Werken als data en analytics specialist bij een gemeente

Werken als data en analytics specialist bij een gemeente biedt een unieke kans om je analytische vaardigheden toe te passen op maatschappelijk relevante vraagstukken en direct bij te dragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit van burgers. Door deel uit te maken van de lokale overheid, kun je je expertise inzetten om datagedreven besluitvorming en stedelijke innovatie te bevorderen en een blijvende impact te hebben op je lokale gemeenschap.

Ook werken als data en analytics specialist bij een gemeente? Kijk op DataJobs.nl naar de actuele mogelijkheden.

Voor meer handige informatie, bekijk onze uitgebreide kennisbank.

Wat doet een Data en Analytics Specialist bij een Gemeente
Bij een gemeente zijn data en analytics specialisten verantwoordelijk voor het analyseren, verwerken en interpreteren van diverse gegevensbronnen om bruikbare inzichten en aanbevelingen te bieden voor de verbetering van openbare diensten, beleidsvorming en stedelijke planning. Hun belangrijkste taken zijn onder meer:
 • Het verzamelen, opschonen en analyseren van gegevens uit verschillende bronnen, zoals bevolkingsgegevens, verkeersinformatie, openbare diensten en sociale voorzieningen.
 • Het ontwikkelen en onderhouden van dashboards, rapporten en analytische modellen om gegevensinzichten effectief te communiceren aan beleidsmakers en andere belanghebbenden.
 • Het identificeren van trends, patronen en correlaties in gegevens om datagedreven besluitvorming te ondersteunen en te sturen.
 • Het evalueren van de effectiviteit van bestaande beleidsmaatregelen, diensten en programma's op basis van gegevensanalyse en het doen van aanbevelingen voor verbetering.
 • Het samenwerken met andere gemeentelijke afdelingen en externe partners om gegevensgestuurde projecten en initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren.
Werken als data en analytics specialist bij een gemeente - DataJobs.nl
Functieprofiel van een Data en Analytics Specialist bij een Gemeente
Een typisch functieprofiel voor een data en analytics specialist bij een gemeente omvat:
 • Een relevante academische opleiding, zoals data science, informatica, statistiek, geografische informatiesystemen (GIS) of een gerelateerd vakgebied.
 • Ervaring met het werken met diverse gegevensbronnen en het toepassen van geavanceerde analytische methoden en technieken.
 • Kennis van stedelijke planning, openbaar beleid en lokale overheidswetgeving is een pluspunt.
 • Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, om complexe gegevenskwesties op een begrijpelijke manier uit te leggen aan verschillende belanghebbenden.
 • Kennis van en ervaring met verschillende data-analysetools, zoals Excel, R, Python, QGIS of ArcGIS.
Wat zijn de voordelen van werken als Data en Analytics Specialist bij een Gemeente

Maatschappelijke impact

Als data en analytics specialist bij een gemeente heb je de kans om direct bij te dragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit van burgers en het ondersteunen van duurzame stedelijke ontwikkeling.

Uitdagende en gevarieerde projecten

Werken bij een gemeente biedt de mogelijkheid om betrokken te zijn bij diverse projecten, zoals stedelijke planning, verkeersmanagement, sociale voorzieningen en milieubeheer. Dit zorgt voor afwisseling en uitdaging in je dagelijkse werkzaamheden.

Samenwerking en netwerken

Bij een gemeente werk je nauw samen met collega's uit verschillende afdelingen en externe partners, zoals adviesbureaus en andere overheidsinstanties. Dit biedt mogelijkheden om te netwerken, samenwerkingsverbanden op te bouwen en je professionele netwerk uit te breiden.

Stabiele werkomgeving en arbeidsvoorwaarden

Gemeenten bieden vaak een stabiele werkomgeving met goede arbeidsvoorwaarden, zoals een aantrekkelijk salaris, pensioenregelingen en opleidingsmogelijkheden.

Professionele ontwikkeling

Door te werken als data en analytics specialist bij een gemeente, kun je je vaardigheden en expertise op het gebied van data-analyse, beleidsvorming en stedelijke planning verder ontwikkelen en verbreden.
Gemeente - DataJobs.nl
Voorbeelden van projecten en initiatieven waar Data en Analytics Specialisten bij een gemeente aan kunnen werken

Stedelijke mobiliteit

Analyseren van verkeersgegevens om verkeersopstoppingen te verminderen, openbaar vervoer te optimaliseren en duurzame vervoersoplossingen te bevorderen.

Sociale voorzieningen

Analyseren van gegevens over werkloosheid, armoede en gezondheid om effectieve sociale programma's en beleidsmaatregelen te ontwikkelen en te implementeren.

Milieubeheer

Gebruik van gegevens over luchtkwaliteit, afvalbeheer en energieverbruik om milieuvriendelijke initiatieven en beleidsmaatregelen te ondersteunen.

Openbare veiligheid

Analyseren van gegevens over criminaliteit, brandveiligheid en andere risicofactoren om de openbare veiligheid en het welzijn van de gemeenschap te waarborgen.

Woningmarkt en stadsontwikkeling

Gebruik van gegevens over woningprijzen, demografie en infrastructuur om duurzame stadsontwikkeling en woningbouwprogramma's te ondersteunen.
Overzicht gemeenten die data en analytics specialisten zoeken

Gemeente Amsterdam

Amsterdam, de hoofdstad van Nederland, is een dynamische en groeiende stad. De gemeente is op zoek naar data- en analytics-specialisten om hun stedelijke diensten te verbeteren.

Gemeente Rotterdam

Rotterdam is een van de grootste steden in Nederland en staat bekend om zijn haven. Ze zijn op zoek naar specialisten om data-gedreven beslissingen te nemen.

Gemeente Utrecht

Utrecht is een historische stad en een belangrijk cultureel en economisch centrum. Ze zoeken data- en analytics-specialisten om de gemeentelijke diensten te optimaliseren.

Gemeente Den Haag

Den Haag is de zetel van de Nederlandse regering en herbergt veel internationale organisaties. Ze hebben behoefte aan data- en analytics-specialisten om de stadsdiensten te verbeteren.

Gemeente Eindhoven

Eindhoven is een belangrijk technologisch centrum en staat bekend om zijn innovatieve bedrijven. Ze zoeken specialisten om data-gedreven besluitvorming te ondersteunen.

Gemeente Tilburg

Tilburg is een van de grotere steden in Nederland met een rijke industriële geschiedenis. Ze zijn op zoek naar data- en analytics-experts om de gemeentelijke diensten te verbeteren.

Gemeente Groningen

Groningen is een belangrijk universitair centrum en een aantrekkelijke stad voor innovatieve bedrijven. Ze zoeken data- en analytics-specialisten om hun stedelijke diensten te optimaliseren.

Gemeente Arnhem

Arnhem is een stad met een rijke geschiedenis en een groeiende economie. Ze hebben behoefte aan data- en analytics-specialisten om de kwaliteit van hun diensten te verbeteren.

Gemeente Nijmegen

Nijmegen is een van de oudste steden van Nederland en heeft een groeiende economie. Ze zijn op zoek naar data- en analytics-specialisten om de stadsdiensten te verbeteren.

Gemeente Haarlem

Haarlem is een historische en cultureel rijke stad, en een belangrijk zakencentrum in de regio. Ze zoeken data- en analytics-specialisten om hun gemeentelijke diensten te optimaliseren en te innoveren.
Data en analytics gemeente - DataJobs.nl
Vacatures data en analytics specialisten bij gemeenten
Ook werken als data en analytics specialist bij een gemeente? Kijk op DataJobs.nl naar de actuele mogelijkheden.