Vaktechnisch Coördinator Formeel Recht
Utrecht (Utrecht)
Vast contract
14/10/2022
een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket
32 uur per week

Vaktechnisch Coördinator Formeel Recht

Wet- en regelgeving vertalen, adviseren over uiteenlopende en soms politieke of publicitair-gevoelige kwesties en knopen doorhakken in dossiers met grote impact. Dat doe je vanuit Utrecht als vaktechnisch coördinator formeel recht. En zo draag je bij aan de rechtmatige toekenning van toeslagen die voor miljoenen Nederlanders onmisbaar zijn.

Dit doe je bij Toeslagen

Als vaktechnisch coördinator geef je vorm aan de veranderopgave bij het directoraat-generaal Toeslagen, waar we onze dienstverlening en het handhavingsbeleid op een nieuwe manier inrichten. Als vaktechnisch coördinator ondersteun je de medewerkers via de vaktechnische adviseurs en ben je hun aanspreekpunt als zij te maken hebben met complexe vaktechnische problematiek. Je vervult een spilfunctie tussen de landelijk vaktechnisch coördinator en de vaktechnische adviseurs en je draagt bij aan de verbinding tussen de vaktechniek en het management. Je adviseert de laatste – gevraagd en ongevraagd – over vakinhoudelijke en procesmatige zaken, waarbij je oog hebt en houdt voor zaken die, politiek of bestuurlijk, gevoelig zijn. Daarbij ligt je focus op het handhavingsbeleid (met aandacht voor het voorkomen van fouten en voor dienstverlening), toezicht en fraudebestrijding. Je kennis en ervaring met het punitief bestuursrecht komen hierbij goed van pas.

Je ziet erop toe dat de uitvoering van het toezicht rechtmatig is. Je werkt daarin nauw samen met de vaktechnisch coördinator Toezicht, die voornamelijk voor de materieel juridische kant van zaken staat opgesteld. Voor verschillende teams zorg je voor een passende vertaling van wet- en regelgeving. Je stuurt de vaktechnische adviseurs aan op de inhoud en zorgt voor het op peil houden van hun (vak)kennis. Bij complexe en gevoelige dossiers -met impact op alle toeslagenprocessen en middelen- ben je in staat om een onafhankelijk standpunt in te nemen en weet je deze vraagstukken op te lossen.

Binnen jouw vakgebied ben je ook een verbinder tussen de directie Toeslagen en de collega’s van de directie Strategie, Recht & Beleid van DG Toeslagen. Je ondersteunt bij het opstellen van uitvoeringstoetsen en nieuwe wetgeving en maakt hierbij gebruik van je netwerk op alle niveaus binnen de organisatie waarmee samenwerking van cruciaal belang is. Je maakt deel uit van het team met meerdere vaktechnisch coördinatoren voor de overige processen van Toeslagen waarmee je gezamenlijk voor de kwaliteit van onze processen staat opgesteld.

Naast je vaktechnische bekwaamheid wordt een stevig beroep gedaan op je vaardigheden op het gebied van coördinatie. Gelet op het voorgaande hou je meerdere ballen tegelijk in de lucht en verlies je daarbij het overzicht en de prioritering niet uit het oog. Standvastigheid is het uitgangspunt, maar je kunt meebuigen waar dat nodig is. Je geeft het goede voorbeeld in de dienstverlenende benadering van burgers en je stimuleert anderen dit ook te doen.

Een bijzondere baan, omdat…

 • Je een wezenlijke rol kunt spelen in de herijking van het (intensief) toezicht.
 • Je op het hoogste niveau binnen de organisatie schakelt en adviseert.
 • Je een grote rol speelt in de ontwikkeling van de vaktechnische adviseurs.
 • Je de verantwoordelijkheid kunt dragen voor de kwaliteit in de uitvoering.

“Door toe te zien op passende dienstverlening, adequate handhaving en ruimte voor maatwerk in onze besluitvorming draag ik bij aan rechtmatige toekenning van toeslagen. Daar hebben burgers recht op.” Abdellah, vaktechnisch coördinator Toeslagen.

