Lead solution-architect Data
Utrecht (Utrecht)
Vast contract
17/07/2019
Min €4168 - €6249 (bruto)

Functieomschrijving
“Ik zet mijn kennis en ervaring op het gebied van data architectuur in bij een van ’s lands grootste data omgevingen, de Belastingdienst. Bij Data Fundamenten & Analytics zorg ik voor de blauwdruk van goede moderne data voorzieningen waarmee we analyses en voorspellende modellen kan maken.” Eric Prins, Lead solution architect.

De afdeling datafundamenten en analytics (DF&A) wil met geavanceerde analytische producten de Belastingdienst slimmer, sneller en effectiever laten zijn. Het gebruik van data en analytics leidt tot innovatieve en datagedreven producten en diensten, waardoor we burgers en bedrijven betere service verlenen, belastingopbrengsten heffen waar het hoort en fraude effectief bestrijden. Bij DF&A vind je de grootste hoeveelheid data over de bv Nederland. De integratie van deze data staat aan de basis van al onze analyses. Binnen DF&A bewerken en verrijken we de data uit bronsystemen, en zetten we deze klaar voor onze informatieproducten via zogenaamde datafundamenten. Binnen DF&A werk jij bij het team quality assurance analytics.
Goed te weten:

 • Jij bent in de lead als het gaat om het beheren van alle analytische data van de Belastingdienst. Let wel; onder strikte borging van “privacy by design”.
 • Dat jij mee mag bouwen aan de data gedreven transitie van de Belastingdienst.
 • Jouw werk heeft grote maatschappelijke relevantie en dat voel je!

In jouw rol van Lead solution-architect data vorm je samen met je collega-analyticsarchitecten het ‘geweten’ van ons ontwikkel- en bouwproces . Hierbij werk je nauw samen met de architecten van verschillende dienstonderdelen in Apeldoorn. Jouw focus ligt op de data-architectuur van de afdeling DF&A. De basis is gelegd, echter is er nog voldoende ruimte voor jou om dit alles naar een hoger plan te brengen. Je bent verantwoordelijk voor het inrichten en uitvoeren van de dataflow en het architectuurproces. Ook ontwikkel en bewaak je kwaliteitsstandaarden voor de totstandkoming van onze producten. Je neemt de lead in het faciliteren van heldere architectuurprocessen en de prioritering hiervan, ontwerpt standaarden en richtlijnen en neemt besluiten over toepassingen en eventuele uitzonderingen.

Als Lead solution-architect begeleid je je collega’s, onder wie businessowners, data- en solutionarchitecten en data-scientists. Zo borg je de samenhang van de data- en informatiearchitectuur met de business. De standaarden en richtlijnen die je door ontwikkelt, draag je uit en weet je draagvlak voor te creëren. Je zorgt voor de vertaalslag naar en aansluiting met de producten van DF&A. Denk hierbij aan eenmalige analyses, maar ook aan risicomodellen en dashboards waarmee we werken. Daarbij pionier je en realiseer je innovatieve oplossingen. Collega’s kunnen rekenen op jouw vakinhoudelijke expertise als het gaat om data-architectuur, (meta)datamanagement, data vaults en het inrichten van datalakes. Als autoriteit op je vakgebied heb je een voorbeeldrol. Tot slot onderhoud en adviseer je een divers netwerk van stakeholders zoals collega architecten uit het domein data en keten gegevens, collega’s van IV en onze eigen multidiciplinaire teams. Deze bevinden zich zowel binnen als buiten DF&A.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Of wil je liever meer weten over de functie? Neem dan contact op met Arend Jan!

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-masterdiploma.
 • Je hebt ruime ervaring met het bedenken en toepassen van architectuurconcepten.
 • Je hebt ruime ervaring kwaliteitszorg rondom beheer, gebruik en analyse van data.
 • Je hebt ruime ervaring met het functioneel aansturen van data-analytics-architecten, datamodelleurs en ontwerpers.
 • Je hebt ruime ervaring in het adviseren van een management van de business- en informatievoorzieningsorganisatie
 • Je hebt ruime ervaring met business-intelligence, dashboarding en data-science en artificial intelligence.
 • Je hebt ruime ervaring met het operationaliseren van analytics en integratie met werkprocessen.

Jouw competenties?

 • analyseren
 • creativiteit
 • netwerken
 • organisatiesensitiviteit
 • overtuigingskracht

Herken jij jezelf ook hierin?
Nieuwe technologieën verkennen is jouw hobby. En je vindt het helemaal mooi als je deze kennis kunt inzetten om structurele verbeteringen in jouw organisatie te implementeren. Verder werk je graag samen met collega’s van verschillende disciplines en achtergronden aan succesvolle architectuuroplossingen. En creëer je draagvlak voor jouw ideeën . Hierbij is het belangrijk dat je analytisch en communicatief sterk bent en makkelijk schakelt tussen collega’s van IT, fiscaal, portfoliomanagement en financial control.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 13
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €4168 – €6249 (bruto)
Contractduur
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn. En we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen aanstelling.

De organisatie – Belastingdienst
Bij de Belastingdienst werken 28.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

De afdeling – Corporate Dienst Datafundamenten en Analytics
De Corporate Dienst Datafundamenten en Analytics (DF&A) werkt voor directies van de Belastingdienst die belast zijn met de fiscale behandeling van burgers en bedrijven én voor bedrijfsvoering. DF&A levert signaalmodellen en informatiedashboards die zijn gebaseerd op de analyse van ‘big data’ en die de organisatie inzicht geven in de mogelijkheden om werkzaamheden slimmer en beter uit te voeren. Zo kunnen op informatie-gestuurde wijze keuzes worden gemaakt in bijvoorbeeld handhavingsstrategieën, behandeladviezen en procesinrichtingen.
De signaalmodellen en dashboards worden gebouwd door gebruik te maken van innovatieve IT-ontwikkelingen en het koppelen van zeer divers aangeleverde data. DF&A maakt hiervoor gebruik van een zelfontwikkelde methodiek om data op te bouwen tot datafundamenten, die de basis zijn voor de producten.

Bijzonderheden
We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die beschikking mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.

Daarna kunnen we beoordelen of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. Als dat het geval is, vindt van (datum) tot en met (datum) de voorselectietest plaats en de zogenaamde controletest vindt plaats op (datum).

Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Om bedrijfseconomische redenen worden medewerkers van de Belastingdienst die korter dan twee jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject niet als eerste in beschouwing genomen.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van het sollicitatieproces (uitgezonderd interne horizontale kandidaten) evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de ‘solliciteer‘ button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Keywords: .

2,285 x bekeken
Job listings powered by the CATS Applicant Tracking System - ©2010 CATS Software, Inc.