WERKEN ALS DATA SPECIALIST IN DE PUBLIEKE SECTOR

data specialist in de publieke sector

Werken in de publieke sector maakt mensen gelukkig

Uit onderzoek blijkt dat werken in de publieke sector leidt tot meer geluk. Mensen die werken in de publieke sector vinden hun werk gemiddeld waardevoller en ervaren meer zingeving. Ze zien duidelijk hoe hun werk bijdraagt aan de maatschappij en hebben meer het gevoel in hun werk iets voor anderen te betekenen. Ook voelen mensen die werken in de publieke sector zich over het algemeen meer gerespecteerd op het werk dan in de private sector. Ook ervaren mensen in de publieke sector vaak meer uitdaging in hun werk. Tot slot zijn organisaties in de publieke sector over het algemeen een aantrekkelijke werkgever.

Ben je als organisatie op zoek naar een Data Specialist? Plaats dan je vacature hier

Waaruit bestaat de publieke sector?

De publieke sector is de verzamelnaam voor alle overheidsorganisaties en semioverheidsorganisaties in Nederland. Wat valt daar allemaal onder?

Overheidsorganisaties

 • Ministeries
 • Provincies
 • Gemeenten
 • Waterschappen
 • Politie
 • Openbare lichamen voor bedrijf en beroep
 • Koninklijk Huis
 • Staten-Generaal
 • Regering
 • Diensten
 • Agentschappen
 • Hoge Colleges van Staat
 • Adviescolleges
 • ZBO’s (veelal door media en burgers onder semioverheid gerangschikt)
 • Rechterlijke macht

Semioverheidsorganisaties

 • Eerste en Tweede Kamer
 • Arubahuis
 • Buitenlandse ambassades en consulaten
 • Rijksmusea en andere culturele instellingen
 • Onderwijs- en onderzoeksinstellingen
 • Openbare bibliotheken
 • Zorginstellingen
 • NV’s waarvan de aandelen volledig in handen zijn van overheidsinstellingen

Data kansen én uitdagingen in de publieke sector

De gegevens en inzichten die uit data kunnen worden verkregen stellen organisaties in de publieke sector bijvoorbeeld in staat om: inzicht te krijgen in de behoeften van hun burgers, fraude en fouten tegen te gaan én hun werkzaamheden te verbeteren. Het goed ontsluiten van deze – vaak al aanwezige – data is een enorme uitdaging. Naast infrastructurele en technische uitdagingen zijn uiteraard veiligheid en privacy ook heel belangrijk.

data specialist in de publieke sector

Voorbeelden van vacatures voor data specialisten in de publieke sector

Data Scientist bij de Rijksoverheid

In de functie van data-scientist werk je op het snijvlak van informatievoorziening en beleidsontwikkeling. Je voorziet managers van inzichten op basis waarvan zij beleid kunnen aanpassen en ontwikkelen. Om dit te realiseren ga je zelf op zoek naar relevante datasets, combineer je interne en externe datasets, toets je de kwaliteit van de data en pas je statistische modellen en wiskundige technieken toe. Als data-scientist ben je actief op alle kennisgebieden binnen de operationele beheerkaders. Je overtuigt collega’s van de meerwaarde van data voor beleidsontwikkeling door ook ongevraagd informatie en inzichten op te leveren. Daarnaast treed je op als adviseur over je eigen vak, data-science. Je houdt data-science-ontwikkelingen in de gaten en adviseert hierover.

Business Intelligence Specialist bij een groot ziekenhuis

Als Business Intelligence Specialist help jij het ziekenhuis haar ambities te bereiken. Jij bouwt vanuit een referentie architectuur mee aan de ontsluiting en modellering van bestaande en nieuwe informatiestromen naar het Data Warehouse. Je bent bekend met de achterliggende modelleringsconcepten, performance overwegingen en best practices. Je adviseert de gebruikersorganisatie bij wensen of problemen met de inrichting van bestaande en nieuwe dashboards. Jij inventariseert de informatiebehoefte bij de business, waarbij jij goed afstemt waar de aanvraag voor nodig is, wanneer het nodig is, of dit haalbaar is en welke systeemaanpassingen daarvoor vereist zijn. Verder ben je mede verantwoordelijk voor het beheer van datawarehouse- en rapportageomgeving.

