Afkortingen data en analytics

Hier is een lijst van veelgebruikte afkortingen in data en analytics, in alfabetische volgorde, samen met korte uitleg. Dit zijn slechts enkele van de vele afkortingen die in de data- en analytics-sector worden gebruikt.

Bekijk hier onze uitgebreide carrièregids voor data en analytics specialisten. Op zoek naar actuele data en analytics vacatures? Kijk dan hier.

AI
Artificial Intelligence - kunstmatige intelligentie, het vermogen van een computer om taken uit te voeren die normaal menselijke intelligentie vereisen.
Afkortingen data en analytics 1 - DataJobs.nl
ANN
Artificial Neural Networks - modellen die menselijke neurale netwerken nabootsen om patronen te herkennen en te leren.
API
Application Programming Interface - een set regels die bepaalt hoe softwarecomponenten met elkaar moeten communiceren.
AR
Augmented Reality - een technologie die digitale informatie over de echte wereld legt.
BI
Business Intelligence - technologieën en strategieën voor gegevensanalyse gericht op zakelijke informatie.
BP
Best Practice - erkende methoden die superieure resultaten leveren.
Afkortingen data en analytics 2 - DataJobs.nl
CDO
Chief Data Officer - een executive die verantwoordelijk is voor het beheer en het gebruik van data in een organisatie.
CI
Competitive Intelligence - het verzamelen en analyseren van informatie over concurrenten.
CNN
Convolutional Neural Network - een soort van neuraal netwerk dat veel wordt gebruikt in beeldherkenning.
CRM
Customer Relationship Management - strategieën voor het beheren van interacties met klanten en potentiële klanten.
CS
Computer Science - de studie van computers en algoritmische processen.
Afkortingen data en analytics 3 - DataJobs.nl
CSV
Comma Separated Values - een bestandsformaat dat gegevens opslaat als platte tekst, waarbij waarden worden gescheiden door komma's.
DA
Data Analyst - iemand die gegevens verzamelt, verwerkt en interpreteert om bruikbare informatie te verkrijgen.
DB
Database - een gestructureerde set gegevens.
DBMS
Database Management System - software die interactie met databases mogelijk maakt.
DNN
Deep Neural Network - een neuraal netwerk met meerdere lagen, waardoor complexe patronen kunnen worden geleerd.
Afkortingen data en analytics 4 - DataJobs.nl
EDA
Exploratory Data Analysis - een techniek om datasets te onderzoeken om patronen, anomalieën, etc. te ontdekken.
ETL
Extract, Transform, Load - het proces van gegevensverplaatsing uit bronnen naar een datawarehouse.
FTP
File Transfer Protocol - een standaardprotocol voor het verzenden van bestanden tussen computers op een netwerk.
GA
Google Analytics - een service van Google die websiteverkeer volgt en rapporteert.
GB
Gigabyte - een eenheid van digitale opslagruimte.
Afkortingen data en analytics 5 - DataJobs.nl
GDPR
General Data Protection Regulation - Europese wetgeving voor gegevensbescherming.
GIS
Geographic Information System - een systeem dat geografische gegevens analyseert en presenteert.
GPU
Graphics Processing Unit - een krachtige processor die voornamelijk wordt gebruikt voor het verwerken van graphics, maar ook nuttig is voor data science taken.
HDD
Hard Disk Drive - een type duurzaam opslagapparaat.
HTTP
Hypertext Transfer Protocol - het protocol voor het verzenden van hypertext (webpagina's) over het internet.
Afkortingen data en analytics 6 - DataJobs.nl
IoT
Internet of Things - het concept van alledaagse objecten die met het internet verbonden zijn en gegevens verzenden.
IP
Internet Protocol - de hoofdset van regels voor het verzenden van gegevens over het internet.
IT
Information Technology - de studie of het gebruik van systemen voor het opslaan, ophalen en verzenden van informatie.
JSON
JavaScript Object Notation - een lichtgewicht data-interchange formaat dat makkelijk voor mensen om te lezen en te schrijven is.
KPI
