data steward en data manager
Data Steward en Data Manager – kenmerken, overeenkomsten en verschillen

Met onze traditionele kwartaal Infographic kijken we naar de: Data Steward en Data Manager. We lichten de belangrijkste kenmerken, overeenkomsten en verschillen toe.

Om te zorgen dat een organisatie betrouwbare data heeft en het maximale uit haar data kan halen is het belangrijk dat data de juiste aandacht krijgen. Daarvoor zijn verschillende data rollen nodig. Regelmatig komen termen als data steward, data analist, data scientist en data manager voorbij en dit is nog maar kleine greep uit alle functienamen die we zien in het datadomein. In deze blog en infographic neem ik je graag mee in de functies van data steward en data manager. Wat houden deze functies eigenlijk in? De functies hebben veel overeenkomsten maar wat zijn de belangrijkste verschillen tussen een data steward en een data manager?

Wat is een Data Steward?

Laten we eerst eens kijken naar de term data steward. Letterlijk vertaald: data beheerder (stewardship betekent letterlijk rentmeesterschap). Het beheer van data is belangrijk  zodat er binnen organisaties geen onduidelijkheid ontstaat over de juistheid van data. Een data steward houdt zich dus onder andere bezig met het waarborgen van de kwaliteit en geschiktheid van het gebruik van data en de beveiligingsrichtlijnen die hierbij horen.  Daarmee vormt zij eigenlijk de brug tussen de IT afdeling en de business kant van een organisatie. Het is een relatief nieuwe functie  en het wordt nog wel eens verward met functies als data scientist, data analist of business analist.

Een data steward wordt niet voor niets vergeleken met stewards in een vliegtuig. Waar een steward in de luchtvaart ervoor zorgt dat een vliegreis goed verloopt, zorgt een data steward ervoor dat de datastroom in goede banen wordt geleid.

Werkzaamheden van een Data Steward

Die verwarring is trouwens niet helemaal onterecht aangezien er enigszins overlap zit in de werkzaamheden. Toch is de functie van data steward net wat anders dan de hiervoor genoemde functies. Een data steward monitort data en zorgt dat deze niet vervuild zijn. Zodat deze op aanvraag beschikbaar kunnen worden gesteld aan de juiste persoon en dat deze kunnen worden gebruikt voor waarde toevoegende inzichten.

Een data steward wordt niet voor niets vergeleken met stewards in een vliegtuig. Waar een steward in de luchtvaart ervoor zorgt dat een vliegreis goed verloopt, zorgt een data steward ervoor dat de datastroom in goede banen wordt geleid. Het is in feite een tactische functie omdat het met name over de korte termijn gaat en vaak heel specifiek gericht is.

Mogelijke werkzaamheden van een data steward zijn:

  • Onderzoeken hoe een organisatie data inricht en bewaart;
  • Het afstemmen van definities en beleid;
  • Communiceren over data governance, visie en doelen

Verschillende soorten Data Stewards

De hierboven genoemde taken zijn nog maar een kleine greep uit alle werkzaamheden van een data steward. In sommige organisaties wordt ook nog onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten data stewards. In de praktijk zijn meestal de volgende vier typen data stewards te onderscheiden: de business data steward, de technische data steward, de domein data steward en de project data steward. De laatste twee typen data stewards hebben vaak een meer overkoepelende en brede rol in organisaties en ondersteunen de business en technische data stewards.

Datamanagement gaat daarom over het onderhouden, actualiseren, beheren en beveiligen van data, met als doel ervoor te zorgen dat de data van een organisatie compleet en betrouwbaar zijn en daarnaast ook op tijd beschikbaar zijn voor toepassingen die gebruik maken van die data.

Wat is een Data manager?

Laten we nu eens kijken naar data management. Data kan helpen bij een goede uitvoering van bedrijfsprocessen, mits deze data betrouwbaar zijn. Datamanagement gaat daarom over het onderhouden, actualiseren, beheren en beveiligen van data, met als doel ervoor te zorgen dat de data van een organisatie compleet en betrouwbaar zijn en daarnaast ook op tijd beschikbaar zijn voor toepassingen die gebruik maken van die data.

Een data manager houdt zich dan ook bezig met het databeheer van een organisatie en zorgt er dus eigenlijk voor dat een organisatie op een efficiënte en effectieve manier gebruik kan maken van data. In de praktijk zien we dat data management ook wel eens enterprise data management (EDM) wordt genoemd om aan te geven dat het gaat om het beheer van gegevens van bedrijven en organisaties. Het beheer van data wordt steeds belangrijker in organisaties omdat we steeds meer te maken hebben met wettelijke bepalingen die een gestructureerd beheer van data vereisen. Een voorbeeld hiervan zijn persoonsgegevens.

Werkzaamheden van een Data Manager

Nu we weten dat datamanagement het proces of de functie is die voorziet in het verschaffen van toegang tot de data, het uitvoeren en monitoren van de opslag van data en het beheersen van de data, is de vraag welke werkzaamheden daar precies bij horen. Na het bestuderen van een aantal data manager vacatures blijkt dat de werkzaamheden van een datamanager onder andere bestaan uit:

  • Het zorgdragen dat de juiste data en datakwaliteit goed worden opgeslagen in daarvoor bestemde systemen;
  • Het doorvoeren en inrichten van procesverbeteringen;
  • Het leveren van de juiste sturingsinformatie door data te analyseren en te optimaliseren;
  • Het inrichten en up to date houden van het dataplatform.

Een data manager houdt zich hoofdzakelijk bezig met de data zelf, terwijl een data steward zich ook richt op definities en het beleid van de data, en daarmee dus betekenis geeft aan de data die de data manager beheert.

Data Steward en Data Manager overeenkomsten en verschillen

Kijkend naar de twee functies die we in deze blog bespreken, zien we dat zowel een data manager als een data steward zich bezighouden met het beheer van data.

Toch zijn er ook een aantal verschillen te zien tussen deze twee functies. We zien bijvoorbeeld dat een data steward een meer verbindende functie heeft tussen IT en business. Een data manager houdt zich hoofdzakelijk bezig met de data zelf, terwijl een data steward zich ook richt op definities en het beleid van de data, en daarmee dus betekenis geeft aan de data die de data manager beheert. De inhoud van de functies verschilt dus, maar beide functies zijn belangrijk voor organisaties die met grote hoeveelheden data bezig zijn.

Klik op deze link voor een PFD versie van de Infographic.

Ben je benieuwd naar de data steward en/of data manager vacatures die wij delen? Bekijk ze hier.

Sanne de Haas

DataJobs.nl

22/04/2021
Sanne de Haas
geen reacties