Data enkelvoud of meervoud

Data is een woord dat voor enige verwarring kan zorgen als het gaat om de vraag of het in het enkelvoud of meervoud moet worden gebruikt. Het antwoord hangt af van de context en de taaltraditie die wordt gevolgd. Lees verder!

Bekijk hier onze data en analytics carrièregids.

Hier lees je al onze sollicitatietips.

Data is of data zijn

Latijn

"Data" komt oorspronkelijk uit het Latijn, waar het het meervoud is van "datum", dat "iets gegeven" betekent. In deze context zou "data" technisch gezien meervoud moeten zijn en zou men "data zijn" moeten zeggen.
Data enkelvoud of meervoud - DataJobs.nl

Wetenschappelijke wereld

In de wetenschappelijke en academische wereld, waar precisie van groot belang is, wordt "data" vaak als meervoud behandeld. Bijvoorbeeld, in een zin als "De data zijn nog niet volledig geanalyseerd", wordt "data" behandeld als meervoud.

Alledaags taalgebruik

Echter, in het alledaagse taalgebruik, vooral in de informele context, wordt "data" vaak als enkelvoudig collectief zelfstandig naamwoord behandeld, net zoals "informatie". In deze context zouden we zeggen "de data is" in plaats van "de data zijn". Bijvoorbeeld, in een zin als "De data is nog niet binnen", wordt "data" behandeld als een enkelvoudig geheel.
Data is of data zijn - DataJobs.nl

Engels

In het Engels, waar deze discussie ook plaatsvindt, heeft de Associated Press Stylebook bijvoorbeeld bepaald dat "data" als enkelvoud moet worden behandeld in alle gevallen, tenzij de context duidelijk anders vereist. De Oxford English Dictionary, aan de andere kant, accepteert zowel enkelvoud als meervoud.
Data meervoud - DataJobs.nl

Conclusie

Over het algemeen hangt het gebruik van "data" in enkelvoud of meervoud dus af van de context en het publiek. In wetenschappelijke en formele contexten wordt "data" vaak als meervoud behandeld, terwijl in informele en alledaagse contexten "data" meestal als een enkelvoudig collectief zelfstandig naamwoord wordt behandeld. In beide gevallen is het belangrijk om consequent te zijn in het gebruik binnen een specifieke tekst of discussie.