ETL ontwerper
Utrecht (Utrecht)
Vast contract
12/03/2019

Functieomschrijving
“Als data analist werk ik aan mijn query`s om zo de juiste gegevens koppelbaar te maken zodat de burger beter geholpen kan worden. Dit samen met een team realiseren, met behulp van goed ingerichte data fundamenten. En gebouwd met de nieuwste technologie, dat is wat ik graag doe!” Vincent Versluis, Data analist D&A Toeslagen

Miljoenen mensen in Nederland vragen een toeslag aan. Dat kan huur-, zorg-, of kinderopvangtoeslag zijn, of kindgebonden budget. De Belastingdienst/Toeslagen wil deze toeslagen juist, tijdig en rechtmatig toekennen en uitbetalen. En dat blijkt steeds vaker mogelijk. Onze werkwijze ontwikkelt zich van ‘reparatie achteraf’ naar ‘preventie vooraf’.

Binnen de Belastingdienst/Toeslagen wil het team data analyse inzicht krijgen in de werkzaamheden van het organisatieonderdeel en tegelijkertijd hoe de burger beweegt als toeslag wordt aangevraagd. Inzicht hierin is voorwaarde om richting te geven aan een behandeling op maat en meer efficiency in de uitvoering, met als resultaat een juiste toekenning, een tevreden burger en minder uitvoeringskosten.

Onderzoeken, identificeren en analyseren zijn key-words in deze functie. Maar wat houdt dat in? Jij onderzoekt en evalueert de informatiebehoefte van onze data analisten en zet deze om in functionele specificaties voor een datafundament waarmee de hoeveelheid datapreparatie van analisten wordt geminimaliseerd.

Om tot deze specificaties te komen onderzoek je primaire of secundaire bronsystemen en identificeer en interpreteer je trends en patronen in de informatie. Trends en patronen die helpen om de informatie op efficiënte wijze te presenteren aan de data analisten voor nadere analyse die worden ingezet om de dienstverlening, handhaving of efficiëntie van de Belastingdienst/Toeslagen te verbeteren.

Jouw kwaliteiten resulteren in de koppeling tussen de bron en het datafundament enerzijds en tussen het datafundament en de producten van de analist anderzijds. Met jouw specificaties zorg je voor standaardisatie en herleidbaarheid van gegevens én voor efficiëntie van de programmatuur. Ook zorg je voor ‘privacy by design’ door in het ontwerp van het fundament rekening te houden met de eisen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Belastingdienst/Toeslagen beschikt over een schat aan informatie in een veelheid van systemen. Aan jou dus de taak om die informatie te kanaliseren. Je bent hiervoor regelmatig in gesprek met collega’s in Utrecht of Apeldoorn en beschikt hiervoor over moderne hardware en maakt gebruik van tooling, zoals SAS en Teradata. Dus…

Zullen we zaken doen en word jij de nieuwe collega van Vincent? Of wil je liever eerst eens praten over jouw, misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-master diploma in een relevante richting.
 • Je beschikt over minimaal drie jaar ervaring in de richting van informatieanalyse.
 • Je hebt ervaring met Teradata, Programmeren (XML, ETL-frameworks).
 • Je hebt kennis van statistiek en ervaring met behulp van statistische pakketten voor het analyseren van datasets (R, Python, SAS enz.)
 • Je hebt ervaring met het vertalen van gebruikerswensen naar functionele specificities
 • Je hebt ervaring met het interpreteren van systeemdocumentatie, datamodellen en data.
 • Het is een pre als je beschikt over kennis van de processen van Belastingdienst/Toeslagen.

Jouw competenties?

 • analyseren
 • overtuigingskracht
 • organisatiesensitiviteit
 • netwerken
 • creativiteit

Herken jij jezelf ook hierin?
Je hebt een positieve instelling en je zoekt naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Je kunt je eigen werk goed organiseren en ideeën overdragen. Je hebt dienstverlening hoog in het vaandel staan en goed oog voor de belangen van de burger en de behoeftes van je gebruikers.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau
 schaal 12
Maandsalaris Min €3667 – €5450 (bruto)
Contractduur –
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn. En we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen aanstelling.

Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training.

De organisatie – Belastingdienst
Bij de Belastingdienst werken 28.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

De afdeling – Directie Toeslagen
Toeslagen zorgt voor de uitbetaling van de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Het is de missie van Toeslagen om toeslagen juist, tijdig en rechtmatig toe te kennen en uit te betalen op een efficiënte manier, met minimale inspanning voor de burger.
De verantwoordelijkheid voor beleid en budget van deze toeslagen ligt bij drie ministers: die van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en die van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bijzonder is dat het Ministerie van Financiën (als verantwoordelijke voor de inrichting en organisatie van de Belastingdienst) zorgt dat het werk gedaan kan doen, maar dat wet- en regelgeving dus ook van andere ministeries komt.

Bijzonderheden
We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die beschikking mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.

Daarna kunnen we beoordelen of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.

Op 2 april vinden de selectiegesprekken plaats. Én het assessment voor deze functie wordt uitgevoerd in week 15. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

* Om bedrijfseconomische redenen worden medewerkers van de Belastingdienst die *korter dan twee jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of *bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject of *(invulveld) niet als eerste in beschouwing genomen.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van het sollicitatieproces (uitgezonderd interne horizontale kandidaten) evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je via deze link reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

910 x bekeken
Job listings powered by the CATS Applicant Tracking System - ©2010 CATS Software, Inc.