Key Performance Indicator - een type meetwaarde die wordt gebruikt om de prestaties van een organisatie te evalueren.
Afkortingen data en analytics 7 - DataJobs.nl
LMS
Learning Management System - software voor het beheer, de distributie en de evaluatie van onderwijs- of trainingscontent.
ML
Machine Learning - een vorm van kunstmatige intelligentie waarbij computers worden getraind om te leren van gegevens en beslissingen te nemen of voorspellingen te doen.
MLP
Multilayer Perceptron - een soort van neuraal netwerk.
NLP
Natural Language Processing - een gebied van AI dat zich bezighoudt met de interactie tussen computers en menselijke (natuurlijke) talen.
NoSQL
Not Only SQL - een soort database die flexibeler is dan traditionele SQL-databases.
Afkortingen data en analytics 8 - DataJobs.nl
OCR
Optical Character Recognition - de technologie die gedrukte of geschreven tekst omzet in machine-encodeerde tekst.
OLAP
Online Analytical Processing - een categorie van softwaretools die gegevens analyseert vanuit meerdere dimensies of invalshoeken.
OLTP
Online Transaction Processing - een categorie van softwareprogramma's die ondersteuning bieden voor transactiegeoriënteerde toepassingen op het internet.
PCA
Principal Component Analysis - een statistische procedure die de belangrijkste variabelen in een gegevensset identificeert.
PDF
Portable Document Format - een bestandsformaat dat wordt gebruikt om documenten in een formaat te presenteren dat onafhankelijk is van software, hardware en besturingssystemen.
Afkortingen data en analytics 9 - DataJobs.nl
RDBMS
Relational Database Management System - een type database management systeem dat is gebaseerd op het relationele model.
RFM
Recency, Frequency, Monetary Value - een methode die wordt gebruikt in database marketing en direct marketing om klantwaarde te segmenteren.
RNN
Recurrent Neural Networks - een type neuraal netwerk waar informatie doorheen loopt in een lus.
ROI
Return on Investment - een financiële maatstaf die wordt gebruikt om de waarschijnlijkheid van het verkrijgen van een rendement uit een investering te meten.
RSS
Really Simple Syndication - een webfeed-formaat waarmee gebruikers regelmatig bijgewerkte inhoud kunnen ontvangen.
Afkortingen data en analytics 10 - DataJobs.nl
SaaS
Software as a Service - een softwarelicentie- en deliverymodel waarbij software op abonnementsbasis wordt gelicentieerd en centraal wordt gehost.
SAS
Statistical Analysis System - een softwarepakket dat wordt gebruikt voor geavanceerde analyse, bedrijfsinformatie, data management, en voorspellende analyses.
SVM
Support Vector Machine - een gecontroleerd machine learning model dat wordt gebruikt voor classificatie- en regressieanalyse.
SQL
Structured Query Language - een programmeertaal die wordt gebruikt voor het beheren en manipuleren van relationele databases.
SSD
Solid State Drive - een type niet-vluchtig opslagmedium dat informatie opslaat op solid-state flashgeheugen.
Afkortingen data en analytics 11 - DataJobs.nl
TB
Terabyte - een eenheid van digitale informatie-opslag, gelijk aan 1.000 gigabytes.
TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol - het basiscommunicatieprotocol van het internet.
UI
User Interface - de manier waarop een gebruiker met een systeem interacteert.
UX
User Experience - de totale ervaring van een gebruiker bij het gebruik van een product of systeem.
VBA
Visual Basic for Applications - een programmeertaal die door Microsoft wordt ontwikkeld en gebruikt wordt voor de automatisering van taken in Microsoft-toepassingen.
VR
Virtual Reality - een gesimuleerde ervaring die ofwel vergelijkbaar kan zijn met de echte wereld, ofwel radicaal anders.
XML
eXtensible Markup Language - een taal die een set regels definieert voor het coderen van documenten in een formaat dat zowel door mensen als door machines leesbaar is.