Werken als data en analytics specialist bij de Rijksoverheid

De Rijksoverheid bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder ministeries, uitvoeringsorganisaties, inspecties, en andere diensten en agentschappen. Als data en analytics specialist bij de Rijksoverheid krijg je de kans om bij te dragen aan het verbeteren van beleid en besluitvorming binnen deze diverse organisaties. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende onderdelen van de Rijksoverheid, met een korte uitleg en een hyperlink naar de werken bij pagina’s.

Bekijk hier alle actuele vacatures voor data en analytics specialisten in de vacatures in de publieke sector.

Voor meer handige informatie, bekijk onze uitgebreide kennisbank.

Ministeries
Er zijn in totaal 12 ministeries binnen de Rijksoverheid, elk met een eigen beleidsterrein. Data en analytics specialisten kunnen hierbij helpen om data te analyseren en inzichten te genereren die bijdragen aan effectievere beleidsvorming.
Werken als data en analytics specialist bij de Rijksoverheid - DataJobs.nl
Uitvoeringsorganisaties
Uitvoeringsorganisaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid en regelgeving. Voorbeelden zijn de Belastingdienst, UWV en DUO. Data en analytics specialisten kunnen hier bijdragen aan het verbeteren van de dienstverlening en het optimaliseren van processen.
Inspecties
Inspecties controleren of bedrijven, instellingen en burgers zich houden aan wet- en regelgeving. Voorbeelden zijn de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Data en analytics specialisten kunnen hier helpen bij het identificeren van risico's en het optimaliseren van toezicht.
Adviescolleges en onafhankelijke colleges
De Rijksoverheid kent verschillende adviescolleges en onafhankelijke colleges, zoals de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens. Data en analytics specialisten kunnen hier bijdragen aan de kwaliteit van adviezen en beslissingen op basis van data-analyse.
Zelfstandige bestuursorganen (ZBO's)
ZBO's zijn organisaties die onafhankelijk van ministeries opereren en specifieke taken uitvoeren, zoals de Kamer van Koophandel en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Data en analytics specialisten kunnen hier helpen bij het verbeteren van de uitvoering van taken en het nemen van onderbouwde beslissingen.
Rijksoverheid - DataJobs.nl
Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO's)
PBO's zijn organisaties die bepaalde bedrijfstakken vertegenwoordigen en samenwerken met de overheid, zoals Productschappen en Hoofdbedrijfschappen. Data en analytics specialisten kunnen hier bijdragen aan het optimaliseren van de samenwerking tussen bedrijven en de overheid.
Agentschappen
Agentschappen voeren taken uit namens de Rijksoverheid en vallen onder de verantwoordelijkheid van een ministerie, zoals het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Data en analytics specialisten kunnen hier bijdragen aan het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van de dienstverlening.
Hoge Colleges van Staat
De Hoge Colleges van Staat zijn onafhankelijke instituties die een belangrijke rol spelen in het Nederlands staatsbestel, zoals de Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman. Data en analytics specialisten kunnen hier bijdragen aan het versterken van de democratische controle en het waarborgen van de rechten van burgers.
Data en analytics Rijksoverheid - DataJobs.nl
Werken voor Nederland als data en analytics specialist
Als data en analytics specialist bij de Rijksoverheid krijg je de unieke kans om te werken aan uiteenlopende en maatschappelijk relevante vraagstukken. Je kunt bijdragen aan het verbeteren van beleid, dienstverlening, en besluitvorming binnen de verschillende onderdelen van de Rijksoverheid.