digitale transformaties
Zes succesfactoren voor digitale transformaties

Wist je dat slechts 30% van de digitale transformaties slaagt? Zo blijkt uit onderzoek van Forth, Reichert, de Laubier en Chakraborty. Zij testten in hun onderzoek meer dan 35 factoren die betrekking hebben op betrokkenheid, strategie, technologie, aanpak, bestuur, financiële en personele middelen. Op basis van dat onderzoek zijn er volgens de auteurs zes factoren die ervoor zorgen dat de kans op succes van 30% naar 80% gaat. Welke factoren zijn dat? Lees verder!

Afgelopen jaar heb ik tijdens mijn master (Data Driven Business) onderzoek gedaan binnen een bouw- en ontwikkelbedrijf om te kijken hoe zij meer op basis van data konden besluiten en sturen. De focus van mijn onderzoek lag hierbij op de cultuur, competenties en leiderschapsstijl die nodig waren een meer data-gedreven organisatie te worden. 

Voor dit onderzoek las ik een interessant artikel. Het heette “‘Flipping the Odds of Digital Transformation Success” van Patrick Forth, Tom Reichert, Romain de Laubier en Saibal Chakraborty.  Een boeiend stuk met mooie inzichten als het gaat om factoren die invloed hebben op het succesvol laten slagen van de digitale transformatie. Volgens de organisatie SAP gaat deze digitale transformatie om zowel een transformatie in technologie als een transformatie in bedrijf en cultuur en om deze reden sloot het artikel mooi aan bij mijn onderzoek. Via deze blog geef ik jullie graag een inkijkje in het artikel!

“Slechts 30% van de digitale transformaties slaagt”

De menselijke factor

Om maar meteen met de deur in huis te vallen met een opmerkelijk resultaat van het onderzoek van Patrick Forth, Tom Reichert, Romain de Laubier en Saibal Chakraborty (2020): slechts 30% van de digitale transformaties slaagt. Enerzijds verbaasde dit percentage mij. Het is tenslotte echt maar een klein deel van alle digitale transformaties dat daadwerkelijk volgens de doelstellingen behaald wordt. Anderzijds zag ik afgelopen jaar zelf ook in de organisatie waar ik mijn masterthesis schreef, hoe lastig het was om deze transformatie door te gaan.

Dat zo weinig digitale transformaties daadwerkelijk slagen is volgens de schrijvers van Flipping the Odds of Digital Transformation Success niet gek: “The technology is important, but the people dimension (organization, operating model, processes, and culture) is usually the determining factor. Organizational inertia from deeply rooted behaviors is a big impediment.”

“De digitale transformatie is een fundamentele veranderende kijk op klantervaring, bedrijfsmodellen en processen. Het doel is het vinden van manieren om waarde te leveren, inkomsten te generen en efficiëntie te verbeteren.”

Digitale transformatie

Laat ik nu ook precies dit verschijnsel terug hebben gezien bij het schrijven van mijn thesis. De organisatie had mooie doelen voor ogen voor wat betreft het meer data-gedreven worden van de organisatie, maar hield zich vooral bezig met het data-aspect: welke data hebben we nodig? Hoe leggen we die data vast? Wat voor tool gaan we gebruiken? Een greep uit de vragen die leefde binnen de werkgroep die verantwoordelijk was voor de digitale transformatie. Vragen die heel belangrijk zijn, maar die weinig waarde toevoegen aan het data-gedreven worden van de organisatie als je het menselijke aspect van de organisatie niet meeneemt in deze transformatie. Als we namelijk kijken naar de definitie van een digitale transformatie, zien we dat data, technologie en mens factoren zijn die hand in hand gaan.

De organisatie SAP beschrijft bijvoorbeeld dat de digitale transformatie zowel een culturele en bedrijfstransformatie als een technologische transformatie is. “Het is een fundamentele veranderende kijk op klantervaring, bedrijfsmodellen en processen. Het doel is het vinden van manieren om waarde te leveren, inkomsten te generen en efficiëntie te verbeteren.”

Onderzoek naar de succesfactoren voor digitale transformaties

Maar waar moeten organisaties dan allemaal op letten als zij de digitale transformatie willen laten slagen? Forth, Reichert, de Laubier en Chakraborty hebben meer dan 35 factoren getest die betrekking hebben op betrokkenheid, strategie, technologie, aanpak, bestuur, financiële en personele middelen. Op basis van dat onderzoek zijn er volgens de auteurs zes factoren die ervoor zorgen dat de kans op succes van 30% naar 80% gaat. Van alle mogelijke combinaties die onderzocht zijn, had geen enkele combinatie dezelfde impact op succes als de combinatie van deze zes factoren. Dit valt volgens de auteurs te verklaren door het feit dat veel van de factoren met elkaar gecorreleerd zijn: “Wanneer organisaties één factor effectief aanpakken, hebben ze ook de neiging om één of meer van de andere factoren aan te pakken”.

“Leiders pakken wegversperringen snel aan, ze kunnen zich aanpassen aan veranderende contexten en stimuleren gedragsverandering in de hele organisatie”

Wat zijn de zes succesfactoren voor digitale transformaties?

Allereerst is het belangrijk dat organisaties een geïntegreerde strategie met duidelijke transformatiedoelen hebben. Deze strategie moet vervolgens vertaald worden in specifieke acties die zijn ingebed in een roadmap. De tweede belangrijke factor is het commitment van leidinggevende, van CEO tot aan het middenmanagement. Managers moeten betrokken worden bij de planning en uitvoering van het transformatieprogramma. Daarnaast is de inzet van talent belangrijk. Het management moet mens en middelen vrij maken om het transformatieprogramma te sturen. Ook is het belangrijk dat er sprake is van een Agile Governance Mindset volgens de auteurs: “Leiders pakken wegversperringen snel aan, ze kunnen zich aanpassen aan veranderende contexten en stimuleren gedragsverandering in de hele organisatie”. Als vijfde factor beschrijft het artikel het belang van het monitoren van vooruitgang: “Het bedrijf stelt duidelijke metrics en doelstellingen rond processen en resultaten vast, met voldoende beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens”. De laatste en niet meest onbelangrijke factor is het opzetten van een moderne technologiearchitectuur. De digitale transformatie blijft tenslotte en samenspel van onder andere technologie en mens!  

Toepasbaarheid van het artikel

Het sterke aan dit artikel vind ik dat de auteurs niet simpelweg zes succesfactoren noemen, maar ook kijken naar de toepasbaarheid van deze factoren. Ze beschrijven namelijk ook twee voorwaarden waar organisaties aan moeten voldoen, willen ze de zes beschreven factoren kunnen toepassen. Er wordt een handige checklist gegeven die bedrijven kunnen gebruiken om hun positie te beoordelen om zo te bepalen wat de kans van slagen is. De zes factoren die de kans van slagen van de digitale transformatie vergroten, worden overzichtelijk behandeld en de auteurs hebben de moeite genomen om de samenhang van factoren als data, technologie en mens aan elkaar te verbinden. Een combinatie waar naar mijn idee niet altijd evenveel aandacht aan wordt besteed.

Ben je dus geïnteresseerd in handvatten voor het vormgeven van de digitale transformatie? Of benieuwd naar welke rol de factor mens, naast data en technologie, speelt in deze transformatie? Dan raad ik je zeker aan om het artikel eens te lezen!

Sanne de Haas

DataJobs.nl

20/10/2021
Sanne de Haas
geen reacties