bedrijven essentieel om te overleven en te groeien. Afnemers en leveranciers – en dus ook je eigen business mensen – vragen om continue beschikbaarheid van systemen, schaalbaarheid en om voortdurende aanpassingen. Dankzij de introductie van distributed systems (microservices) is het makkelijker geworden om systemen uit te bereiden en componenten te vervangen. Werkwijzen zoals DevOps, CI/CD, Agile en SAFe maken snelle implementaties mogelijk. Dit samen leidt tot een hoog dynamisch IT-landschap van in-house producten, pakketten en SaaS-diensten. Dit heeft wel tot gevolg dat monitoring van het IT-landschap een stuk complexer is geworden. 

Ketenbenadering 

Vanuit de techniek zijn we geneigd om het functioneren van de afzonderlijke onderdelen te bekijken. Maar voor de klant of gebruiker moet de keten als geheel prettig functioneren (conform de Experience Level Agreements, XLA’s). Observability is een meer holistische benadering, waarbij gekeken wordt naar de gehele keten, en je vanuit het oogpunt van business functionaliteit controleert of de systemen en processen betrouwbaar blijven leveren. Het helpt je om dreigende issues in een complex IT-landschap te signaleren, oorzaken te traceren en doelgerichte herstelacties uit te zetten.  

Anticiperen met Observability  

Observability biedt je als het ware voelsprieten om vroegtijdig signalen op te vangen. Door deze te interpreteren krijg je een beeld van de interne toestand (state) en kun je zelfs de volgende toestand voorspellen. Zo kun je alvast (geautomatiseerd) maatregelen treffen ter voorkoming van échte problemen (lees: verstoringen van en voor de business). Zo kun je bijvoorbeeld extra resources bijschakelen zoals containers, Virtual Machines of geheugen. Als je boundaries instelt, kun je automatisch mitigerende maatregelen uitvoeren. Waar monitoring vaak reactief is, waakt observability over het gehele IT-landschap. Door de inzet van AI/ Machine Learning kan je afwijkingen voorspellen en er proactief op acteren. 

Oplossing-op-maat… is de enige oplossing 

Observability klinkt goed… Doet u die maar! – Helaas… daar geloven we bij ilionx niet in. Observability is een concept dat 1 op 1 moet aansluiten bij jouw organisatie, op zowel technisch als organisatorisch vlak. Waar is specifiek behoefte aan? Wat zijn kritieke processen waar extra aandacht op moet worden gevestigd? Voordat je gaat rennen, wil je eerst een duidelijk beeld hebben van: 

  • Processen & Ketens: wat zijn je belangrijke processen, welke kwaliteit garandeer jij, of aan welke XLA’s wil je voldoen? Wat is nodig om de productie draaiend te houden, welke stuurinformatie is vereist en wat is nodig om transacties te kunnen blijven afsluiten? 
  • Welke componenten binnen het landschap zijn in scope? Welke decentrale monitoring informatie is reeds beschikbaar?  

De observability stack die je kiest (zoals Elastic, Splunk, Dynatrace, Datadog), moet dus passen bij jouw organisatie, jouw ambities en jouw applicatielandschap. Bij de selectie en implementatie ondersteunen wij daarom altijd met een multidisciplinaire aanpak, waarbij we Engineers, Data Scientists en Business Analisten inzetten voor een perfect passende oplossing. 

Zo laat je het concept Observability succesvol landen  

Moderne applicaties brengen vaak al LogsMetrics en (soms ook) Traces voort. Op zichzelf bieden ze nog geen inzicht in de brede systeemcontext, maar het zijn waardevolle ingrediënten voor succesvolle observability. De step-change die je maakt met observability, is de ketenbenadering waarbij je end2end informatiestromen volgt: distributed traces en APM (Application Performance Monitoring).  

Zo kun je op centraal niveau over de gezondheid (‘state’) van jouw complete systeem rapporteren, en kan je alarmeren en bijsturen. Het is dan wel kwestie om observability naar jouw specifieke situatie in te gaan richten:  

  • Begrijp de processen en waardeketens: hoe worden services en capabilities voortgebracht?  
  • Wat zijn voor jou kritieke signaalwaarden?  
  • Aansluiting bij je leveranciers: kunnen ze voldoen aan de door jou gestelde XLA’s? 
  • Waar vinden fouten en afwijkingen hun oorsprong? 
  • Wie draagt verantwoordelijkheid om (geautomatiseerd) opvolging te geven?  

In de hoogste versnelling… én in control 

We zien dat steeds meer organisaties in de hoogste versnelling willen blijven ontwikkelen om te voldoen aan de verwachtingen van klanten. Dat is ook noodzakelijk om voor te blijven op de concurrentie. Met observability lukt het om snelheid en controle te combineren in een complex landschap: vroegtijdig signaleer je afwijkingen in je systemen en processen, waardoor je kunt anticiperen op dreigende issues. Zo blijf je in controle over je systemen en je business.  

Wil je meer weten over observability en hoe we jouw organisatie kunnen helpen om ontwikkelsnelheid en controle te combineren? Neem dan gerust contact met ons op, we nemen graag een keer jouw situatie en mogelijkheden met je door.

Auteur: Berend Onnes

23/03/2022
Raymond te Veldhuis
geen reacties