Effectief solliciteren
Effectief solliciteren: de 80-20 regel in de praktijk

Bij solliciteren is het – net zoals met zo veel dingen in het leven – verstandig om vooral effectief te werk te gaan. Verschiet niet in een keer al je pijlen maar probeer vooral om die écht kansrijke doelen zo goed mogelijk in het midden te raken. Mét een scherpe pijl, een vaste hand en perfecte timing. Ken je de 80-20 regel al? Lees verder.

‘Solliciteren is gewoon hard werken’ hoor je sommigen zeggen. En dat zal ik ook zeker niet bestrijden.

Veel mensen vertalen ‘hard werken’ echter verkeerd in: dagelijks veel vacatures opsporen en vooral zo vaak mogelijk solliciteren. Om de kans te vergroten dat je een doel raakt. Wat ik me trouwens ook best voor kan stellen als je al een tijdje zonder veel succes solliciteert.

Maar wat als we de focus nu eens zouden verleggen van véél solliciteren naar vooral effectief solliciteren?

Net zoals met zo veel dingen in het leven is het verstandig om ook bij solliciteren effectief te werk te gaan. Simpel gezegd: niet héél veel doelen zoeken en er vervolgens met hagel op schieten. Maar vooral proberen om die écht kansrijke doelen zo goed mogelijk in het midden te raken. Mét een scherpe pijl, een vaste hand en perfecte timing.

Effectief solliciteren: de 80–20 regel

Je zou het misschien niet direct verwachten maar wat dergelijke effectiviteit betreft kunnen we nog veel leren van een Italiaanse econoom: Vilfredo Pareto (1848-1923), de man naar wie het ‘Pareto principe’ is vernoemd. Of zoals de meeste mensen het kennen: ‘de 80-20 regel.’

Pareto stelde vast dat 80% van de bezittingen in Italië in handen was van 20% van de Italiaanse bevolking. Deze regel is later veralgemeend, omdat men ontdekte dat de 80-20-verhouding op heel veel aspecten toepasbaar is. De regel beschrijft dat 80% van de uitkomsten veroorzaakt worden door 20% van de oorzaken. Dus bijvoorbeeld: 80% van de omzet komt bij 20% van de klanten vandaan.

De 80–20 regel in solliciteren

Als we dit vertalen naar solliciteren dan kan je stellen dat 80% van de successen terug is te herleiden naar 20% van de sollicitatie-activiteiten.

De boodschap is dus: ga vooral effectief te werk! Neem eerst de tijd om een analyse te maken. Analyseer welke (20%) activiteiten, contactpersonen, vacaturebanken, bedrijven, functies het meest (80%) succesvol zijn en beperk je vooral hiertoe. Laat die overige zaken voor een deel schieten of besteed er in ieder geval weinig tijd aan.

De 80–20 regel toepassen in de praktijk

Heb je als sollicitant bijvoorbeeld contact met HR Managers, recruiters of bureaus waarbij de energie vooral van jouw kant moet komen terwijl dit netto vrijwel niets aan ‘resultaat’ op levert? Of richt je je telkens op bepaalde functies of branches waar, ondanks al je moeite nooit iets uit komt? Stop hier dan mee! Ga er pas iets mee doen als het naar je toe komt maar steek er zelf weinig energie meer in.

Heb je contacten met mensen of bedrijven waarbij je het gevoel hebt dat er evenveel energie terug komt dan dat je er in steekt? Het gevoel dat ze aan een half woord genoeg hebben? Dat het soepel loopt? Richt je dan vooral hier op.

En als je dan solliciteert, zorg dat je pijl scherp is en je timing perfect. Je pijl is wat mij betreft scherp als je cv helemaal in orde is en op een goede manier naar de betreffende functie is toegeschreven.

Start dus met effectief solliciteren! Die oude Italianen waren zo gek nog niet.

Raymond te Veldhuis

CheckData en DataJobs.nl

07/04/2016
Raymond te Veldhuis
geen reacties