Data Scientist bij een gemeente

Niet alleen ga je op zoek naar verbanden in de data, ook neem je beleidsmedewerkers mee hoe om te gaan met deze nieuwe inzichten. Je pioniert in een organisatie die datagedreven wil gaan werken, Je denk mee over hoe we dat gaan doen. Samen geven we vorm aan datagedreven werken binnen de gemeente. Je kunt dus niet alleen goed een model trainen, maar weet ook ideeën over te brengen aan niet-experts.

Innovator Data Science (bouw en infrastructuur) bij een groot onderzoeksinstituut

Door de toenemende mogelijkheden van sensoren, het 5G netwerk, real time data verzamelen, big data analyse, machine learning en artificiële intelligentie verwachten we dat de digitale transformatie in de bouw een hoge vlucht gaat nemen. Zowel voor ontwerp, onderhoud als renovatie van de gebouwde omgeving en infrastructurele assets. In het domein van bouw en infrastructuur werken we samen met onze klanten aan nieuwe methodes om in grootschalige datasets (zoals bijvoorbeeld in BIM) te kunnen zoeken, verbanden te kunnen leggen en trends te kunnen ontdekken.

Adviseur Informatieveiligheid, Privacy en Data bij een gemeente

De maatschappij verandert. Digitaal werken is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ontwikkelingen als Cloud computing, Blockchain, Big Data, Open Data, Artificial intelligence, Virtual reality en Internet-of-Things gaan snel. Als Adviseur Informatieveiligheid, Privacy en Data draag jij zorg voor de bewustwording en sturing op informatieveiligheid. Zo staat onder andere de verdere implementatie en borging van de planning in het kader van AVG op jouw agenda, maar ook het opstellen van een nieuw regionaal informatiebeveiligingsbeleid.

Data Scientist bij een bibliotheek

Als Data Scientist word je binnen de bibliotheek één van de experts op het gebied van analyses van onze grootschalige data. Je helpt de bibliotheek om beter inzicht te krijgen in het daadwerkelijk gebruik van diensten door patronen te ontdekken en te voorspellen. Hierbij zul je je eerst richten op gebruikersdata in relatie tot onze collectie e-books en digitaal erfgoed. Denk aan het ontdekken van zoekstrategieën van onze klanten in onze systemen, waar zij door ruim 100 miljoen pagina’s uit Nederlandse kranten, boeken of tijdschriften zoeken. Met een wetenschappelijke insteek werk je samen met externe partners aan gezamenlijke onderzoeksprojecten waarbij verantwoorde analyses van data centraal staan. Werken met machine learning algoritmes is niet nieuw voor je. En als je een techniek nog niet kent, vind je het leuk om deze in de vingers te krijgen.

Data-analist Ondermijnende criminaliteit bij een gemeente

De directie Veiligheid wil scherp weten wat er speelt in onze stad, om op basis van goede informatie, de goede keuzes te maken en de goede dingen te doen. Om deze ambitie te versterken zoeken we voor de directie Veiligheid op korte termijn een data-analist, met als thema Ondermijnende criminaliteit. Ondermijnende criminaliteit betreft thema’s als drugs, illegale prostitutie, witwassen en vastgoedfraude. Je voert zelfstandig en in teamverband statistische analyses uit met behulp van voorspelmodellen. Binnen deze opdracht doorloop je diverse stappen: de opdracht verhelderen en concretiseren, op basis van de opdracht de juiste risico-indicatoren en databestanden bepalen, datapreparatie, data-analyse (waaronder cluster-analyse) met behulp van voorspelmodellen, resultaten van de analyse verrijken met kwalitatieve duiding en aanbevelingen, resultaten schriftelijk en mondeling begrijpelijk over brengen.

Hier vind je alle actuele vacatures in de publieke sector (categorie: public) op DataJobs.nl: werken als dataspecialist in de publieke sector.