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau op juridisch gebied.
 • Je hebt minimaal drie jaar actuele en aantoonbare ervaring en beschikt over overdraagbare en diepgaande kennis op het gebied van formeel recht binnen het domein van toezicht en handhaving.
 • Je steekt graag tijd en energie in kennisontwikkeling van medewerkers.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van wet- en regelgeving op het gebied van toeslagen.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en werkt graag samen met anderen.

Jouw competenties

 • besluiten nemen
 • bestuurssensitiviteit
 • initiatief
 • overtuigingskracht
 • samenwerken

De afdeling – Directie Toeslagen

Toeslagen maakt vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar. Dát is onze missie!

Miljoenen mensen in Nederland krijgen een of meer toeslagen die voor hen onmisbaar zijn om de kosten te betalen van de zorgverzekering, de zorg voor kinderen en ruimte om te wonen. Directoraat-generaal Toeslagen draagt bij aan financieel gezonde huishoudens door het uitkeren van deze toeslagen. Zo heeft iedereen in onze maatschappij toegang tot de meest vitale voorzieningen. Drie vragen staan centraal in ons werk en vormen het kompas in ons dagelijks handelen: Is het rechtvaardig? Doen we het samen? Zijn we aanspreekbaar?

Bij directoraat-generaal Toeslagen gebeurt veel. We werken met hart en ziel aan herstel van de kinderopvangtoeslagen. En daarnaast gaat het reguliere werk voor de huur-, zorg- en andere toeslagen onverminderd door. We trekken lering uit wat beter kan. Toeslagen maakt de komende jaren dus een sterke ontwikkeling door. Naar de best mogelijke dienstverlening voor burgers. Met medewerkers die weten hoe dat moet. Maatwerk waar kan. Toezicht waar moet.

De organisatie – Directoraat-generaal Toeslagen

Toeslagen maakt vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar. Dát is onze missie!

Miljoenen mensen in Nederland krijgen een of meer toeslagen die voor hen onmisbaar zijn om de kosten te betalen van de zorgverzekering, de zorg voor kinderen en ruimte om te wonen. Directoraat-generaal Toeslagen draagt bij aan financieel gezonde huishoudens door het uitkeren van deze toeslagen. Zo heeft iedereen in onze maatschappij toegang tot de meest vitale voorzieningen. Drie vragen staan centraal in ons werk en vormen het kompas in ons dagelijks handelen: Is het rechtvaardig? Doen we het samen? Zijn we aanspreekbaar?

Bij directoraat-generaal Toeslagen gebeurt veel. We werken met hart en ziel aan herstel van de kinderopvangtoeslagen. En daarnaast gaat het reguliere werk voor de huur-, zorg- en andere toeslagen onverminderd door. We trekken lering uit wat beter kan. Toeslagen maakt de komende jaren dus een sterke ontwikkeling door. Naar de best mogelijke dienstverlening voor burgers. Met medewerkers die weten hoe dat moet. Maatwerk waar kan. Toezicht waar moet.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.

Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. Als dat het geval is, vinden in november 2022 de selectiegesprekken plaats. Afhankelijk van de geldende maatregelen zullen deze op locatie of via videobellen (Cisco Webex) plaatsvinden, hierover ontvang je tijdig nog informatie. De instroomdatum is 1 februari 2023.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van Toeslagen die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

Toeslagen zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Solliciteren bij de Belastingdienst

Het sollicitatietraject bij de Belastingdienst loopt via onderstaande stappen. Hiermee willen we zo veel mogelijk te weten komen over jou, maar laten we je ook kennismaken met ons.

 1. Sollicitatie + selectie
 2. Voorselectietest
 3. Sollicitatiegesprek
 4. Assessment
 5. Arbeidsvoorwaarden

Meer over de vacature?

Neem contact op met Loes Wolffgramm

Contact via WhatsApp

06 – 18 60 82 67

Meer over de sollicitatieprocedure?

Neem contact op met Daniella Tempelmans Plat, adviseur Werving & Selectie

Contact via WhatsApp

06 – 51 43 99 66

Meer over de vacature?

Neem contact op met Abdellah el Morabet Belhaj

Contact via WhatsApp

06 – 31 12 70 25

1,573 x bekeken